Arnhem in oude ansichten deel 1

Arnhem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   R.S. Dalman
Gemeente
:   Arnhem
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3022-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Arnhem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Op deze plaats vanaf de Nieuwe Kraan hebben we een aardig uitzicht over de Haven (thans parkeerterrein), Rechts de aanlegponton van het "Zwaantje", zoals het stoornbootje naar de Westerbouwing om zijn boegversiering werd genoemd. De Oosterstoomtram staat aan het beginpunt tegenover hotel du Soleil op het vertreksein te wachten. Achter de locomotiefhet pand waarin vanaf 1903 bakkerij Van del' Yelden gevestigd was.

73

74

Als we, het is inmiddels winter geworden, naar links kijken zien we het gemeentelijk badhuis, dat 'szomers in de Rijn dreef. Bij zeer strenge winters, wanneer de rivier dreigde dicht te vriezen, werd hier ook de schipbrug in veiligheid gebracht. Achter het badhuis was sinds mensenheugenis een scheepswerf gesitueerd.

Arnbem

Onde,laniS en Bovenover

We gaan terug naar het punt waar Onderlangs en Bovenover elkaar bereiken en zien hier in 1911 een zeldzame opname, waarop zowel de Ooster Stoomtram als de elektrische gemeentetram te zien zijn. De stadstram had hier zijn eindpunt en kwam aan het andere eind van de lijn nog niet verder dan de Velperpoort. Eerst in 1912 verdween de paardetram geheeJ en kon lijn 1 tot Velp doorgetrokken worden. In het vooruitstekende huis was van 1910 tot 1919 sanatorium Superna gevestigd. Ret pand werd in 1934 afgebroken. Thans staat hier een rijtje woonhuizen.

75

76

Op de plaats, waar nu het P.G.E.M.-hoofdkantool' staat, stond (tot 1908 in deze vorm) het hotel Bellevue, een del' voornaamste hotels ter stede. Anna Paulowna, de weduwe van koning Willem II vertoefde hier graag. Ze logeerde tijdens haar bezoek in de dependance, rechts op de kaart. Te harer ere werd in de tuin een standbeeld van koning Willem II opgericht, welk beeld thans in de voortuin van Bronbeek staat.

,ARNPl~M

Rulne Hotel Bellevue

In de nacht van 25 op 26 oktober 1908 brandde het hoofdgebouw af. Er vie! een dode te betreuren, de huisknecht, en een ernstig gewonde, een brandweerman, die door een glazen dak vie!. Heel Arnhem liep uit am de gevolgen te aanschouwen. Direct na de brand werd een serie van vier ansichten vervaardigd van de ruine, Reeds op 13 november 1908 vie I in de Arnhemsche Courant te lezen, dat de serie uitverkocht was. Hier een afbeelding van zo'n kaart, opgenomen op 26 oktober 1908, Het hotelbedrijfwerd tot 1930 voortgezet in het rechterdeel, zichtbaar op de vorige kaart.

77

Uit.gave H. s, ipeelman, Amsterdam 2027

78

De Utrechtsestraat omstreeks 1900 gezien vanaf hotel Bellevue (de zwarte massa links is de tuin van Bellevue). De villa rechts droeg in de volksmond de naarn "Kraton", daar op dezelfde dag dat de kraton op Atjeh vieI (26 januari 1874) ook het in aanbouw zijnde huis instortte. Men heeft herhaIing voorkomen door een bunkerachtig bouwseI onder aan de heuve1 te plaatsen, thans verbouwd tot kantoorgebouw van de P.G.E.M. In de oorlog was het pand zeteI van de beruchte Duitse Sicherheitsdienst (S.D.).

Bergstrs.at

'UZ--~.~

:/C ~

Arnhem

Links onderaan de Utreehtsestraat, ter hoogte van de huidige inrit naar het interlokale busstation zien we op deze kaart uit omstreeks J 897 de Bovenbergstraat. In dat jaar overleed hier op nr. 7 de bekende Arnhemmer mr. Alexander Verhuell, bekend door zijn satirise he werken en tekeningen. Zijn kostbare verzameling antiek werd nagelaten aan de gemeente met het verzoek zijn huis tot museum in te riehten. Het pand bleek niet gesehikt en de eolleetie werd naar het gemeentemuseum overgebraeht. Nog is daar de zgn. Verhuellkamer te zien. Aan het eind van de straat, nog net ziehtbaar, een deel van de stationsoverkapping.

79

80

Op deze kaart, verzonden in 1899, de opname is veel ouder, zien we het Roermondsplein, in die dagen veemarkt. De paaltjes dienden om het vee aan vast te binden. Links achter het groepje mensen het Nieuwe Weeshuis, in 1859 gebouwd, een eeuw later afgebroken, Links daarvan een wagen van de paardetram. De remise en staJlen van de paardetram waren aan het Roermondsplein gevestigd, links van het meest linkse pand op de ansicht. De geregelde dienst startte op 3 mei 1880; de 1aatste paardetram reed in Yelp op 13 juni 1912.

We wandelen door naar de Oude Kraan, omstreeks 1912. Een klasje meisjes is kennelijk op schoolreisje, met het bootje naar de Westerbouwing. Grote hoeden tegen de zon, bruin worden was ordinair. Rechts het Grand hotel du Soleil, eigenaar H. van Dooren, een del' oudste hotels van Arnhem. In 1813 als logement de Zon al "in het nieuws" door de gruwelijke dood van de Belgische majoor Terrnonia, tijdens de toenmalige slag om Arnhem. De oorlog 1940-45 redelijk doorgekomen, brandde het hotel kort na de bevrijding af. Thans staat hier het flatgebouw "du Soleil",

81

82

We blijven even op deze plaats, draaien ons om en kijken nu rond 1896 de Rijnstraat in, die hier begint. Links hotel du Soleil, daarnaast firma De Waal & Co, effectenhandel; rechts in het tweede pand het woonhuis van de gebroeders Cohen. Het huis hoek Roermondsplein was het kantoor van de gemeenteontvanger.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek