Arnhem in oude ansichten deel 2

Arnhem in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R.S. Dalman
Gemeente
:   Arnhem
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2348-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Arnhem in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. Deze foto toont de bouw van de Rijnbrug, die van 1932 tot 1935 plaatsvond. De drie huizen aan de Marktstraat en de Rijnkade, links van het langgerekte, lage gebouw dat op de hoek van de Ooststraat lag, moesten hiervoor worden afgebroken. In dit lage gebouw aan de Ooststraat waren bureaus van de dienst van gemeentewerken gevestigd. Dit pand werd eveneens in de oorlog verwoest, evenals alle, bij de aanleg van de Rijnbrug gespaard gebleven panden links op de foto. Het opengevallen terrein werd veranderd in een glooiende grasvlakte, voor het nieuw gebouwde provinciehuis.

30. De onderdoorgang Marktstraat bij de Rijnbrug in 1937. Op de voorgrond, rechts, de Kadestraat. Aile huizen op deze ansicht zijn in de oorlog verwoest. Op dit punt bevindt zich thans een parkeerterreintje terzijde van het BASF-gebouw en er stond vroeger tevens een benzinestation. De tram die we hier zien rijden was van lijn 2, op de route Schelrnseweg (Hoogkamp)-Willemsplein-JansstraatBakkerstraat-Markt-Marktstraat-Eusebiusbuitensingel-Boulevard Heuvelink-Steenstraat, De trams op deze lijn werden op 12 december 1938 vervangen door bussen, doch in de meidagen van 1940 in ere hersteld, zij het dat later de route werd ingekort en de lijn werd gesplitst in een lijn 2 en een lijn 2A.

31. Hier zien we de nieuwe Rijnbrug in 1935, in haar laatste geboortestadium en reeds versierd met opschriften en een spandoek. Links, onder de brug door, zijn de steigers nog te zien, die werden gebouwd voor materiaalaanvoer ten behoeve van de bruggebouw. Op de voorgrond is het lage deel van de Nieuwe Kade nog niet geplaveid. Gelet op de plassen, was het weer voor de oorlog echt niet altijd zo goed als vele ouderen plegen te beweren.

32. De "Grote Boem", waarbij de trots van Arnhem in de rivier smakte, kwam vroeg in de morgen van de tiende mei 1940; een vergeefse poging om de Duitse invasie te keren. Onmiddellijk hierna werd de brug onder Duitse supervisie herbouwd, om in 1945 opnieuw omlaag te duiken. Thans ligt hier de derde brug in successie. Deze heeft tot op heden geen duikneigingen, ondanks de vele vervloekingen waaraan ze bloot staat tijdens verkeersopstoppingen en ondanks de verzakkingen, die de gemeente ernstig zorgen baren.

33. Nog een blik vanaf Zuid op de resultaten van de "Grote Boem". Een ondernemende fabrikant van ansichtkaarten zag onmiddellijk handel in deze catastrofe en vervaardigde hiervan acht verschillende ansichten, die als broodjes over de toonbank werden verkocht. Lange tijd was de brug in deze toestand een begeerd doel voor een uitstapje en een toeristische attractie van de eerste orde.

34. Na dit uitstapje naar de nieuwe Rijnbmg en haar toekomst, keren we weer terug in het verleden en staan hier omstreeks 1933 op de Dam. Nog is dit deel van de stad ongeschonden. We kijken richting Walburgsplein. Rechts het Damhotel, links hiervan, net te zien, een deel van de voorgevel van de stichting "Insula Dei" en daarnaast een drietal woningen, dat grensde aan de brandweerkazerne in de Beekstraat en werd bewoond door de brandwachten Van Oene, Marree en Clerkx. Links van deze woningen begon de Walburgstraat, in smalle uitvoering tot 1902 nog Walburgsteeg genaamd.

35. We slenteren door naar het Walburgsplein en hebben hier de ingang van de St.-Walburgiskerk aan onze rechterhand. Voor ons zien we het volledige complex van de stichting "Insula Dei". Het hoge gebouw links, in de Beekstraat, was in gebruik als kweekschool. Rechts boven het voorgebouw verrijst het dak van de kapel, die in de zogenaarnde Mariatuin was gelegen. Ongeveer op deze plaats bevindt zich thans het enige jaren geleden gebouwde, nieuwe politiebureau. De naam "Insula Dei" betekent Eiland Gods en werd aan deze stichting verleend op 5 mei 1863, toen de congregatie van de Zusters van Liefde uit Tilburg hier met bejaardenverzorging aanving. Deze opname is uit 1935.

Gesticht"Insula Dei."

Arnhem. ]oorgeuel der Kweekschool.

?

36. Hiernog een beeld van de kweekschool van "Insula Dei", in 1914, gezien vanuit de Beekstraat. Let op de pomp op de hoek van de Spinschoolstraat. Vele bewonersin de omgeving, verstoken van een aansluiting op de waterleiding, moesten hiervan gebruik maken. Op de andere hoek van de Spinschoolstraat was het befaamde cafe "De Beek",

37. Het interieur van de kapel van "Insula Dei", eveneens in 1914. Het hele complex van "Insula Dei" bevatte een bejaardeninrichting voor "oude mannen en vrouwen", een weeshuis, een kweekschool, een bewaarschool en een burgernaaischool. In 1944 werden alle gebouwen verwoest. Na de oorlog tijdelijk gehuisvest in de gebouwen van "Sacre Coeur" aan de Velperweg, heeft de instelling thans onderkomen in een aantal nieuwbouw gebouwen op het landgoed Rennen-Enk, eveneens aan de Velperweg gelegen. Tevens is de inrichting sterk uitgebreid.

J{rnhem

Walburgs ler~

38. Een blik op de St.-Walburgiskerk omstreeks 1900. Het gebouw met het merkwaardige torentje, links, was de kosterij. De kerk dateerde van de veertiende eeuw. Sedert 1614 werd de kerk gebruikt als arsenaal voor wapens, soldatengevangenis en paardestal en pas in de Napoleontische tijd (1808) teruggegeven aan de rooms-katholieke parochie. In 1488 moest de kerk opnieuw worden gewijd, nadat Ot Pin hier priester Arend van Deventer had doodgeschoten. De priester was weigerachtig gebleven te bemiddelen bij de pogingen die Ot Pin had aangewend om zijn echtgenote terug te krijgen, die hem had verlaten. In 1854, tijdens verbouwingswerkzaamheden aan de kerk, stortte opeens de linker toren voor een deel in. In 1944 werd de kerk zwaar beschadigd. De aanvankelijke plannen de kerk maar af te breken, zijn gelukkig niet uitgevoerd. De kerk is in oude stijl hersteld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek