Arnhem in oude ansichten deel 1

Arnhem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   R.S. Dalman
Gemeente
:   Arnhem
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3022-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Arnhem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

We loren de Rijnstraat in en zien hier omstreeks 1910 geheel rechts de winkel van S. de Lieme "Specialiteit in Soliede Witte Ondergoederen, Huwelijks-Uitzetten, Luiermanden en Indische Uitrustingen, Reformkleeding". Op het trottoir een zelfregistrerend weerhuisje. In het pand met het torentje al sedertjaar en dag apotheek Hillen.

83

x ieuwe

A RXIIE.f;.. _

"·1

./

84

Kijken we op dit punt naar links, dan zien we hier in 1900 vanaf het Roermondsplein, de St.-Eusebiuskerk aan het Nieuwe Plein; op 14 januari 1864 aanbesteed en op 24 oktober 1865 in gebruik genomen. Architect was Van den Brink. Bij een hevige storm op 17 december 1869 werden enige pinakels verwoest, welk feit niemand mindel' dan de beroemde dr. H. Schaepman, priester-staatsman, inspireerde tot een ironisch gedicht op de bouwvalligheid del' kerk. In het hoekhuis achter de huifkar woonde in later jaren de bekende huisarts dr. Th. G. van Niekerk.

We lopen nu de Rijnstraat helemaal nit en kijken vanaf de Grote Oord nog eens terug. Het pand rechts op deze kaart uit 1910 was de winkel in speelgoed van de firma Van Heuven. Her pand rnaakte plaats voor de modezaak Voss, architect ir. W. F. C. Schaap, geopend in september 1923. Links zien we achtereenvolgens manufacturenhandel Mahler, slagerij Franken en manufacturenhandel de Matador van L. M. Gompertz. Links van het groepje mensen modemagazijn Spiro. Op de plaats van de winkel van de heel' Mahler staat thans de Hema.

ARNHEM Rijnstraat

-A 10:;. l.fchtdr. J. M. S~hil~kall!ll>, Butktloot.

8roofe JYoord, cIlrnhem.

86

Als we omstreeks 1900 naar rechts kijken, zien we vanaf de Grote Oord de Jansstraat. Gehee1 rechts papierhandel Gerbrands. In 1931 verdween dit pand en werd Heck's lunchroom hier gebouwd. Links hiervan, met ronde markies, de wijnhandel van Ferwerda & Tieman, gedreven door G. M. van Altena. In het pand met het uithangbord vinden we hotel de Harmonie van J. F. Kollner, Later werd in dit pand de Arnhemsche Biersalon gevestigd. In het laatst zichtbare pand beddenmagazijn J. B. Visser.

cIlrnhem. Jansplaats.

We wandelen door en zien dan rechts de Jansplaats omstreeks dezelfde tijd. Uiterst links het kroegje van H. J. Kip, die zijn naam eer aandeed, door naast kastelein tevens poelier te zijn. De panden hoek Jansplein zijn als pakhuis in gebruik. Rechts, achter de .Jcrul" een cafe. Bij de Zandboersteeg de timmerwerkplaats van Gribnau & Hofstink. In het pand met de puntgevel een meubelfabriekje. Het postkantoor verrees omstreeks 1890 op de plaats waar voorheen het huis Kellesteijn stond, eens woonhuis van burgemeester Hendrik van Eck (1641).

87

)4.rnhem.

. ;

J.;;:.'splaa·s met l cepe kerk .

=

~

<

88

Achter de Jansplaats zien we het Jansplein met de in 1836 voor f52.000,- gebouwde koepelkerk (architect Anthony Aytinck van Falkestein), in 1839 door ds. H. H. Donker Curtius ingewijd. De wagen links behoorde toe aan een van de vele bodes die goederen afhaalden bij de cafes links, waar aanbrengkantoren gevestigd waren. Het linkerhuis, van het blokje rechts van de kerk, was de smederij van J. A. Brink. De woningen achter de kerk moesten kort voor de oorlog het veld ruimen voor de nieuwbouw van Wyers.

HOt~l d~ Constabet. I '-:. z) _

K 11. )"/lv' c; ~

..? .,...

& / // ~..-.·.(:'/~

We nemen en passant nog even een kijkje in de Pauwstraat met rechts het van ouds bekende hotel de Pauw; links, waar thans de Gouden Haan gevestigd is, het nog oudere hotel de Constabel, eigenaar A. H. Boekholt, vertrekpunt van postkoetsen in de negentiende eeuw. Daarnaast de zadelmakerij van de weduwe Ter Horst, vervolgens de koperslagerij van F. G. Otterloo en slijterij Brauckman. De straat wordt afgesloten door het hoge pand, in 1938 gesloopt voor de nieuwbouw van ijzerwarengroothandel Van de Wall & Co.

89

90

We lopen nu de Jansstraat door naar het WillemspJein. Rechts cafe Riche. Links, oak rond de eeuwwisseling reeds, een sigarenmagazijn. In het pand naast Riche is de tap perij van C. S. Berghegen gevestigd. Daarnaast de in 1886 gebouwde en in 1961 afgebroken katholieke school. Vervolgens zien we magazijn de Katoenbaal van G. Stegeman (in garen en band).

YOLK K FFlEHtJI , DOELEX TRAAT 17, AR..""HE:ll.

Na deze lange wandeling krijgen we trek in een kopje koffie. Waar kunnen we dit betel' gebruiken dan in het Volkskoffiehuis in de Doelenstraat, waar hier omstreeks 1900 de heel' A. G. Wansink achter het buffet troont.

91

)rnhelT

Veverslraal

92

Verkwikt zetten we hierna onze wandeling voort en lopen de Weverstraat in. Rechts de "Salon voor scheeren en haarsnijden" van C. F. B. van Heel, daarnaast slijterij Dicker, ook thans nog hier gevestigd, vervolgens fruithandel Kwabek. Links de kweekschool voor meisjes, in 1908 afgebroken en door nieuwbouw vervangen. Aan het eind van de straat het beroemde badhotel het Zwijnshoofd.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek