Arnhem in oude ansichten deel 2

Arnhem in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R.S. Dalman
Gemeente
:   Arnhem
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2348-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Arnhem in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. Op koninginnedag - 31 augustus 1933 - werd deze foto gemaakt vanaf de Steenstraat. Links van de tram zien we een door paarden voortgetrokken montagewagen staan, voor het onderhoud van de bovenleidingen. Midden achter, met de koperen koepel, het fraaie, nieuwe winkelpand van Vroom & Dreesmann, in de oorlog helaas geheel verwoest. Goed te zien is hier ook de oude serre van "Musis Sacrum", rechts van de reclamezuil met klok. Uiterst links is nog net een stukje te zien van het wachthuisje van de Geldersche Tramwegen. Hier kwam in 1926 het eindpunt van de motortramlijn Arnhem-Velp-Dieren. De feestelijke opening vond plaats op 14 mei 1926. Voorheen moesten de passagiers naar Dieren met de Gemeentetram naar Yelp en aldaar overstappen. Met ingang van 7 oktober 1928 vertrokken van hieruit zelfs sneltrams naar Gendringen en lsselburg. De rit met een "sneltram" naar Doetinchem duurde ongeveer een uur. In januari 1935 vertrok vanaf dit punt de laatste personentram. De bus had de concurrentieslag gewonnen.

20. Op deze ansicht uit 1910 zien we "Musis Sacrum" nog in volle glorie, compleet met de in de oorlog verwoeste achterbouw. In sterk gewijzigde vorm dateerde "Musis Sacrum" van 1847, toen het in drie maanden tijds, voor de sornma van f 60.000,-, was gebouwd ter gelegenheid van het in Arnhem gehouden ,,3e Nederrijnsche Zangfeest" (14-15 augustus 1847). Aanvankelijk was het een simpel bouwwerkje met een klokketorentje in het midden en geflankeerd door semi-permanente, lelijke aanbouwsels. Na een serie verbouwingen en uitbreidingen ontstond het gebouw, zoals we dit op deze ansicht zien. Van de oorspronkelijke situatie is hier al niets meer terug te vinden. In deze tijd verleende de Arnhemse middenstand nog uitvoerige bestelservice, gelet op het aantal poserende loopjongens met manden.

21. Van dezelfde tijd dateert deze aanblik vanafhet huidige parkeerterrein aan de Velperbinnensingel. De in de oorlog verwoeste aanbouw van "Musis Sacrum" is hierop goed te zien. Na de oorlog is hier de lelijke, gelukkig thans ook tot verdwijnen gedoemde, nieuwe aanbouw aangebracht. Links op de achtergrond het nieuwe tramhuisje (het derde in successie), dat het romantische bouwseltje van de paardetram verving. In later jaren is de tramhalte verplaatst naar de zuidzijde van het plein. Hier werd een nieuw tramhuisje gebouwd. De tramhalte voor de lijnen 1 en 4 was door een zeer brede vluchtstrook van de weg gescheiden en lag tegenover de na de oorlog aangelegde Telefoonstraat.

22. Rond de eeuwwisseling was dit de aanblik vanaf de Velperbuitensingel op het Velperplein. Rechts, naast het groepje mensen, de ingang van de Steenstraat. Ook op dit punt weer een plantsoen, dat later werd getransformeerd tot parkeerterrein. In het midden, links van de zonneschermen, mondt de Hommelstraat nog uit op het Velperplein. In het pand met het torentje was de sigarenzaak van de weduwe Werrelman-Bodt en op de andere hoek van de Hommelstraat was een haarden- en kachelwinkel gevestigd, eigenaar H.J.H. Goossens. Boven de daken rijst de toren uit van de Lutherse kerk aan de Spoorwegstraat, in die tijd nog Sonsbeekstraat genaamd. De situatie op dit punt is na de oorlog sterk gewijzigd, to en de uitmonding van de Hommelstraat werd verlegd en op dit punt de nieuwe doorbraak kwam van de Ir. J.P. van Muylwijkstraat, waarvoor onder andere het bekende hotel "Pax" moest worden afgebroken. Op de plaats van het plantsoentje, rechts, hebben na de oorlog een paar jaar noodwinkels gestaan.

)A.rnhelll

,Musis Sacrum

23. Op deze ansicht, omstreeks 1895 gemaakt van een veel oudere foto, zien we, zij het helaas erg onduidelijk, het oude "Musis Sacrum" met het in 1853 aangebrachte klokketorentje boven de vestibule. De opname werd gemaakt vanaf de Velperbinnensingel, bij het begin van de Lauwersgracht. Aan de zijde van de gracht was een parkje met een theetuin. Het fonteintje, dat we op de voorgrond ontwaren, was aanvankelijk in de grote zaal van "Musis Sacrum" aangelegd, ter gelegenheid van de Nijverheidstentoonstelling in juli 1852. Het werd na afloop van de tentoonstelling naar de gracht verplaatst hoewel de leidingen aanwezig bleven, teneinde bij andere evenementen de fontein weer in "Musis Sacrum" te kunnen opstellen.

24. Als we langs de Lauwersgracht wandelen kijken we omstreeks 1939 op de Dam en de in de oorlog verdwenen bebouwing langs de Eusebiusbinnensingel, Links de achterkant van de St.-Walburgiskerk. Het tweede pand, rechts hiervan, was het Damhotel met daarboven uitrijzend de kapel van de stichting "Insula Dei". Uiterst rechts zien we de nieuwe, op 19 oktober 1938 gereedgekomen schouwburg, die werd gebouwd op de plaats van de op 27 december 1934 afgebrande oude schouwburg. Bij de aanleg van het zogenaamde Damcircuit is het stukje Lauwersgracht dat we hier nog zien ook gedempt.

ยท .l:auwersgracht

'('" 9 f.diteur'~. H. Schaefer, Amsterdam, Depo e

25. Vanaf de Eusebiusbinnensingel, ter hoogte van het huidige centraal belastinggebouw, zien we in 1902 nog dit beeld: het in 1934 gedempte deel van de Lauwersgracht met de befaamde "ijzeren brug". Rechts zien we de Boulevard Heuvelink uitmonden. Ret pand op de linker hoek van de Boulevard Heuvelink droeg de naam "Klein Tadema State" en heeft jarenlang dienst gedaan als internaat voor leerlingen van de nabij gelegen Van Limburg Stirumschool. Ret is in 1977 afgebroken om plaats te maken voor showrooms en flatwoningen. Ret torentje, net te zien boven het pand achter de ijzeren brug, behoorde toe aan de gereformeerde Oosterkerk in de Rietgrachtstraat.

26. Het straatbeeld dat deze ansicht uit 1900 toont is sedertdien niet zo erg veel veranderd. De geheIe aaneengesloten gevelrij, links, bestaat nog steeds en is in haar geheel tot monument van negentiendeeeuwse bouwstijI verklaard. We zien hier het deeI tussen de Spijkerstraat en de Parkstraat. Van het deel tussen de Parkstraat en de Boulevard Heuvelink, deeIs te zien op de achtergrond, is het middenstuk in de oorlog verwoest en vervangen door niet bepaald stijlvolle nieuwbouw.

g

'" ..;

i

Eusebiu buitensingel

Arnbem

27. De heer die hier rond de eeuwwisseling nog even voor de fotograaf poseert, alvorens hij te paard naar zijn werk gaat, staat op het deel van de Eusebiusbuitensingel, tussen de Boulevard Heuvelink en de Parkstraat. Uiterst rechts het eerder genoemde pand "Klein Tadema State", dat op de hoek van de Boulevard Heuvelink lag. In het belendende pand, links, is na de oorlog geruime tijd het ontvangkantoor der Invoerrechten & Accijnzen gevestigd geweest. AIle huizen op deze ansicht die achter het paard zijnte zien zijn in de oorlog verwoest.

28. In 1935 werd een der grootste stedebouwkundige miskleunen van deze eeuw in Amhem gerealiseerd: de demping van het mooiste gedeelte van de Lauwersgracht en de bouw van de Rijnbrug. Hier is de zaak gereedgekomen en zien we vanaf de oprit van de Rijnbrug op de gevelrij langs de Eusebiusbinnensingel, waar thans het centraal belastinggebouw staat. Uiterst links het garagebedrijf Van Eeuwen, dat hier in 1931 werd gevestigd. Naast het lage pand, dat aan het garagebedrijf grensde, was een smal steegje dat toegang gaf tot de personeelswoningen van het huis van bewaring en het badhuis aan het Walburgsplein. links van de garage, op deze ansicht niet te zien, stond het voormalige gemeenteziekenhuis, later in gebruik als kantoor bij Rijkswaterstaat tot aan de verwoesting tijdens de Slag om Arnhem, in september 1944.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek