Assen in oude ansichten

Assen in oude ansichten

Auteur
:   P. Wagenmakers
Gemeente
:   Assen
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3536-8
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Assen in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

67. De markt omstreeks 1901. In het dubbele huis woonde in de rechter helft de winkelier Smit. Hij had een galanteriewinkel waar je de mooiste dingen kon kopen. Vooral in de St.-Nicolaastijd leek de winkel op de hoorn des overvloeds.

In de linker helft woonde goudsmid Hemmes.

68. Markt. De schutterij op weg naar het schuttersve1d aan de oostzijde van de in 1894 gebouwde Wilhe1minakazerne. De schutterijmuziek gaat voorop. De schenker van deze ansicht liep in de troep mee a1s k1arinettist. Het is de heer E. van Houten, wonende te Amsterdam, Amste1weg 198.

69. De Markt. Ret huis midden op de foto is eerst bewoond door Jhr. Pieter Adam van Holthe tot Echten, gepensioneerd rijksontvanger. Later woonde daar baron Arend Willem van Imhoff, griffier van het kantongerecht. Ret is nu hotel Bies.

70. De Marktstraat. Het huis links is het hotel Somer. Sedert 1808 was het onder beheer van de heer Somer. Daarvoor was zijn schoonvader, A. Zwarts, eigenaar geweest. Het heette destijds "De gouden roemer". Ook zijn beheerders geweest een Rooseboom en een Groenendaal. Het is jaren "hotel Somer" gebleven. Thans is op deze plaats de Thomasbazar gevestigd.

Ongeveer in het midden van de straat rechts was de rijwielzaak van G.S. Thedinga, die ook de eigenaar van de eerste Asser bioscoop aan de Noordersingel was.

71. Molenstraat. Rechts staat de gereformeerde kerk, die gebouwd werd in 1834. In 1959 had de feestelijke herdenking plaats van het 125-jarig bestaan.

72. Molenstraat over de brug. De molen bestond reeds in 1808. Toen brand de deze in de nacht van 28 op 29 augustus gehee1 af. De gedupeerde molenaar Hindrik Busch mocht een collecte houden. De inspecteur der Middelen te 1ande in het Departement Drenthe adviseerde de gedupeerde mo1enaar een verzoekschrift te laten indienen om de betaalde patentrechten ad. f 20,-, we1k bedrag ten onrechte door de gemeente Assen was geheven (het had moeten zijn f 10,-, omdat Assen geen 1200 inwoners had) ook te 1aten ge1den voor het volgende jaar. In het bevo1kingsregister van 1830 komt voor: percee1 Molenstraat 74 is de korenmolen. Op Molenstraat 73 woonde de molenaar Busmeijer, Johann Friederich. Mo1enaarsknechten waren Jacob Stavast en Hendrik A. Heckman.

73. Het stedelijk gymnasium aan de Dr. Nassaulaan werd gebouwd in 1824. Het werd in 1825 omstreeks Pasen geopend. De gemeenteraad besloot op 25 februari 1823 een eigen gebouw te stich ten voor een stadsopvoedingsinstituut in het stadsbos. A1s plaats werd aangewezen een deel van het zogenaamde "Grote Holt".

Op 20 februari 1825 kwam een K.B. af waarbij het instituut met behoud van de bestaande inrichting werd opgenomen onder de Latijnse scholen. De eerste rector was Dr. Hendrik Jan Nassau. Hij was ook Inspecteur van het Lager Onderwijs. Hij overleed op 8 november 1873.

Onder zijn leerlingen waren er velen met bekende namen als: Van Swinderen, Willinge Prins, Nijsingh, Van Menkema, Quintus, Van We1deren Rengers, Burna, Van der Tuuk, Siccama en Rengers.

74. Cafe Bellevue tegenover de Hertenkamp werd gebouwd in 1882. De eigenaar was destijds de heer J. Tijs. Het plan en het bestek voor Bellevue werd ontworpen door de heer Joh. van Houten, terwijl de tuin werd aangelegd door de heer Diephuis uit Groningen. Het pand werd gebouwd door de bouwmeesters Harco Winters en H. de Vries.

Op dezelfde plaats staat momenteel een geheel modern gebouw, maar de naam is nog steeds Bellevue.

75. Nieuwe Huizen. De naam van deze straat herinnert aan de schenking van koning Lodewijk Napoleon in 1809 van een bedrag van f 20.000,- voor de bouw van nieuwe huizen te Assen. In deze straat is heden ten dage nog een drogisterij waarvan de blauwe hardstenen dorpel geheel is uitgesleten door de vele klan ten van deze zaak. In het bevolkingsregister van 1830 komt als bewoner van bovengenoemd pand voor Willem Abraham Dibbits, apotheker. In dit pand heeft ook de apotheker Geert Hendericus Starke gewoond.

76. Nieuwe Huizen. Het hoekhuis aan de linkerkant is het huis van Dries van der Laan (Mooi Driessie), die omstreeks 1890 nog een zaak in garen, band en knopen op de Gedempte Singe1 had.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek