Arnhem in oude ansichten deel 1

Arnhem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   R.S. Dalman
Gemeente
:   Arnhem
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3022-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Arnhem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

~.

<

Marktstraat

;; e

"

..;

We blijven op dit punt staan en kijken riehting Westervoortsedijk. Deze huizenrij sloot de zuidzijde van de Lauwersgraeht af. AIle woningen werden in het begin van de jaren dertig afgebroken voor de aanleg van de Rijnbrug. In de twintiger jaren was in het derde huis van links de Gelderse blindenindustrie gevestigd, die daarv66r in de Rietgraehtstraat bij de remonstrantse kerk haar domieilie had. Aan het begin van de Westervoortsedijk zien we een politiewaehthuisje.

63

firnhem

- Eledrische Centrale ....?.

64

Bij het politiewachthuisje rechtsaf slaand, via de Ooststraat, zien we op deze kaart uit 1908 langs de Nieuwe Kade de in 1906 geopende elektrische centrale. Aanvankelijk leverde de centrale uitsluitend gelijkstroom (twee maal 220 Volt), sedert 1912 tevens wisselstroom, zowel met een spanning van drie maal 10.000 als drie maal 380 Volt. Rond 1920 bedroeg het vermogen 5400 Kilowatt. Men beschikte to en in het centrum over gelijkstroom en in de buitenwijken over wisselstroom. Een lastige zaak bij verhuizing binnen de gemeente!

[-----------------~-~-~----------~...,..--~--,

, ~RNHE¥,

RiJnkade.

De Rijnkade was vroeger een stapelplaats van goederen. De Gelderse stoomtram reed met goederenwagens over de lage kade, de gemeentelijke elektrische tram, eveneens met goederenwagens, over de hoge kade. Groot was de belangstelling als de kanonneerboot die de grens bewaakte aanlegde, zoals op deze ansicht uit 1907 te zien is. Het vierkante blok achter de toeschouwers is zojuist gelost hooi, bestemd voor de paarden van het garnizoen.

65

llrnhem

RIJnkade biJ de Schlpbrug.

66

Hier staan we omstreeks 1900 op de hoek van het Roermondsplein, waar nu de boot naar de Westerbouwing aanlegt. Achter de politiepost (alweer een!) het brugwachtershuis. Rechts de zaak van de gebroeders Pilaar. Het pakhuis met de kantelen droeg de naam Alpha en was bij zeilmakerij Cohen & Co in gebruik. Het hoekpand geheellinks: het Rijnhotel, daar tot 1930 gevestigd. Daaria tot de verwoesting in 1944 de A.B.T.B. Op dit punt stonden na de oorlog de tijdelijke Girobarakken.

frnhem. Schipbrug.

Het was geduld oefenen als de brug open was, welk feit overigens te pas en vaker te onpas als excuus voor te laat op het werk komen gebezigd werd. Op een mooie dag zoals vandaag in het jaar 1920, genoten de wachtenden er zichtbaar van. Het witte pand links is de brug-

wacht. 67

?

68

In september 1915 werden rails gelegd op de schipbrug om voor goederenvervoer een verbinding tot stand te brengen tussen de Betuwsche Stoomtram, die haar eindpunt bij de Praets had en de Gem. El. Tram Arnhem, die in de eerste tijd van haar bestaan ook goederen vervoerde. Op 4 november 1915 yond een proefrit plaats met behulp van een lier, die met pulp beladen wagens over de brug moest trek ken. De lier bleek te zwak, de locomotief kwam te hulp. De gevolgen waren desastreus: twee brugschepen kantelden. 001'zaak: te lage water stand van de rivier en te snel rijden door de locomotief. Deze zeldzame ansicht toont ons de materiele schade.

Ongewoon hoge waterstand vertoonde de Rijn onder meer in 1920 en 1926. Hier een opname uit januari 1926, toen het water tot tegen de huizen van de Oude Kraan klotste. Links de bouwmaterialenhande1 van de firma B. Hanenberg aan de Boterdijk. Rechts de limonadefabriek van de firma Grijsen.

69

1rnbern

De Riln blJ oncertancs,

70

Vanaf de Praets hebben we hier rand de eeuwwisseling een fraai uitzicht over de Rijn, waar toen nog veel zeilschepen Iangsvoeren, Aan de overzijde tussen Boterdijk en Tramstraat zien we de remise van de Ooster Stoomtram, die vanaf de Oude Kraan, via Onderlangs een verbinding met Zeist onderhield. Deze tramlijn werd op 29 mei 1884 in gebruik genomen; vanaf 4 augustus 1922 reden hier elektrische trams. Per] januari 1927 werd de O.S.M. overgenomen door de N.B.M. De laatste graene tram reed op 31 januari ]937.

~rnbem

GeZlcht cc Arnhem.

Een geliefd uitkijkpunt boden de petroleumloodsen, die in verband met explosiegevaar buiten de stad aan het begin van Onderlangs, op de plaats waar in 1931 het Rijnpaviljoen werd geopend, gelegen waren. Onderlangs was in deze dagen (omstreeks 1896) nog niet verbreed, de rijweg liep vlak langs de heuvelrij. Later werd de bocht in de Rijn dichtgeworpen en werd op het gewonnen terrein de trambaan van de O.S.M. gelegd.

71

f{rnhem

panoralTa 6nderlangs

Cjtg~\"e H. . peelman, Am ..? terdam :?ll-tO

72

Op deze kaart een overzicht van de verbredingswerkzaamheden aan Onderlangs omstreeks 1900. Het vakwerkgebouw op de achtergrond is de O.S.M.-remise.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek