Assen in oude ansichten

Assen in oude ansichten

Auteur
:   P. Wagenmakers
Gemeente
:   Assen
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3536-8
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Assen in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

87. Foto van een klas in de voormalige u.l.o.-school aan de Oostersingel in 1929. Voor de deur staat de heer Kroeze, leraar van de school.

88. Ret statige huis links is het landbouwhuis en was eigendom van het Drents Landbouwgenootschap. Ret gebouw was vroeger een van de grote huizen die werden bewoond door vooraanstaande families. Hier woonde destijds Mr. G.W. baron van der Feltz. Veel van deze grote herenhuizen zijn de laatste jaren ingericht als kantoorruimte.

89.H~t prachtige huis op deze foto behoort tot het landgoed "Overcingel" en staat aan de Oostersingel. Het is eigendom van de familie Van Lier Lels, Deze familie heeft het gebouw reeds jaren in zijn bezit. Het jaar waarin het is gebouwd is niet bekend, maar het zou al van de tweede helft der achttiende eeuw dateren.

90. De Oranjestraat met gezicht op de "Doevenkamp". De "Doevenkamp" was een grasvlakte die zich uitstrekte vanaf de Javastraat tot de Parallelstraat. Op deze grasvlakte stond vroeger een duiventil. Vandaar de naam "Doevenkamp".

Bovenstaande foto is gemaakt naar een tekening van de heer A. Cieraad.

91. De Oude Groningerstraat maakte vroeger deel uit van de verkeersweg BeilenGroningen. Vandaar de toenmalige naam Oude Groningerstraat. De naam is thans Oudestraat. Op de achtergrond de molen in de Molenstraat. De korenmolen wordt reeds vermeld in 1830.

92. Plataanweg. Het Parkhotel werd gebouwd in 1917. Beheerders waren Klaassen, Zondag, Arts en Schaefer. Als hotel heeft het nimmer bestaansrecht gehad.

Het is later aangekocht door J.R.W. Hommes. Deze vestigde er de Homas Gezelschapsspelenfabriek.

93. Tekening van A. Cieraad voorstellende de Ro1derstraat omstreeks 1860. Ret huis rechts is het tolhuis No. 1 op de provincia1e weg van Assen over Ro1de, Gieten naar De Hi1te. Deze to1 No.1 werd opgeheven ingaande 1 mei 1870 's middags te 12 uur. Vanaf die tijd de volle to1 te betalen bij de to1boom No.2 ten oosten van de Duurzerbrug in de gemeente Ro1de. Dit werd bekend gemaakt door Gedeputeerde Staten van Drenthe door de p1aatsing in de Provincia1e Drentsche en Asser Courant van 30 apri11870.

94. De Rolderstraat omstreeks 1915. Ret huisje links staat op de plaats waar op de voorgaande tekening het tolhuis stond. Ret boerderijtje reehts zal in de loop der tijden weI enigszins verbouwd zijn en is thans afgebroken.

95. De voormalige marechausseekazerne aan de Rolderstraat werd in 1890 door de gemeente aangekocht van de Erven Boelken Bakker. Het pand werd bewoond door Mr. A. Kloekers en is in 1891 in gebruik genomen als kazerne nadat het Rijk het van de gemeente had gehuurd.

96. De oude watertoren aan de Ro1derstraat naast de spoorweg Assen-Groningen werd gebouwd in 1897 en is in 1961 afgebroken. In 1896 werd aan J.P. Hazeu concessie verleend voor een bronwaterleiding en deze werd ingebracht in de N.V. Asser Bronwater1eiding. In 1938 nam de gemeente het waterleidingbedrijf over en ingaande 1 januari 1970 werd het overgedragen aan de N.V. Water1eiding Mij. "Drenthe".

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek