Assendelft in beeld

Assendelft in beeld

Auteur
:   C. van de Kommer
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4802-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Assendelft in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Na het uitgeven van het boekje , ,Assendelft in grootmoeders tijd" ontving de schrijver van dit boekje zeer veel reacties. Soms waren dit verbeteringen, soms betuigingen van instemming met het gebodene. Hieruit kon de conclusie worden getrokken dat het boekje in een behoefte voorzag. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de uitgeverij mij verzocht een nieuw boekje samen te stellen. Ik heb hierin toegestemd in de overtuiging dat ook dit boekje voor velen een aanknopingspunt zal zijn om oude herinneringen terug te roepen. Ook nu weer zal dit boekje totstandkomen met de medewerking van de Assendelftse Oudheidkamer en J. Wilderom.

Na een denkbeeldige wandeling door Nauerna, Vrouwenverdriet en de andere buitengebieden maken we een wandeling van Zuid naar het Noorden. Vele anderen hebben mij geholpen met het samenstell en van de tekst, waarvoor mijn hartelijke dank.

1. Het oude cafe Nauernamet de bokkewagen voor de deur. Het was vroeger niet zo bijzonder om een bokkewagen te bezitten. Vervoer zoals wij dat nu kennen, was er niet. Radio en televisie waren nog onbekend en men moest zijn vermaak dus op een andere wijze zien te vinden. Op de foto, die dateert van 1906, staan, vanaf links: Nico Crok, in de wagen Neeltje en Margreet Crok en met de leidsels in de hand Piet Crok, bijgenaamdPuk.

2. Deze foto is gemaakt in 1927 en toont een van de winkeltjes die Nauerna rijk was, in die tijd eigendom van de familie Wilderom. Op de foto, van links naar rechts: mevrouw E. Wilderom-Schoone, zoon Jan en P. Wilderom. Men verkocht kruidenierswaren, brandstoffen, klompen, petroleum en garen en band. De boten die door de Nauernaschevaart voeren konden bij het winkeltje aanleggen om hun voorraden aan te vullen. Bij hoog water was het mis, zoals op 28 november 1928. Het water stroomde over de dijk en de turven dreven in het water, dat was kritiek! Nu staat er op deze plaats de schuur "Archangel" van de Culturele Raad Nauerna.

3. Op 7 maart 1947 werden op het Nauernasche gat, dat uitmondt en in directe verbinding staat met het Noordzeekanaal, ijswedstrijden gehouden met arresleden. Dus met recht "paarde-ijs". Er werd deelgenomen door negentien boerenpaarden en hun arresleden. Winnaar werd Witkamp uit lisp. Verder deden mee zes renpaarden en daarvan werd het paard Alloues van J. de Vlieger uit Nieuw Vennep winnaar.

4. De oliemolen De Pauw. Deze molen, die omstreeks 1676 is gebouwd, stond te Nauerna aan de Molendijk. Een jaar erna komt de molen in handen van twee Amsterdammers. Zij weten blijkbaar weinig van het olie slaan, want zij verkopen de molen met groot verlies aan Cornelis de Hie. In de daaaropvolgende jaren verandert de molen bijna jaarlijks van eigenaar. Rond 1750 wordt de molen verhuurd aan Willem Ris, met inbegrip van de woning. Deze beyond zich aan het einde van de molenschuur en de huur was inclusief de verwarming. Hij had het recht de benodigde turf die bij de oliemolens in de schuur was opgeslagen voor eigen gebruik aan te wenden. De laatste jaren van zijn bestaan had de molen weer Amsterdammers als eigenaren. De molen bleef in bedrijf tot 1896, waarna hij werd afgebroken. De schuren werden niet gesloopt, maar ingericht voor bewoning; aan de bestaande blokmaalderswoning werden er nog twee toegevoegd.

5. Een foto van de sluis te N auema. De foto is omstreeks 1929 genomen, gezien de klederdracht van die tij den de houten brug, die in 1926 werd vervangen door een van ijzer. De vele mens en op de sluis zijn kennelijk uitgelopen voor een in aantocht zijnde plezierboot. Dit was altijd een welkome afwisseling voor de bewoners van het min of meer afgelegen gehucht. Het piramideachtige gebouwtje was het zogenaamde accijnshuisje, dat diende als schuilplaats van de sluiswachter.

6. Dit was het huis van de familie Alles aan de Vaartdijk tussen Vrouwenverdriet en Nauerna. Vroeger was de dijk een smal pad waarop nauwelijks met een wagen kon worden gereden. Omstreeks 1932 is hier de weg aangelegd tussen de watertoren en buitenhuizen. Lange tijd heeft op, en later nabij het huis, een baken gestaan voor de vliegtuigen die naar Schiphol vlogen.

7. De sluis te Vrouwenverdriet nabij de watertoren. De sluis vormde de verbinding met het vaarwater van de Assendelver polder en via de Nauernaschevaart met bijvoorbeeld Purmerend. "De Handel", een stoornboot, voer dinsdags vol met vee naar deze stad en kwam 's avonds met de gedane handel weer terug. Het schutten in de sluis duurde doorgaans wei even en in het ernaast gelegen cafe werd de handel van die dag onder het genot van een glaasje geestrijk vocht nog eens besproken. Dat deze bespiegelingen wei eens uit de hand liepen, laat zich raden. Of de naam Vrouwenverdriet daar iets mee te maken heeft zullen we maar in het midden laten.

8.0ok dit is een oude foto van de buurtschap Vrouwenverdriet. De huizen stonden aan de noordkant van de sluis. Gezien het wasgoed aan de lijn was het rnaandagrnorgen. De woningen waren, en zijn ook nu nog, niet aangesloten op een riool en er werd gewoon op het oppervlaktewater geloosd. Ook de w.c. stond gewoon boven de sloot, wat vooral in de winter de nodige problernen gaf'. De woningen werden onder andere bewoond door Giel van Drunen, Schoen en Burna.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek