Asperen in grootmoeders tijd

Asperen in grootmoeders tijd

Auteur
:   L. Gerdessen
Gemeente
:   Lingewaal
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4514-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Asperen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

TENGELEIDE

In 1972 verscheen het boekje "Asperen in oude ansichten", samengesteld door J. C. Denninger en M. de Vries. Toen ik in 1978 in Asperen was komen wonen kon ik nog net een van de laatste exemplaren van die uitgave bemachtigen. In 1981 verscheen vervolgens "Asperen in oude ansichten deel 2", samengesteld door J.C. Denninger in samenwerking met de inmiddels opgerichte Vereniging "Oud-Asperen". Dat boekje raakte al in korte tijd uitverkocht. Zelfs uit deze korte historische inleiding blijkt reeds, hoezeer de belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis de laatste tien jaar is toegenomen. Die groeiende belangstelling leidde er ook toe, dat het bestuur van de Vereniging "Oud-Asperen" bij herhaling het verzoek kreeg te bevorderen dat de twee uitverkochte boekjes zouden worden herdrukt.

Het bestuur heeft gemeend die weg niet te moeten opgaan. In de eerste plaats leek het twijfelachtig of de vraag voldoende zou zijn om een herdruk financieel te rechtvaardigen. Maar wat veel belangrijker is: sinds het verschijnen van het tweede boekje zijn zoveel "nieuwe" oude ansichten en foto's beschikbaar gekomen, dat het veel aantrekkelijker leek een derde boekje het licht te doen zien. Dank zij de inspanningen en het speurwerk van een werkgroep onder Ieiding van de heer L. Gerdessen, een van de samenstellers van dit boekje, is immers het archief van de Vereniging "Oud-Asperen" met een groot aantal hoogst interessante prentbriefkaarten en foto's verrijkt. Zo ligt dan het derde ansichtenboekje over Asperen voor u. Het bestuur is de samenstellers, de heren Gerdessen en Timmermans, beiden actief in de vereniging, dankbaar voor het vele werk dat zij daartoe hebben verzet. Met hen zijn wij niet minder erkentelijk voor de hulp die de heren A.T. van de Berg en G. de Man en vele anderen bij het verwerven van de ansichten, het verzamelen van de daarbij behorende gegevens en het gereedmaken van de kopij hebben verleend.

Wij hopen dat u dit boekje net zo aardig zult vinden als wijzelf.

mr. D.L. Rang voorzitter van de Vereniging "Oud-Asperen"

1. Anno 1939. Vanaf de overzijde van de Linge een fraai uitzicht op de molen en het molenhuis. Sinds 25 juni 1937 zwaait de familie Kon, afkomstig uit Leerdam, hier de scepter. Jielis Kon restaureerde de in 1868 gebouwde molen grondig. Jan de Hoop was zijn voorganger, die van 1919 tot 1937 de molen draaide. Hij is naar Meerkerk vertrokken. Wat de grintstroken betreft, wordt er beweerd dat het loopgraven zijn, die door de gemobiliseerde militairen waren aangelegd.

2. Anno 1934. Links de aanlegplaats met de aan de rijke historie van Asperen herinnerende naam "De Waterpoort". In vervlogen tijden werden hier hooi, bieten, stro, koeien en natuurlijk paarden verscheept. Op de eveneens, al is het moeilijk, zichtbare weegbrug werden de wagens met last en al gewogen. Het brandweerhuisje ernaast is goed te zien, evenals de woonboot van Gerrit de Graeuwert. Anno 1986 ligt er traditiegetrouw nog een woonboot, maar nu zonder ene Gerrit de Graeuwert.

3. Anno 1907. Gezicht vanaf de dijk op het "sluiswachterhuis" , de kleine Lingesluis en de in 1871 gereed gekomen enkele ijzeren ophaalbrug, die de dubbele houten vervangt. "Stapvoets rijden." Het eerste verkeersbord in Asperen was op verzoek van sluiswachter Dorre geplaatst met het oog op de ratelende wielen. Veelzeggend is het hierop gemaakte, wel erg kreupelige kreupelrijm: Dorre heeft zijn zin gekregen Stapvoets rijden over de brug, want zijn vrouw, die kon niet slapen van het geratel van over de brug.

4. Anno 1902. Entree in Asperen aan de Gellicumse poort. Het muurtje waarop de jongens staan herinnert nog aan deze poort.
De Voorstraat, dat ziet u goed, was toen nog een modderpoel. In de boerderij links woont Jan van Mourik. Rechts zien we het cafe van Willem Zondag, waar tot ver in de jaren vijftig de soos gehouden werd. Midden op de foto staat Rein Pannekoek uit de .Koffiebuurt''. Deze naam zegt het al: "Gezelligheid troef." Oranjewal is de werkelijke naam.

5. Anno 1935. De Varkensmarkt met het garagebedrijf van Gerrit Kleyn. De geparkeerde auto's en de benzinepomp duiden het aan. In het hoekhuis rechts woont de familie Kleyn. Het statige huis links met balkon en stoep is de residentie van de plaatselijke arts. Dokter in die tijd was de heer Verdoes Kleijn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek