Assendelft in beeld

Assendelft in beeld

Auteur
:   C. van de Kommer
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4802-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Assendelft in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Deze boerderij, Dorpsstraat 79, is enkele maanden geleden gesloopt. Veel boerderijen van dit soort hebben in de loop der tijd plaats moeten maken voor veehoudersbedrijven met een grotere veestapel met loopstallen en dergelijke. Het onderhoud van zo'n bestaande boerderij vergde vaak meer dan nieuwbouw en zo zijn er de laatste tientallen jaren veel karakteristieke boerderijen verdwenen. Tijdens de sloop bleek dat deze boerderij gebouwd werd in het jaar 1661. De boerderij werd onder anderen bewoond door familie G. Kleijn, later door de familie Veenboer.

20. In het midden mevrouw Van 't Veer die in het huis erachter een winkeltje had waar zij onder andere knotjes wol verkocht. Knotjes wol waren soms kleine bolletjcs wol, bestemd am er wollen kledingstukken mee te herstellen. Soms waren dit kaartjes 'brat', stukjes karton waaromheen een hoeveelheid wol was gewenden. Links de weduwe Kwantes en rechts haar dochter.

21. In het gedeelte bezuiden de zeedijk treft men zeeklei aan. Dat is niet zo verwonderlijk, want dat gedeelte was vroeger een deel van het IJ dat een open verbinding had met de Zuiderzee en daarmee met het open water. Hier is de landbouw de grootste agrarische bedrijfstak. Diverse soorten graan werden (en worden er nog) verbouwd. Daarbij hoort natuurlijk het dorsen van het geoogste graan. We zien op de foto, van links naar recht: Klaas Kleijn, Kees Kleijn, Gerrit van 't Veer, Cor Mooi en Jaap van 't Veer. Boven op de dorskar Cor Winter.

22. Een schoolklas uit de "Zuid", omstreeks 1928. Van links naarrechts, staand:1. Rieka Glas, 2. Lenie van Gammeren, 3. Dirie Kleijn, 4. Nel Aafjes, 5. Jannie de Boer, 6. Pie van 't Veer, 7. Duif Mooij, 8. Suze Hoogmoed, 9. Ab Bleeker, 10. juffrouw Kaper, 11. Trien Bunschoten, 12. Ma Bak, 13. Wil Smit en 14. Frouwke van Dijk.

Zittend: 1. Piet Kwantes, 2. Klaas Jongejans, 3. Engel Bakker, 4. Jan Bijl, 5. Jan Valkoog, 6. R. Kleijn, 7. Jaap Gnodde, 8. F. Kleijn, 9. Jaap Freeke, 10. Jan van 't Veer, 11. Cap Aafjes, 12. Gerret van Dijk, 13. J. Aafjes en 14. Cor Bakker.

23. Even voor de bocht bij "Hondins" woonde de melkboer Wiegert Klein. Wiegert ventte in de "Zuid" van Assendelft. Met een viertal melkbussen, gedeeltelijk gevuld met melk, trok hij er op uit. De melk in de bussen mocbt niet overgegoten worden in bet klein ere ventemmertje maar moest via een kraan aan de bussen overgetapt worden. Dit duurde wel langer dan overgieten en soms werd er de band mee gelicbt. Was er een agent in de buurt die dit zag, dan kon de melkboer rekenen op een bon.

24. Dit moet een vrij oudefoto zijn vanhet dorp nabij de boeht van "Hondius". De weg op de foto bestaat nog uit een "paardepad" van ongeveer 75 em breedte. Dat zou betekenen dat deze foto voor 1924 zou zijn gemaakt. Later is er een stuk van de seherpe boeht afgesneden en werd de sloot aan de linkerkant gedempt. In de boerderij geheellinks op de foto woonde de familie Jongejans. Geheel reehts het bruggetje naar de bakkerij van Karel Timmerman. De drie "sjezen" behoren kennelijk bij een trouwpartijtje.

25. De boerderij links op de foto is de boerderij van de farnilie De Boer, die drie generaties burgerneesters "leverde". De eerste burgemeester uit dit geslacht was Klaas Cornelisz. de Boer, die burgerneester was van 1879 tot 1918. Vervolgens zijnzoon Jan Johannes van 1918 tot 1936en tenslotteJande Boer van 1936 tot 1971. De boerderij stond aan de Dorpsstraat 267. Het was een Friese stolpboerderij. De foto werd gernaakt rand 1910. Opvallend is dat de S in Assendelft anders werd geschreven. Dit is geen vergissing. Het werd op de scholen zo geleerd.

26. Rond 1890 werd er meer zorg besteed aan het onderhoud van de Dorpsstraat. De materialen die daarvoor nodig waren moesten ergens opgeslagen kunnen worden. Een geschikt terre in werd gevonden door de aankoop van de stoomgrutterij "De Atlas". Later werd hier een woning bijgebouwd bestemd voor de opzichter van de polder Assendelft, die ook eigenaar was van de Dorpsstraat. De 'polder' beschikte echter over te weinig financiele middelen waardoor het onderhoud van de Dorpsstraat weleens wat te wensen overliet. Later verkocht de polder de Dorpsstraat aan de toenmalige gemeente Assendelft voor het symbolische bedrag van 1 gulden. In de woning woonde Jan Veenis, opzichter van de polder.

27. Nabij het Zaandammerpad stond de boerderij van Van Feeke later van v.d. Laan. Het was een prachtige boerderij met een mooi torentje op het dak. Op de foto staan onder anderen, van links naar rechts, Aafje , Pietje en Klaas Feeke. Verder de dames Boekel, mevrouw Premsla en half op de foto uit 1913 dokter Prernslao Dokter Premsla had in het voorste gedeelte van de boerderij zijn praktijk als geneesheer. Naderhand heeft hij een dubbel woonhuis laten bouwen aan de Dorpsstraat 267, later het doktershuis van dokter Ouwerkerk.

28. Co van Breggen was een echte dorpssmid, voor niemand bang en geweldig sterk. Voor het paard zien we Co zelf en rechts van hem de dienstbode en de vrouw van Co, Geertje de Boer, naast haar Jan Boeke!. Achter het paard Piet Wilderom en links de knecht van Co. De smederij bestaat nog steeds en is gevestigd aan de Dorpsstraat 224.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek