Arnhem in oude ansichten deel 2

Arnhem in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R.S. Dalman
Gemeente
:   Arnhem
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2348-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Arnhem in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

59. Hier zien we dezelfde situatie van meer nabij. Rechts, naast het witte huis, de Kadestraat. In verband met het hoge water worden de schepen nu gelost en geladen op de hoge kade, alwaar we zeven volgeladen goederenwagens van de Geldersche Tramwegen op vertrek zien wachten. Niets van hetgeen deze ansicht vertoont is bewaard gebleven na de oorlog. Op dit punt vonden de felle gevechten plaats om het bezit van de Rijnbrug in de septemberdagen van 1944, waarbij deze huizen als eersten ten offer vielen aan het oorlogsgeweld.

/

Rijnkade

Arnhern.

Ulla. H. ) S ???? Amst!r13m

60. Volop bedrijvigheid viel waar te nemen op de Rijnkade rend 1900. We staan hier ter hoogte van de Rodenburgstraat, tegenover de sleephelling van Prins (thans de ASM genaamd). Voorbij het witte huis, rechts op de andere oever, werd in het begin van de jaren dertig de nieuwe Rijnbrug gesitueerd. Rond de eeuwwisseling vond vrijwel al het goederenvervoer nog plaats per schip of per trein. De Rijnkade bood toen een heel wat levendiger beeld dan tegenwoordig, nu in feite alleen nog wat passagiersschepen hier hun aanlegplaats vinden.

Arnhem Rijnkade

61. Op ongeveer hetzelfde punt kijken we op deze kaart van omstreeks 1915 naar het westen. De in 1877 opgerichte stoombootondememing "Concordia", die vaste lijndiensten onderhield op onder meer Den Bosch, Tiel, Lobith, Schiedam, Delft en Den Haag, had hier haar laad- en losplaats. De paarden, die volgeladen wagens naar de hoge kade moesten trekken, werden met zweepslagen en geschreeuw de helling rechts opgejaagd, waarbij ze vaak over de kinderkopjesbestrating uitgleden en er een vonkenregen onder de hoeven uitspatte. Gelukkig zien we al een hypermodern vervoermiddel, de vrachtauto, het paard beconcurreren.

Rijnkade - Arnhem.

62. In de winter van 1908-1909 dreigde de Rijn dieht te vriezen. De schipbrug, die uitkwam terzijde van het brugwaehtershuis, links op de kade te zien, was uit de rivier genomen en lag op betere klimatologisehe omstandigheden te waehten in de oude haven. am nu naar de over kant te komen moest men gebmik maken van een bootje, dat in het snel stromende water tussen de ijssehotsen manoeuvreerde. Bij de aanlegplaats van dit bootje, links op de voorgrond, had de kade een merkwaardig aflopend plaveisel. Bij glad weer was het deksels uitkijken dat je niet met een vaart de rivier in gleed als jeondemit ging. Op de plaats van de huizen, reehts, is nu de lusvormige op- en afrit van de nieuwe Roermondspleinbrug. De kade is ter plaatse tijdens de bruggebouw geheel vernieuwd en wat beter waterpas gelegd.

Ijsgang - Amhem.

63. Op de vorige ansicht stonden de passagiers al met ware doodsveraehting op vervoer naar de overkant te wachten. Hier zien we de hachelijke onderneming in volle glorie. Reehts van het bootje gaat de rivier al dieht zitten en het is nog een kwestie van tijd of men kan lopend naar de overkant, over een speciaal daartoe gebaand paadje. Rechts van de huizen van de Praets staat de Betuwsehe Stoomtram al gereed voor vertrek, riehting Elst-Bemmel. De lijn was juist deze winter geopend. Hoewel missehien de winters niet zo bar veel kouder waren dan thans, kwam het vroeger veel vaker voor dat de rivier was bedekt met enorme ijsschollen en dichtvroor. Oat dit in onze tijd vrijwel niet meer voorkomt, is in hoofdzaak te wijten aan de thermisehe verontreiniging van het Rijnwater.

64. Op de hoek van de Rijnkade en de Nieuwe Kraan, tegenover de uitmonding van de schipbrug die hier tot 10 april 1935 lag, stond het "Rijnhotel" van Th. Hermsen. Na opheffing van het hotelbedrijf werd in 1930 in dit pand het kantoor van de ABTB gevestigd. In de oorlog werd het pand, samen met de aangrenzende bebouwing tussen Nieuwe Kraan en Roermondsplein, volledig verwoest. Het puin werd geruimd en het terrein bleef jarenlang braak liggen, totdat in de jaren zestig hier de tijdelijke onderkomens werden gebouwd van het girokantoor. Thans is hier de op- en afritlus van de in 1977 geopende Roermondspleinbrug,

65. Vanaf het "Rijnhotel" kijken we hier rond de eeuwwisseling op de schipbrug, die hier al vele eeuwen voor de oeververbinding zorgde. De slagboom is gesloten; er passeert juist een schip. Rechts zien we het brugwachtershuis. Aan de overzijde van de rivier zien we het hotel-cafe "Meijnerswijk", in april 1945 gesloopt in verband met de aanleg van een noodbrug over de rivier. Rechts hiervan was het eindpunt van de Betuwsche Tramweg Mij., die hier van 14 december 1908 tot 10 april 1935 een tramverbinding onderhield tussen Arnhem, Elden, Elst, Lent en Bemmel, zowel voor passagiers- als goederenvervoer. Op 10 april 1935 werd, bij gelegenheid van de opening van de vaste oeververbinding, de schipbrug buiten gebruik gesteld. De tramdienst Arnhem-Bernmel werd op dezelfde dag gestaakt. Het maatschappijtje was zo arm dat de goederenwagens moesten worden gehuurd van de bank en van een levensverzekeringsmaatschappij. Men had geen geld voor de aankoop. Bij het faillissement van de Arnhemsche Bank, in 1907, verloor de maatschappij veel geld.

Rynbrug

L

66. Een goed overzicht van de situatie rond de schipbrug krijgen we van deze luchtopname uit 1927. links boven de oude haven met Dude en Nieuwe Kraan. Uiterst links boven de Boterdijk en de Tramstraat. Rechts boven is net nog een deel te zien van hotel "Du Soleil", op de hoek van de Bergstraat. links onder het emplacement van de Betuwsche Stoomtram met rechts daarvan hotel "Meijnerswijk". Links van de born en zien we een stalen aanlegsteiger voor het overladen van goederen van tram in schip en omgekeerd. Terzijde hiervan lag vele jaren een drijvend rijnbad, Links in de oude haven zien we een scheepswerfje. Vele schepen maakten in die tijd, naast het benutten van de motor, gebruik van zeilen, zoals we hier zien.

Arnhem. - Schipbrug

67. Vanaf de Praets kijken we hier rond 1920 op de schipbrug. In 1915 werden op de brug tramrails gelegd om een verbinding te krijgen voor goederenvervoer tussen de Betuwsche Stoomtram en de Arnhemse Gemeentetram. Hoe een proefrit op 4 november 1915 verliep heb ik laten zien op pagina 68 van deel 1. Overigens is het wei aardig te vermelden dat een voormalig wagentje van de Arnhemse paardetram, later omgebouwd als aanhangrijtuig nummer 52 voor de elektrische tram, in 1925 werd uitgerust met een benzinemotor en aldus heeft proef gereden op de lijnen van de Betuwsche Stoomtram. De proef bleek een volslagen mislukking, aangezien het motortje veel te zwak was en het trammetje amper vooruitkwam.

68. In januari 1926 steeg het Rijnwater tot ongekende hoogte. IJlings werd de Nieuwe Kraan met zandzakken beschermd tegen overstroming van de hieraan gelegen panden. Vanaf de nu zeer hoog liggende schipbrug ging het steil naar beneden de pIons tegemoet. Op deze foto doet een automobilist vertwijfelde pogingen de brug op te komen. Een stel nieuwe banden zou voor deze wagen beslist geen overbodige luxe zijn geweest. links van de geinteresseerde heer op het plankier is het pand van de brugwachter. Rechts het "Rijnhotel".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek