Assen in oude ansichten

Assen in oude ansichten

Auteur
:   P. Wagenmakers
Gemeente
:   Assen
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3536-8
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Assen in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

47. Huize "Horstwijk" werd bewoond door W.A. van der Feltz, burgemeester van Assen van 1857 tot 1878. Daarna werd er een pension in gevestigd. Het pand verkeert momenteel in een vervallen toestand.

48. Villa "Rozenburg" was het eigendom van de weduwe van Mr. I. Sluis. Ret huis werd in 1895 gehuurd door de gebroeders Broers om daarin een kostschoo1 met uitgebreid lager onderwijs onder te brengen, bestemd voor externe en interne 1eerlingen. Er was ge1egenheid voor 1eerlingen van het gymnasium en de R.R.B.S. om's avonds het huiswerk voor de vo1gende dag te maken. Ret instituut heeft bestaan tot 1925. De gemeente kocht het pand van de gebroeders Broers en vestigde er een 1andbouwhuishoudschoo1 in. In 1950 verkocht de gemeente "Rozenburg" aan de Gezondheidsdienst voor Dieren in Drenthe. Deze liet het gebouw gehee1 verbouwen en nam het op 11 mei 1953 in gebruik.

49. Gymnasiumstraat. In het hoekhuis links op de ansicht woonde bakker Schierbeek. Daarnaast stucadoor Weertman en vervolgens juffrouw Houwing. Op de hoek rechts woonde bakker Sikkens.

Ongeveer in het midden rechts was de wijnhandel van Vos, terwijl in het hoge huis met witte gevel de open bare lagere school van meester Zijlstra was gevestigd.

50. Aan het eind van de Hoofdlaan in het stadsbos was een uitspanning. Cafehouder was Tjaart Pieter Smak, wonende Broeklaan 3. Elk jaar werd met Pasen op het terrein bij Tivoli een kermis gehouden. Vele Assenaren zullen zich deze kermissen herinneren en er met plezier aan terugdenken.

Het pand is naderhand afgebroken en in de nabijheid daarvan is een openluchttheater aangelegd.

51. De Vaart N.Z. in juni 1899. In het huis Veen1ust woonde destijds ko1one1 Hofstede. Tegenover de villa lag jaren lang een vonder (de zaagmo1endraai) later "Veen1ustdraai" genaamd.

Tegenover deze draaivonder stond in vroeger tijd een zaagmo1en (vandaar de naam "zaagmo1endraai") die het eigendom van Jhr. Mr. A. W. van Holthe was. Uit een brief van 1859 van J.H. Westra blijkt dat in Assen twee houtzaagmo1ens stonden aan de Hoofdvaart Z.Z. De oudste da teerde van 1813-1814.

52. De Asser ijzergieterij aan het Noord-Willemskanaal werd gebouwd in 1865. Directeuren waren R. Hunse en A. Braakman. De gieterij lag aan de linker oever van het kanaal.

53. De hervormde kerk aan het Kerkp1ein werd gebouwd in 1848.

54. Kerkplein. In het hoge huis links woonde de rabbi Izaak Nathan Nieuwied. Ret is thans een cafetaria.

55. Kerkstraat. Ret huis rechts op de afbeelding is de woning van Dr. Lambrechts, rector van het gymnasium. Ret gebouw daarnaast is de waag, waarin sedert december 1884 de botermarkt werd gehouden. 'Daamaast de hoedenwinkel van mejuffrouw Boschloo, Ret huis links is van de kleermaker Lourens Somer. Later woonde daar de horlogemaker Dressel. Thans is ter plaatse nog steeds een horlogemaker gevestigd.

56. Ret hoekhuis links op de foto was een riant woonhuis. Ret is later vervangen door een winkelpand. (Zie volgende foto.) Ret huis rechts op de foto werd bewoond door de familie Dieters. Ret water langs het huis is gedempt. Daardoor verviel ook het bruggetje. Op deze plaats staat thans het hotel "De Moriaan".

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek