Assen in oude ansichten

Assen in oude ansichten

Auteur
:   P. Wagenmakers
Gemeente
:   Assen
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3536-8
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Assen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

37. De Brinkstraat omstreeks 1902. Ret gebouw reehts is het Pale is van Justitie gebouwd in 1840. De eerste president was Mr. S. Gratama. Ret gebouw was het Provineiaal Gereehtshof in Drenthe. Dit hof werd opgeheven in 1875. Ret was daarna Arrondissementsreehtbank.

38. De Brinkstraat omstreeks 1900. Ret hekwerk omgeeft de gracht langs het Paleis van Justitie. Deze gracht is tussen de jaren 1907-1909 gedempt.

39. De Collards1aan met de boterbanken. Er werd hier een botermarkt gehouden. De boeren uit Rolde en Loon braehten hier hun eigengemaakte boter. Op 29 december 1884 werd besloten om de markt te verp1aatsen naar het waaggebouw in de Kerkstraat. Deze waag was in 1856 gesticht door J. Schuurman.

40. De Drostenlaan vormt de verbinding tussen de Zuidersingel en de Kloosterstraat. De laan loopt vanaf de Suidersingel reeht op het vroegere drostenhuis aan, dat gebouwd werd in 1774. Ret was het woonhuis voor de drost, dat wil zeggen de eommissaris der koningin. Nadat het huis door brand was vernield is het niet weer als ambtswoning in gebruik genomen maar als kantoorruimte ingerieht. Ret gebouw geheel reehts op de ansieht was het koetshuis. De naam was vroeger het "Sehathuis". Ret is thans in gebruik als rijwielstalling voor de provinciale ambtenaren.

41. In het hoekhuis links woonde kruidenier Hartsveld en later Levie "de Graanhalm". Daarnaast was de varkenswaag; thans is hier het bloemenstalletje van Bloemen Kees. Ret hoekhuis rechts was de manufacturenzaak van A. van der Laan. Op de achtergrond het witte boerderijtje van veehandelaar Levie.

42. Het huis in het midden was een hoedenzaak. Deze stond op de hoek van de Gedempte Singel en de Singelstraat. Het huis links op deze hoek was een banketbakkerij. Naast de hoedenzaak was de steenhouwerij van Stuvel. Later was de ingang van deze steenhouwerij aan de Singelstraat. Thans is op de plaats van de hoedenzaak en de steenhouwerij een zeer moderne schoenenzaak gevestigd.

Op de plaats van de banketbakkerij is thans een filiaal van De Gruyter gevestigd.

43. In het witte boerderijtje woonde de veehandelaar Levie. Ret hoge huis daarnaast was een hotel. Op deze plaats is thans de Singelapotheek gevestigd. Ret naast dit hotel staande huis was een cafe. Daar woonde Van de Grampel.

Op de plaats van het boerderijtje vinden we thans royale winkelpanden zoals Boerema, lederwaren, Gans, sportartikelen, en onder andere Tonica, muziekhandel.

44. De synagoge in de Groningerstraat werd gebouwd in 1832. Voordien hielden de Israelieten hun erediensten in een particulier huis aan de J ordaan, thans Varkensmarkt. Na de Tweede Wereldoorlog werd de synagoge verkocht aan de gereformeerde gemeente (Art. 31, vrijgemaakt).

45. In 1895 werd het gamizoen overgep1aatst van Leeuwarden naar de Wilhe1minakazeme te Assen. Voor die tijd kwam er op 1 mei elk jaar een detachement in de oude kazeme op de hoek van de Groningerstraat en de Oudestraat. Op deze p1aats is thans het warenhuis van Postema gevestigd.

Reeds in 1852 was destadsherberg op de hoek Groningerstraat-Oudestraat in gebruik door een compagnie. In 1857 werd het gamizoen gehuisvest in de daartoe ingerichte stadsherberg.

46. Brug over het Noord Willemskanaa1 in de Groningerstraat. De houten draaibrug werd in 1926-1927 vervangen door een ophaalbrug. Er bestaan plannen om in verband met de om1egging van het Noord Willemskanaa1, die inmidde1s is voltooid, een gedeelte van het kanaa1 te dempen. Wellicht komt dan de brug te vervallen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek