Arnhem in oude ansichten deel 2

Arnhem in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R.S. Dalman
Gemeente
:   Arnhem
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2348-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Arnhem in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

49. Vrijwel niets is er na de oorlog bewaard gebleven van het fraaie interieur van de Grote Kerk, zoals we dit nog op deze ansicht uit 1920 zien. De toren van de kerk stortte in volle lengte in de kerk en verwoestte al hetgeen nog niet tijdens de beschietingen en de brand was vernield. Kort na de oorlog is de kerk provisorisch hersteld. De grote restauratie, te samen met de herbouw van de toren (overigens in volledig andere stijl), vond plaats omstreeks 1965.

50. Als we rond 1935 de toren beklimmen en boven aangekomen naar het westen kijken, zien we dit beeld, met van links naar het midden lopend het Kleine Oord en de Oeverstraat en met het gebouw van het kadaster op de hoek van de Nieuwstraat. Op deze laatste plaats is thans een soort kinderspeelplaats, waarachter een grote parkeergarage in aanbouw is. Uiterst rechts, onder, de Bakkerstraat met het "Cinema Palace Theater". Een groot deel van de bebouwing links op de foto is in de oorlog verdwenen. Hier vindt momenteel de reconstructie van de wijk "De Weerdjes" plaats.

51. Aan de zuidzijde van de Markt de nog ingebouwde veertiende-eeuwse Sabelspoort met zeventiendeeeuwse voorgevel. Onder de poort door hebben we een doorkijkje naar het Eusebiusplein. In het gebouw reehts van de poort was van 1908 tot 1924 een postkantoor gevestigd. Na verdwijning van het postkantoor werd in het pand een bandagefabriekje ondergebracht, tot het in 1938 moest worden afgebroken in verband met de geplande nieuwbouw van de Raad van Arbeid, die hier nog steeds aanwezig is. In het aangebouwde pand, links, kwam in 1927 de groentegroothandel Sander Pels. Daarna, in 1933, van zijn opvolger Hulsman.

)rnheIT

52. Via de Sabelspoort komen we op het Eusebiusplein, waar we hier in 1898 kijken op de aan de Sabelspoort grenzende panden, die in 1938 moesten wijken voor de nieuwbouw van de Raad van Arbeid. Uiterst rechts, op de hoek, de lederhandel van H.D. Elias & Co. In het middendeel van dit blok was vanaf 1905 de Raad van Beroep gevestigd; het linker deel was pension "Rijnzicht".

53. Hier nog een close-up van het op de vorige pagina genoemde pension "Rijnzicht", omstreeks 1925.

E usebiusplein'

}'rnhelT

Xo 150 Editeur J.H. 5ch&efer, Ameterdam. D~polJ~

54. We lopen nu in de riehting van de Marktstraat en kijken na het passeren van de Sabelspoort nog even om. Reehts zien we de toegang tot de Sabelspoort, met op de hoek de lederhandel van H.D. Elias & Co. Het pand met de torenachtige daken, midden op de achtergrond, verleende onderdak aan de motorenfabriek Thomassen, totdat deze in 1923 naar De Steeg werd overgebracht. Reehts van dit pand begon de Weerdjesstraat. In het midden van deze opname van omstreeks 1900 zien we een groepje aardappelhandelaren, dat op dit plein hun handeltje placht te drijven. Later werden rondom dit middenstuk paaltjes neergezet, waaraan de marktkooplieden op marktdagen hun paarden konden bevestigen.

55. Op pagina 60 van het eerste deel toonde ik een beeld uit 1900 van de hoek Eusebiusplein-Marktstraat. Vanaf dit zelfde punt nu een opname uit 1930. Het hoge gebouw met de torentjes op de hoeken is het in 1880 gebouwde rijksarchief, in de jaren zestig afgebroken, waama op dit punt het nieuwe gebouw van het rijksarchief werd gezet. Links van het archiefgebouw zien we de zuidgevel van het op 18 juni 1924 in gebruik genomen nieuwe provinciehuis. De vaag zichtbare tram rails en bovenleiding waren van lijn 2 die, vanaf de Markt komend, via de Marktstraat naar de Eusebiusbuitensingel reed. Het pand links op deze ansicht werd bewoond door C.M.J. van der Miessen, directeur van een lederwarenfabriek. Tevens was het magazijn van de fabriek hierin ondergebracht.

Eusebiusplein

Arnhem

56. We lopen verder riehting Marktstraat-Eusebiusbinnensingel en zien hier omstreeks 1898 de boeht naar de Eusebiusbinnensingel. Het pand reehts grensde aan het toenmalige gemeenteziekenhuis en verleende onderdak aan de gemeentelijke apotheek, terwijl het tevens de woning van de apotheker van het gemeenteziekenhuis was. Waar de volgende panden stonden is thans de uitmonding van het naamloze straatje, dat aehter het eentraal belastinggebouw langs naar de Markt loopt. Het deel van de Marktstraat dat we hier zien heet thans Oranjewaehtstraat. De situatie is sedert de oorlog onherkenbaar veranderd.

57. Van dezelfde tijd ongeveer dateert deze ansicht van de Marktstraat. We kijken vanaf de hoek van de Eusebiusbuitensingel, met reehts een deel van de Lauwersgraeht. De panden aehter het mannetje met de fiets, waarin van 1929 tot 1932 de Geldersehe Blindenindustrie was gevestigd, werden in 1934 bij de aanleg van de Rijnbrug afgebroken. De argwanende politieagent, die ons bij de Waag al observeerde, is ons kennelijk gevolgd en staat nu reehts te twijfelen, of hij al dan niet tot aetie zal overgaan. Zo te zien heeft hij de hulp ingeroepen van een militair, die tot taak heeft gekregen de dame (links) beseherming te bieden. Ongeveer op het punt waar de man met de handkar staat, is thans de onderdoorgang van de Rijnbrug.

58. Via de trapjes, terzijde van de brugoprit aan de Marktstraat, gaan we in 1935 de brug op. Aan de overzijde gekomen kijken we om naar de Rijnkade. Het rijtje panden tussen de Kadestraat en het Eusebiusplein (van uiterst rechts tot de bomen achter het derde schip) is in de oorlog verwoest. Dit deel is thans een talud voor het provinciehuis, een Betuws aandoend dijkje. Op de lage kade, bij de hijskraan, wordt een schip gelost. De goederen worden overgeladen in goederenwagens van de Geldersche Tramwegen, welke maatschappij in 1929 voor goederenvervoer een overslagplaats had gekregen aan de Rijnkade. Tot 17 september 1944 werd hiervan gebruik gemaakt, hoewel het goederentramlijntje sedert 1939 niet verder meer reikte dan het industrieterrein en Velp en zelfs geen verbinding meer had met de overige tramlijnen van de Geldersche Tramwegen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek