Arnhem in oude ansichten deel 2

Arnhem in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R.S. Dalman
Gemeente
:   Arnhem
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2348-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Arnhem in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

79. Constant was kennelijk een fanatiek Iiefhebber van porseleinen bordjes; hij heeft er althans de hal en het trappenhuis van zijn hotel op ehaotisehe wijze mee vol gehangen. De hotelkronieken vermeldden niet of de arreslee, die we reeh ts zien staan, bij grote sneeuwval in de winter, wanneer het openbaar vervoer was gestremd, voor het vervoer van zijn hotelgasten werd ingezet.

· }rnhem, lltrechtsche straat

80. Ter hoogte van het hotel van Constant gaat de Utrechtseweg over in de Utrechtsestraat, welke laatste we hier op een ansicht uit omstreeks 1910 zien. Rechts, achter het hek, lag een grote villa, die tot 1919 werd bewoond door de familie Braams. Van 1920 tot 1944 was hierin het Burgerweeshuis gevestigd. Na afbraak werd op dit punt de flat "Rijnstate" gebouwd. Links van het hek de Vijfzinnenstraat, zo genoemd naar de vijf pakhuizen met hoge topgevels die hier stonden en in de volksmond de "vijfzinnen" werden genoemd. Ret hoge pand rechts is in de oorlog uitgebrand. Op dit punt is later de nieuwbouw tot stand gekomen van de firma Mogendorff. Ook vrijwel de gehele bebouwing aan de linkerzijde is in en na de oorlog verdwenen. Op deze punten staan nu een kantoorgebouw en het nieuw gebouwde onderkomen van het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor. Bij de boom op de achtergrond kwamen de Bovenbergstraat en de Bergstraat op de Utrechtsestraat uit. De situatie op die plaats is eveneens onherkenbaar veranderd.

81. Hier zien we de Bergstraat, vanaf de Utrechtsestraat, in mei 1911. De tram die we hier zien staan is nog niet officieel in dienst, maar is met een proefrit bezig. Op 14 juni 1911 werd de Bergstraat opgenomen in het lijnennet van de elektrische tram. De lijnen 2 en 3 kwamen hierdoor te lopeno Op 19 juli 1911 verdween lijn 2 al weer van deze route. Ook lijn 3 wisselde nogal eens van route in de komende jaren. In de oorlogsjaren is hier het eindpunt voor diverse lijnen gevestigd geweest. In de oorlog is de bebouwing links verwoest. Hier is thans een garagebedrijf gebouwd. Rechts stond, enigszins achteraf, ineen grote tuin een kapitaal herenhuis, dat na de oorlog is afgebroken, om plaats te maken voor het kantoor van de ANWB en een flatgebouw. Op de wegwijzer aan de lantarenpaal staat "Naar het station". Onder aan de straat zien we een glimp van het hoekpand Nieuwe Kraan, waarin de garage van Van Dam van Polanen was gevestigd. Na de oorlog, bij de bouw van flat "Du Solei!", is de Bergstraat hier met een brede trap voor het verkeer afgesloten.

'.'. (-;'T' V·"~: .<

)lrnhem

[{otel de 20Cl

82. Via de Bergstraat wandelen we naar de Oude Kraan, alwaar we op de hoek van de Bergstraat het befaamde hotel "De Zon" (later "Du Solei1") aantreffen. Oorspronkelijk was het een eenvoudig houten gebouwtje van een verdieping, aan het eind van de achttiende eeuw net buiten de stadspoort gebouwd en bekend als logement "De Zon", In 1813, bij de bevrijding van Arnhem van de Fransen, heeft een Franse officier, luitenant Termonia uit Luik, vanuit dit hotel de Pruisen beschoten. Toen de Pruisen hem te pakken kregen, hebben ze hem gedood en zijn lijk als afschrikwekkend voorbeeld buiten de ramen van het logement gehangen. Kort na de Tweede Wereldoorlog is het hotel in een stormachtige nacht afgebrand. Op deze plaats staat nu het hoge flatgebouw "Du Solei1", waardoor de naam van het hotel blijft voortleven. Rechts van het hotel zien we het begin van de Rijnstraat. De kerktoren, links, is van de St.-Eusebiuskerk aan het Nieuwe Plein, aldaar in 1864 gebouwd. De ansicht is van 1895.

J'Ittnhem

83. We blijven in deze tijd en lopen naar de Rijnstraat, hoek Nieuwe Plein. Links begint het Roermondsplein. Op deze hoek ongeveer stond van 1844 tot 1867 de gasfabriek van W.H. de Heus. Later werd op dat terrein de remise van de paardetram gebouwd. De bomen op de aehtergrond omzomen de oude haven. Hier is tevens het eindpunt van de Ooster Stoomtram, die hier op 29 mei 1884 zijn eerste rit maakte en van de e1ektrisehe tram van de latere Nederlandsehe Buurtspoorweg Maatsehappij, die vanaf hier haar laatste rit op 31 januari 1937 rnaakte. Het voomitstekende pand, reehts van de stoomtram, is hotel "Du Soleil", Waar het boompje staat, naast het hotel, werd in later jaren een garage gebouwd, speciaal ten behoeve van.de hotelgasten. (Mogelijk de eerste "parkeergarage" in Arnhem.)

Rijnstraa

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek