Assen in oude ansichten

Assen in oude ansichten

Auteur
:   P. Wagenmakers
Gemeente
:   Assen
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3536-8
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Assen in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

97. "Avondrust" was een tehuis voor ouden van dagen aan de Rolderstraat. Ret huis werd in 1851 door de hervormde diaconie gebouwd. Ret was eerst een zogenaamd "werkhuis". Arme mensen werden hier aan eenvoudig werk geholpen waarmee ze iets konden verdienen.

In later jaren werd het een huis voor ouden van dagen. Ret is dat geweest tot 1967. De diaconie liet een modem tehuis bouwen, waarin de bewoners van het buiten gebruik gestelde Avondrust zijn ondergebracht. Ret oude Avondrust is in 1967 afgebroken.

98. Schoolstraat. In deze straat waren drie scholen gevestigd en wel een bijzondere lagere school, een ambachtsschool, een katholieke lagere school en een openbare school voor v.g.l.o. (De R.K. school gaf tevens onderdak aan de school voor v.g.l.o.)

De eerst genoemde school verrees in 1860 aan de destijds geheten Weijersgang, thans Schoolstraat. Deze school werd in 1891 afgebroken. Op dezelfde plaats verrees een nieuwe school, welke op 4 januari 1892 werd geopend. In 1904 kwamen er vier lokalen bij. In verband met een saneringsplan is de school in 1965 afge broken.

99. De am bachtsschool werd in 1903 geopend. In deze school werd tevens een burgeravondschool gehouden met een handelscursus. Ook deze am bachtsschool moet in verband met de sanering verdwijnen.

De katholieke school werd gebouwd in 1914 en is eveneens in 1970 afgebroken.

100. Deze tekening van A. Cieraad stelt een deel voor van de "Lange Jammer", een tiental oude woningen aan de Stegeweg, sedert 1930 de Sluisstraat. De huizenrij werd bewoond door armoedige gezinnen, vandaar de naam "Lange Jammer". De huizen werden in 1912 onbewoonbaar verklaard en zijn daarna afgebroken. Anne de Vries laat de hoofdpersoon "Bartje" in het gelijknamige boek wonen in de "Lange Jammer".

101. Huize de "Lariks" werd gebouwd in 1914. De eerste bewoner was Jhr.Mr. H.E.E. Roell. In 1955 werd het pand verkocht aan de gemeente. Eigenaar was toen E. Harkema. De gemeente verkocht het op haar beurt weer in 1959 aan de Stichting Groene Kruis Centrum.

102. Het hotel-cafe-restaurant "Stationskoffiehuis" aan het Stationsplein. De links op de foto staande koepel is daar nog steeds aanwezig en wordt veel gebruikt voor kleine vergaderingen.

103. Het hotel is naderhand gehee1 verbouwd en aan nieuwe eisen aangepast. De foto van 1939 toont de eerste verbouwing van het pand.

Thans, 1970, is er weer een gedeelte bij gekomen aan de Stationsstraat en wel een gedeelte hoogbouw.

104. Huize Nijenrode aan de Parallelstraat. Op 1 augustus 1877 werd een bouwvergunning verleend aan Mr. Wouter Louis Schiffer. Hij vestigde zich in Assen als procureur-generaal op 31 december 1874 en woonde eerst aan de Singel Wijk A. 680B.

Het gebouw werd ontworpen door de architect P.J.H. Cuypers. Het huis is ook bewoond geweest door een familie Bosker. Het werd in 1914 verkocht aan de familie Staal. In 1967 is het pand verkocht aan de Hervormde Stichting voor Zenuw- en Geesteszieken, gevestigd te Amersfoort. Het pand werd helaas in 1968 afgebroken.

105. Aan de Vaart omstreeks 1900. Op de achtergrond de reeds jaren bestaande yonder. Toen echter de scheepvaart steeds meer door vrachtauto's werd verdrongen is de havenkolk gedempt. De yonder had toen ook geen zin meer en is in 1950 verwijderd. Sedert 1920 werd de draaivonder bij de havenkolk bediend door Elziena Bakker.

106. De Drentschehoofdvaart. De brug links midden op de ansicht is de trambrug, die ligt over het Noord-Willemskanaal. Dit kanaa1 verenigt zich hier met de Drentschehoofdvaart. Ret huisje rechts van de brug is het brugwachtershuisje. Op de linkerkant van de Vaart zijn nog de tramrails te zien. Deze lijn liep over Smilde naar Appe1scha en kwam tot stand in 1913. De dienst werd opgeheven op het baanvak Assen-Smilde op 15 mei 1940 maar in werkelijkheid gestaakt in 1947.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek