Assen in oude ansichten

Assen in oude ansichten

Auteur
:   P. Wagenmakers
Gemeente
:   Assen
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3536-8
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Assen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

27. Omstreeks 1600, bij de secularisatie van de kloostergoederen, werd de kapel die behoorde bij het in 1258 gestichte klooster "Maria in Campis", in gebruik genomen als hervormde kerk. De afbeelding toont de kerk in 1848. In dat jaar werd een nieuwe kerk gebouwd aan het Kerkplein.

De oude kerk werd aan de gemeente Assen afgestaan tegen genot van een subsidie van f 1 O.OOO,~ tot bouw van de nieuwe kerk en na een verbouwing in gebruik genomen als stadhuis.

28. Ansicht van het voormalige gemeentehuis aan de Brink. Dit gemeentehuis werd in 1851 als zodanig in ge bruik genomen en heeft dienst gedaan tot 1951. Daarna is het door de provincie in gebruik genomen.

29. Ret gemeentehuis werd versierd ter gelegenheid van het eeuwfeest in 1907. In het jaar 1807 werd Assen een zelfstandige gemeente. Daarv66r behoorde het tot het schultam bt Rolde.

30. Ret Oude Landshuis of Staaten Kamer te Assen aan de Brink. Ret oude klooster werd op deze p1aats gesticht. Ret huis gehee1 links is het vroeger a1s gemeentehuis gebruikte pand dat echter zeer bouwvallig werd, zodat een verblijf daarin 1evensgevaarlijk was. Ret is in 1824 afgebroken.

31. Bet provinciehuis aan ┬Ěde Brink te Assen omstreeks 1900. Het werd destijds "Gouvernementsgebouw" genoemd en staat op de plaats waar in 1258 het klooster "Maria in Campis" verrees.

32. De Brink omstreeks 1900. Links op de ansieht het societeitsgebouw. In het midden het gebouw waarin van 1907 tot 1925 de Rijksdagnormaalsehool was gevestigd, Na de opheffing werd het gebouw in 1926 in gebruik gegeven aan het bestuur van de openbare leeszaal en bibliotheek. Tot 1965 bleef de leeszaal hier gevestigd. In 1874 deed het dienst als postkantoor. Ret gebouw reehts op de ansieht is het huidige politiebureau. Vroeger woonde hier de arts Jan Hendrik Sluis. Zijn pand is van 1824 - 1834 ook nog in gebruik geweest als gemeentehuis.

33. Foto van een tekening van wijlen de heer A. Cieraad. Ret is een huis aan de Brink dat thans wordt bewoond door F. Faber, fabrikant van vaten. Ret was vroeger de pastorie van de hervormde gemeente. De predikant Nico1aas Henrik Tatum Zubli woonde er in 1880.

34. Foto van een tekening van wijlen de heer A. Cieraad, voorstellende de eerste winkel van Van Gorcum en Co. aan de Brink te Assen. Men verkocht er onder andere plaatwerk en schilderijlijsten.

35. Paardenmarkt op de Brinkstraat te Assen op 7 maart 1928. De markten werden tot 1939, toen er een nieuw marktterrein werd aangelegd aan de Rolderstraat, midden in de stad gehouden.

36. Veemarkt te Assen in de Brinkstraat - Nieuwe Huizen op 4 april 1928.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek