Asperen in oude ansichten deel 3

Asperen in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Jan van Leerdam en Gijs de Man
Gemeente
:  
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1402-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Asperen in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6 Gemeentehuis / kasteel 1911

Het herenhuis op de foto werd in 1 893 gebouwd in opdracht van Salomon Anton Suter, die van 1905 tot 1937 heer van Asperen was. Het staat gedeeltelijk op de fundamen ten van her voormalige kasteel Waddenstein.

Na de heer Suter, die overigens rneestal in Zwitserland vertoefde, bewoonden mevrouw Heldens-Piek en de heer Post het huis. In 195 1 werd het huis aangekocht door de gemeente en werd het in gebruik genomen als raadhuis en als ambtswoning voor de burgemeester.

De opname is gemaakt vanaf de Leerdamseweg. Het weiland voor het negentiende-eeuwse landhuis heet in de volksmond 'de Vijver'. Hier beyond zich de voormalige

kasteelgracht van het kasteel Waddenstein, dat in 1672 door de Fransen werd opgeblazen. Wat restte was een ruine die in de loop der jaren veranderde in een vijver, nadat veel stenen van her voormalige kasteel door de plaatselijke bevolking waren weggehaald.

In de jaren zeventig van deze eeuw werden hier bij opgravingen veel zestiende- en zeventiende-eeuwse vondsten gedaan van zaken die in de voormalige slotgracht waren beland. In de jaren tachtig is door de Vereniging 'OudAspereri' onderzoek gedaan naar de funderingen van het oude kasteel die in het huidige weiland nog goed te reconstrueren zijn.

7 Feest op de Varkensmarkt 1 913

In 1913 bestond het Koninkrijk der Nederlanden honderd jaar. Dit feit werd in ons land uitbundig gevierd. Overal werd in de zomermaanden feest gevierd. Ook in Asperen yond men dat dit feit niet ongemerkt voorbij mocht gaan. Men kwam echter pas op woensdag 3 september in cafe Kleppe aan de Waterpoort bij elkaar om na te denken over een programma. De zaal was stampvol en de stemming was geweldig goed.

Op zaterdag 6 september kwam men weer bijeen om een programma op te stellen. Men besloot om twee dagen feest te houden en wel op woensdag 8 en donderdag 9 oktober. Men Iiet zelfs programmaboekjes drukken. Volgens het programmaboekje was er op woensdagmiddag om half twee een kinderfeest. Een onderdeel hiervan was een optocht met begeleiding van Ad Astra. 's Avonds was er van zeven uur tot half acht een orgelbespeling in de hervormde (grote) kerk op het in 1912 geplaatste

orgel, waarna er een kerkdienst gehouden werd. Een dag later, op donderdag, was er een dagvullend programma. Het begon om half acht 's morgens met klokluiden, het lossen van vreugdeschoten en tromgeroffel. Van kwart voor acht tot half negen gaf Ad Astra een muziekuitvoering. Vervolgens was er tot tien uur een ringrijderij op fietsen, waarna er tot twaalf uur volksspelen waren. Die werden gehouden op de Varkensmarkt en de 'Graft'. De onderdelen waren mastklimmen, dozen knippen en bal dragen, hardlopen met hindernissen, popzoenen en varkens vangen.

Op de foto hiernaast zien we het publiek bij de volksspelen op de Varkensmarkt. Op de achtergrond rechts het cafe van Janus Zondag. Op de hoek ertegenover woonde Klaas Pannekoek. In de boerderij daarnaast woonden de gebroedersVan Ochten, die een slagerij hadden en in schapen handelden.

8 Ringrijden tijdens het feest 1913

Na de volksspelen was het de beurt aan de grate optocht. Als thema hiervoor had men gekozen 'Blijde ende cierlicke incomste van Heer Rutger Baran van den Boetzelaer in 1593'. De stoet stelde zich op in de Detsteeg. Er de den 88 personen aan mee.

Na de optocht began am half drie het ringrijden in tweewielige rijtuigen in de Achterstraat. Op de foto staan de eerste rijtuigen klaar voor deze wedstrijd. De fota is genomen aan de zuidkant van de Achterstraat.

Tussen vijf en zes uur gaf de zangvereniging 'Kunst Kweekt Genoegen' een uitvoering en werden de prijzen

van die dag uitgedeeld. 's Avonds waren er nag twee programmaonderdelen: van zeven tot acht uur een concert van Ad Astra en van acht tot tien een bioscoopvoorstelling. Die ging volgens een artikel in de Leerdammer echter niet door omdat de filmprajector defect was. In plaats hiervan werd een fakkeloptocht gehouden.

Rechts op de foto herkennen we Van Ooijen. In het witte huisje woonde in die tijd Gerrit de Grauwert, die later naar een woonark op de Waterpoort verhuisde. In het huis links daarvan woonde de familie Kleppe. De vrouw des huizes, Anna Kleppe, was naailerares.

9 Het huis van de familie Van HeIden aan de Meerdijk anno 1913

Het huisje bij de afslag richting Fort Asperen wordt hier bewoond door de familie Van Helden. Van oorsprong was het huis een cafe. Dat had ongetwijfeld te maken met het vroegere veer over de Linge op deze plaats tussen Acquoy en Asperen. Hier is het al een gewoon woonhuis.

Op de foro poseren van links naar rechts: Kees van Helden, Adrie van Helden (later gehuwd met Gijs Ellens),

Jantje van Heiden-van Ooyen met Paul van HeIden (in 1937 in de Spaanse Burgeroorlog gesneuveld), Mieke van Helden - Bos (die voorheen hier een cafe hield) en Marie van Helden (later getrouwd met Klaas Loeve) .

10 Straatbeeld Achterstraat 1 914

Op deze prachtige opname van de Gorinchemse fotograaf Tukker zien we de Achterstraat in al zijn schoonheid. De breedte van de straat en de aanwezigheid van de fruitbomen geven de straat een geheel eigen karakter,

Het winkeltje rechts is van Kees van Gangelen, die onder andere potten en pannen verkocht. In de deuropening staat zijn vrouw Koosje van Gangelen-Boet. De winkel werd voortgezet tot in de jaren zestig.

Daarnaast woonden de gebroeders Slob en daar weer naast de families Bel en Roelof Verweij. Daamaast is nog juist de boerderij van Verweij zichtbaar,

De militair op de achtergrond geeft aan dat Nederland gemobiliseerd was in verband met de Eerste Wereldoorlog.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek