Assen in oude ansichten

Assen in oude ansichten

Auteur
:   P. Wagenmakers
Gemeente
:   Assen
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3536-8
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Assen in oude ansichten'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

57. De Kerkstraat. Het hoekhuis reehts op de ansicht is de sigarenzaak van Strabbing. In het pand daarnaast dreef mevrouw Strabbing een drogisterij. (Zie ook voorgaande foto.) In dit hoekpand woonden eveneens Kruisinga, Lezer en Beuekers.

58. In een van de huizen naast het postkantoor rechts op de ansicht woonde de weduwe van schipper Jan Beijer.

59. De Kleine Marktstraat. De pomp op de voorgrond werd in 1856 geplaatst op een bestaande put in het pleintje. De sigarenzaak was van P. Ekkart, terwijl daarnaast de vleeshouwerij van Marcus van der Laan was gevestigd.

Ret hoekpand links was de banketzaak van P. van Dijken. Daarnaast in de Kleine Marktstraat was het boerencafeetje van Lammert Lammers (Lammert Piepie). Op deze plaats is thans de slagerij van Van Dam gevestigd.

60. Kloosterstraat. Ret oudste gedeelte van Assen. De op de ansicht staande muur is later van kloostermoppen opgebouwd. In deze muur bevindt zich een pomp met het opschrift: "Renevatum Ao D. MDCCCXCV."

Ret huis met de trapgevel was v66r 1840 de gevangenis. Ret huis was echter zo bouwvallig dat enkele gevangenen door de muur ontsnapten.

61. De foto geeft een beeld van een huisje met daarnaast een turfbult. De foto dateert van omstreeks 1900. Op de achtergrond links zien we een wijk. Deze wijken dienden voor het vervoer van de turf. De foto is genomen te Kloosterveen, gemeente Assen.

62. Kruisstraat. Op de ansieht reehts het modehuis "De Leeuw". Daarnaast een drogisterij. Dan volgde de apotheek van Lamberts en daarnaast de zaak van goudsmid Staart. In het midden links zien we de boekwinkel van Hummelen.

63. Kruisstraat. Ret huis uiterst rechts was de Drentsche Bazar van Ossel. Op de linker hoek woonde Jonas van Oosten, die een manufacturenwinkel dreef. Later woonde in dit pand Maurits de Jong, die een galanteriewinkel had.

64. Het woonwagenkamp aan de Lonerstraat omstreeks 1923. Het lag bij de bronnen van de Asser Bronwaterleiding en is daarom naderhand overgebracht naar een ander terrein aan de Lonerstraat.

65. Terugtocht van de infanterie naar de kazemes. Voorop de drie tamboer-rnajoors van de drie bataljons. In een der lage huisjes aan de overkant woonde Vissenga.

66. Omstreeks 1920 werd op de Markt een goederenmarkt gehouden. Ret grote huis links op de ansicht is het zusterhuis van de katholieke parochie.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek