Arnhem in oude ansichten deel 1

Arnhem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   R.S. Dalman
Gemeente
:   Arnhem
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3022-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Arnhem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

./Irnhem. gebouw van den gouverneur

Tegenover het provinciehuis stond de ambtswoning van de Cornmissaris der Koningin, in 1920 nog dikwijls "gouverneur" genoemd. In de loop del' eeuwen is aan dit overigens zeer fraaie gebouw veel vertimmerd. Het laatst werd het rechterpand in dezelfde stijl (architect Berlagel) bij het gebouw getrokken en werd het balkon, midden op de ansicht omgebouwd tot hoofdingang met een monumentaJe trap ervoor, Links het hotel van de heel' A. J. Willemsen.

53

IOTEL "KfiZERSKROON". G. Wooldrik. CAFE-RESTAURANT.

GrootG Markt 32-33. ARNHEM. Taleph. Interc, 790.

Grenzend aan de waag zien we nog twee bekende hotelletjes; hier omstreeks 1920 hotel Keizerskroon, eigenaar de heer G. Wooldrik, met links aangebouwd hotel Toelast, waar in deze dagen de heer B. W. Willemsen als zetkastelein de scepter zwaaide. Het was een lommerrijk plekje onder de hoge lindebomen, die de gehele markt omzoomden. Behalve de waag, die zwaar beschadigd werd, is de gehele bebouwing langs de markt in de oorlog verdwenen.

Arnhem (Holland)

De glorie del' hotellerie aan de markt was weI hotel des Pays-Bas, op deze kaart uit 1912 wat geromantiseerd weergegeven. Ret Amsterdams aandoende trammetje moeten we wegdenken. Ret hotel had een lange historie. Onder de regering van Lodewijk Napoleon is het gesticht en groeide via verbouwingen - begin deze eeuw werd het nog sterk vergroot uit tot het deftigste hotel tel' plaatse. In 1935 werd het opgeheven. Bij de aankomst van aile treinen trof men een speciale "omnibus" van het hotel aan voor het station.

55

c..e:. cer ve.e j" __ ~·e:"5. c.e cec ... :-e;-;ce ~o:-:e:"e~ 0: .e:"l~:e:"l . ~c . e:ce:". .. "

.. 'Hole! cC' peys-~es" e P.rnhe:n.

Z6 trots was de hote1directie op haar hoge gasten, dat zij speciale ansichten liet vervaardigen, waarvoor het hoge bezoek minzaam poseerde. Niet bekend is of ook honorarium hiervoor verschuldigd was... Op deze kaart zien we de toenmalige minister van oorIog dr. H. Colijn in gezelschap van generaal-majoor Tonnet op 7 maart 1911 het hotel verIaten.

Zeker niet minder bekend omstreeks 1900 waren de straattypen in Amhem, waarvan zelfs een serie van vijf ansichten werd uitgegeven, voorstellende de bij de oude Amhemmers overbekende Hopsa Jenneke (weduwe Inklaar-van Twist), Herman Kloot, Jan-met-de-handjes, de reclameman en de liedjeskoopman, welke laatste hier wordt afgebeeld.

We laten al deze beroemdheden met rust en wandelen de Trompetsteeg door, die van de Langstraat naar de Turfstraat liep, ongeveer tel' hoogte van het huidige Paradijs. Dit wei meest geschilderde en gefotografeerde steegje werd met zijn witte huisjes en vel' weerd rode pannendaken niet ten onrechte dikwijls vergeleken met het Belgische Brugge. Onder de Grote toren kon men zo door een warnet van pittoreske straatjes dolen.

We verlaten de omgeving van lie markt via het eeuwenoude Sabelspoortje, tot 1938 nog volkomen ingesloten door de omringende bebouwing. We staan hier omstreeks 1900 op het Eusebiusplein. Links zien we de lederhandel van de firma H. D. Elias & Co.

eflrnhe17l1 Sabelpoori

Lic.htdrult S. Saklcar JL Kooa. .. ZucdiJk. 6O".l

60

Op de hoek van de Marktstraat en het Eusebiusplein zien we op deze kaart uit 1900 het in 1880 gereedgekomen Rijksarchief (architect J. L. Springer). Het markante, vierentwintig meter hoge gebouw verloor tijdens de Slag om Arnhem zijn top en heeft provisorisch hersteld nog ruim twintig jaar na de oorIog dienst gedaan, tot het gereedkomen van het nieuwe gebouw aan de markt. Links de zuidgeveJ van het oude provinciehuis, in 1917 afgebroken.

-

c~",ntelll

~

Op dezelfde plaats bJijven we staan, draaien een kwartsJag naar rechts en kijken de Marktstraat in. Uiterst links een aan het archief grenzend huis, daarnaast, iets ingesprongen, het zgn. Moorsche Huis, speciaal gebouwd voor de firma Gebr. Hesselink & Co., importeurs van Spaanse en Portugese wijnen. Achter dit geheeJ in moorse stijl opgetrokken pand had den de heren Hesselink in een zaaJ van het oude Prinsenhof, de Alvazaal genaamd, een soort museum van Spaanse curiosa ingericht. Ingang via de Hofstraat; op verzoek te bezichtigen. am het plantsoen de rails van de paardetram.

61

1.-

f f;~ . Arnhem

62

We wandelen een honderdvijftig meter verder en kijken nu am. Rechts, onder de bomen door, zien we de bocht van de Eusebiusbinnensingel, Jinks bij de brievenbus de Kadestraat. Van dit romantische stadsbeeld is niets bewaard gebleven. Thans raast op dit punt het verkeer tussen het gebouw van de Color-Chemie en het centraal belastinggebouw door.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek