Asperen in oude ansichten deel 3

Asperen in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Jan van Leerdam en Gijs de Man
Gemeente
:  
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1402-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Asperen in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11 Fort Asperen 191 5

Fort Asperen werd in 1847 gebouwd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort diende als bescherming voor de in de directe omgeving gelegen inundatiesluizen, die ervoor moesten zorgen dat de omliggende landerijen onder water gezet konden worden. De linie strekte zich uit van Amsterdam tot in de Biesbosch.

Het fort werd gebouwd als een zogenaamd torenfort met drie verdiepingen. AIle verdiepingen zijn verdeeld in twaalfkamers. Centraal beyond zich een licht-Iuchtkoker waaromheen een cirkelvormige gang liep. De muren waren anderhalve meter dik. Er was logies voor 179 manschappen, dertien onderofficieren, zes officieren en vier zieken. De overige kamers waren bestemd voor onder andere de keuken, de wateropvangplaats, het privaat, het wachtlokaal en de munitieopslagplaatsen.

De omstandigheden binnen het fort maakten dat er in de praktijk slechts beperkt gebruik is gemaakt van de capaciteit. AIleen de dienstdoende militairen verbleven op het fort, terwijl de rest meestal in Asperen gelegerd was.

Het fort wordt omsloten door een gracht, waarover toen een houten brug lag. In 1879 werd aan de meest blootgestelde zijde van de toren een galerij gelegd, die tegen de toren werd aangebouwd.

Op de foto zien we het fort in 1915. De militair rechts is tweede lui tenant H.M.]. Rugers. Rechts is een barak te zien waar de militairen kennelijk ook in sliepen, te oordelen aan de was die hier hing.

r,

12 Boerderij met hooiwagen 1921

Foto, genom en vanaf de Boerenwal, van het huis van de familie Looyen (Voorstraat 30).

Op deze foto herkennen we Jan Looyen, broer Gijs Looyen, Cor Kleyn (bovenin het luik) en een drietal Oostenrijkse jongens. Dit zijn: Wolfgang Hladny, Helmut Hochstatter en Rolf Amtmann. Deze drie jongens waren samen met vele andere Duitse en Oostenrijkse jongens gedurende de zomers van 1 921 en 1922 in Asperen op vakantie.

De voor die beide landen zeer nadelige vrede van Versailles maakte dat er grate tekorten aan voedsel waren, waardoor met name de kinderen het daar zwaar te verduren hadden. Op initiatief van kerken en humanitaire instellingen konden de kinderen dan hier in Nederland op krachten komen.

Het achterhuis is later afgebraken en vervangen door de garage van Cor Kleyn.

13 Bakkerij De Bie in de Voorstraat omstreeks 1930

Een foto van het familiebedrijf van bakkerij De Bie aan de Voorstraat. De foto is genom en in de jaren dertig, toen er tenminste zes bakkers in Asperen actief waren.

Haewel Asperen to en slechts ongeveer 1700 zielen telde, was er in die dagen een zeer uitgebreide middenstand. Zo waren er onder andere vier slagers, twee smeden, drie klompenmakers, vier schaenmakers, vier metselaars, vijf timmerlieden, vier schilders, een zadelmaker, een koperslager en een onbekend aantal kleine winkeltjes dat van alles en nag wat verkocht.

Het meel voor het brood betrokken de zes bakkers bij de twee molenaars in Asperen, te weten de heren Piet van Meel uit de Achterstraat en Jan de Hoop van de molen aan de Molenwal.

Op de foto herkennen we, van links naar rechts: Lena de Bie, mevrouw De Bie, won [o de Bie, vaderTeunis de Bie en won Willem de Bie. Het bedrijf werd tot in de jaren zestig door won Io voortgezet.

Momenteel woont de heer P. v.d. Baogert in de voormalige bakkerij.

14 Vrijwillige Landstorm op het fort begin jaren dertig

Eind jaren twintig werd ook in Asperen een afdeling van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm opgericht. Het doel van de Landstorm was om bij eventuelerevolutionaire woehngen' de wettige regering te steunen.

De Asperense afdehng telde in 1928 elf leden. De plaatselijke commissie bestond uit voorzitter Vonk, secretaris ]. van der Velde en de leden 1. de Bie en adjudant Van Ooijen. Er werd geoefend op de schietbaan aan de Diefdijk.

Op de foto herkennen we van links naar rechts: Jan de Jong, Hannes Vrouwerf, Kees van Stein, Teeuw Verboom en Chiel van Zanten.

Achterste rij: de instructeur en adjudant Van Ooijen.

15 AartVervloedt op hooiwagen omstreeks 1932

Een landelijk plaatje van de familie Vervlaedt dat het agrarische karakter van Asperen in die dagen nag eens benadrukt.

Op de foto herkennen we met strohaedAartVervlaedt, die in de baerderij naast de kerk ap de Vaorstraat waande. Naast hem zit waarschijnlijk Sijmen van Willigen, die jarenlang als baerenknecht werkzaam was bij de familie Vervlaedt. Achterop de wagen zitten de beide audste dachters [enneke en Gre.

De tenen harren achter ap de wagen werden gebruikt am als laapplank over de slaten te leggen.

De foto is genamen ap de Nieuwe Zuiderlingedijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek