Assen in oude ansichten

Assen in oude ansichten

Auteur
:   P. Wagenmakers
Gemeente
:   Assen
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3536-8
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Assen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

7. Koninklijk bezoek aan Drenthes hoofdstad in 1907 ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Assen als zelfstandige gemeente. De koningin zit hier voor het gouvernementsgebouw. Achter haar staat prins Hendrik.

8. Een jaarlijks terugkerend evenement is de T. T. rnotorwegwedstrijd op het circuit van Assen. Dit sportfestijn had voor het eerst p1aats op zaterdag 11 juli 192 5. De start en finish waren in Ro1de. Het parcours was 28 kilometer lang en liep over Borger-Schoonloo en Gro110. De weg was echter verre van ideaal. Een gedeelte was slechts een zandweg. Een bepaling in het wedstrijdreg1ement 1uidde dan ook dat de renners e1kander op dit zandweggedeelte niet mochten passeren. Het vo1gende jaar had de wedstrijd p1aats in Assen. Het parcours liep toen van De Haar 1angs Barte1dsbochtHoogha1en-Laagha1erveen en weer naar De Haar.

9. In de Alteveerstraat beheerste de molen het straatbeeld. Ret was een koren- en pelmolen. Molenaars waren onder anderen Van Dalen en Nienhuis. In de Tweede Wereldoorlog heeft -menigeen de toeht naar deze molen ondernomen om er zijn tarwe en rogge te laten malen. De molen is in 1968 afgebroken. De op de foto voorkomende rijwielhandel van J. Baakman was een bekende zaak. De heer Baakman handelde ook in automobielen. Op de foto is nog zo'n ouderwetse automobiel te zien. Ook het pand van Baakman is reeds enkele jaren afgebroken.

10. De Brink omstreeks 1852 naar een tekening van W. van Uije Wzn. Het gebouw gehee1 reehts is het voormalige stadhuis. Het lage huis is het pand van Van Goreum, waarin een winkel in lijsten, platen, enzovoort was gevestigd. Het hogere gebouw daaraehter is het Paleis van Justitie en vervo1gens zien we de gevangenis. W. van Uije was in 1863 1eraar in hand- en ornamenttekenen aan de Industriesehool van het departement Assen van de Maatsehappij ter Bevordering van Nijverheid.

11. Zo zag de Markt er omstreeks 1850 uit vo1gens een tekening van W. van Uije. De markt was in die tijd het centrale punt van waaruit de diligence naar Groningen, Zwolle en Emmen vertrok. Eveneens voer van hier de trekschuit naar Meppel.

Ret gebouw op de achtergrond is de hervormde kerk, gebouwd in 1848. Ret met hekwerk omgeven driehoekje op de voorgrond is het zogenaamde "Veermans Brinkje". Ret werd in 1864 bij de markt getrokken.

12. Ret Aardseveld bestond in hoof'dzaak uit heide met een groat aantal plaggenhutten.

13. Een ansicht van twee kleine boerderijtjes op het Aardseveld. Tussen deze huizen ( or loopt het zogenaamde "Kerkepaadje" naar Anreep en Schieven. Dit paadje kruiste de Anreperstraat.

14. Ansicht uit 1901 van de oude vijver in het Stadsbos. De stad kreeg het bos door toedoen van Lodewijk Napoleon in 1807. In 1833 werd een groot gedeelte tengevolge van grote droogte door brand verwoest.

15. Huize "Ebbenerve" aan de Stationsstraat werd in 1915 bewoond door de advocaat-procureur Jhr.Mr. H.J. van Holthe tot Echten. Hij vertrok 5 mei 1919 naar Renkum.

Sedert 2 augustus 1918 woonde in deze villa Warmold Lunsingh Tonckens, notaris, komende van Grootegast.

Thans is het kantoor van de Opbouw Drenthe er in gevestigd.

16. De brug over het Deurzerdiepje in de weg Assen-Rolde werd gebouwd in 1879. Er was voordien ook wel een oude houten brug, maar deze was zeer bouwvallig geworden, zodat vernieuwing noodzakelijk bleek.

Het huis midden op de ansicht een eindje over de brug is het vroegere tolhuis No.2 in de provinciale weg van Assen over Rolde, Gieten naar De Hilte.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek