Assendelft in beeld

Assendelft in beeld

Auteur
:   C. van de Kommer
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4802-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Assendelft in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Een zeer oude foto van voor het jaar 1885 met de houten brug over de Nauernaschevaart nabij Vrouwenverdriet. De brug was aIleen bestemd voor voetgangers, waarbij tol moest worden betaald aan de brugwachter Piet Koomen. Karren en dergelijke moesten met een bootje worden overgezet, zoals op de foto te zien is. Deze brug werd in 1885 vervangen door een ijzeren draaibrug, die door de firma Klinkenberg uit Wormerveer werd geleverd voor de prijs van 23.000 gulden. De houten brugwas erg sma I enkreeg daarom de bijnaam "De kippenren". Links de molen De Oranjeboom, die in februari 1941 is gesloopt. Rechts de Kapol, die in 1885 is gesloopt.

10. In de jaren 1921-1922 werd de watertoren twaalf meter verhoogd om voJdoende druk op het waterleidingnet te kunnen waarborgen voor de steeds hoger gaande woningbouw. Het moet voor die tijd een gigantisch karwei zijn geweest om met de weinige hulpmiddelen op een dertig meter hoge toren er nog eens twaalf meter op te bouwen. Staalconstructies en hoogwerkers waren nog onbekend en aile stellingen moesten dus met houten palen aan elkaar worden verbonden. Hoogtevrees kon men niet gebruiken.

11. Aile Assendelvers kennen weI de Communicatieweg als de verbinding tussen het dorp en de Zaanstreek. Aanvankelijk was het een lage dijk, bedoeld om het ingelaten water in de zuidelijke polder tegen te houden. In het jaar 1848 werd op deze weg een verharding aangebracht. Aanvankelijk was het (en is het nog) een vrij smalle weg, die niet berekend is op het toegenomen verkeer. De weg is het eigendom van de , .provincie". In 1879 werd er een beheerscommissie ingesteld die iemand aanstelde die beoordelen moest welke weggedeelten of bruggen in de weg vernieuwd moesten worden. Rechts de molen De Blijdschap. Deze molen, of zijn voorgangers, is al zeer oud. Reeds in het jaar 1441 werd er over de molen gesproken. Het was een zogenaamde dwangmolen, hetgeen betekende dat aile ingezetenen van het dorp verplicht waren er hun graan te laten malen.

12. In het vorige boekje heb ik u het watergemaal De David laten zien. Dit is een foto van het interieur. De oorspronkelijke stoommachine is reeds vervangen door een elektromotor van 85 pk, die in de oorlogsjaren van 1914-1918 in het watergemaal De Landbouw had gestaan. Met deze voorziening kon het watergemaal90 m3 water per minuut uitslaan. De stroomvoorziening werd betrokken uit het transformatorgebouwtje nabij de spoorwegovergang en liep met een bovenleiding verder dwars door de weilanden. Later werd er een ondergrondse kabel aangelegd.

13. Dit is de molen Het Huis Assumburg. De moleu stond iets ten zuiden van de buurtschap Vrouwenverdriet aan de Nauernaschevaart. Het was een kolossale dubbele oliemolen, die werd gebouwd omstreeks 1778. Eigenaar van de molen was AdolfDeuts, die ~oen reeds heer van Assendelft was en op het kasteel Assumburg woonde. Dit verklaart ook meteen waarom aan de molen de naam van diens kasteel werd gegeven. De molen is ook nog het eigendom geweest van een reder uit Embden, Klaas Tholen. De molen werd in 1897 gesloopt en overgebracht naar Nieuw Vossemeer in Noord Brabant en daar herbouwd als korenmolen. De molen is nu ingericht als museum.

14. Dit is een deel van de Assendelver braak. Het is een overblijfsel van de dijkdoorbraak van 26 december 1717. De Zeedijk die het dorp beschermde tegen het zeewatervan het IJ brak op die dag op een zestal plaatsen door. Er was zelfs een gat bij van 400 meter breed. Het water overstroomde de gehele polder tot Krommenie toe. Het duurde ruim 14 weken voor het water zakte. Al die tijd huisde men op de zolders. De 500 zeildoekwevers in Krommenie en Assendelft kwamen zonder werk en er ontstond grote armoede. Door uitbreiding in noordelijke richting van het latere Noordzeekanaal moest een gedeelte van de braak worden gedempt. Zo is er nu nog maar een klein gedeelte van de braak over, die vroeger in de winter een mooie ijsbaan opleverde. De braak was oorspronkelijk een zeer visrijk water waarin ook werd gezwommen. Toen de braak gedeeltelijk werd gedempt kwamen er tonnen vis vrij die werden gevangen door visser Verdonk.

15. Tot 1932 bestond de verbinding met de overkant van het Noordzeekanaal uit een trekpont, die met handkracht voortbewogen werd. Een laag over het water gespannen stalen kabelliep van oever tot oever en kon door een lier worden gevierd, waardoor de kabe1 zakte en zo geen belemmering vormde voor het scheepvaartverkeer, zoals op de foto is te zien. Was de kabe1 strak gespannen, dan kon men door een soort houten wig de pont naar de overkant trekken. Links op de foto de ingang van het Spaarne.

16. Vanaf de Zeedijk keek men vroeger zo het dorp in. Rechts de boerderij van Aafjes (nu Neijzing), Dorpsstraat 1. Door het verleggen van de Zeedijk zijn de woningen links op de foto verdwenen. De ver vooruit stekende woning werd onder anderen bewoond door de tuinder Cees Boet en daar heeft geruime tijd ook nog een benzinestation gestaan.

17. De grote boerderij op de foto werd en wordt nog bewoond door de familie No!. Het aantal woningen in de 'Zuid' was toen nog dun gezaaid. Het merendeel werd gevormd door de boerderijen langs de Dorpsstraat en zo hier en daar een aantallandarbeiderswoningen. Op de foto staan, van links naar rechts: Truus Ilff, Tilly Haasnoot, Marja Bak en Ina Bak. Op het kinderfietsje Gerda Haasnoot.

18. Dit was de boerderij van Klaas Schoone, Dorpsstraat 32. De foto is gemaakt tijdens het vijftigjarig huweIijksfeest, waarbij de gebruikelijke erepoort niet ontbrak.

Vlak voor het poortje de bruid en de bruidegom en in de deur Ma en Toos Schoone en zoon Jan-Piet.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek