Assendelft in beeld

Assendelft in beeld

Auteur
:   C. van de Kommer
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4802-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Assendelft in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Hier het muziekgezelschap Harmonie. Het fanfareorkest werd opgericht op 8 maart 1888. Zij poseren hiervoorde ingangvan de hervormde kerk. Van links naar rechts, bovenste rij: P. van 't Veer, D. Boekel, C. Koomen (bakker) en K. de Graaf (postbode). Tweede rij: G. Jongejans, K. van 't Veer Jz., Th. Jongejans, (bakker) enJ.Koomen (Jan van Naatje). Derde rij: Jan Smit, Jan Winter (blikjutter), C. IJff, C. van 't Veer Pz., K. Valkoog, KJ. Kleijn Klz., M.van 't Veer en K. Timmerman (bakker). Vijfde rij: Jan van 't Veer, H. Schoone, Th. Jongejans (boer), M. van 't Veer (de gladde), P. Dunnebier (fietsenmaker), Jk. Jongejans, Jan Veenis (gemeenteopzichter) en S. van't Veer. Zesde rij: P. van 't Veer (peeki), D. Winter, J. de Vries (fotograaf), G. Koomen Jbz., Guus Smit en G. Koomen Cz.

30. De achterzijde van de Veenpolderdijk met de pramen (schuiten) die op reparatie en of onderhoud lagen te wachten bij de schuitenmakerij van Bas Steijn. Links daarachter de motorboot De Spes, die in de oorlogsjaren werd gebruikt door de binnenlandse strijdkrachten voor het vervoer van gedropte munitie door de geallieerden. Rechts de graanmalerij De Tijdgeest van de gebroeders Schoone.

31. In het begin van het jaar 1926 maakte een militair vliegtuig een noodlanding op de Veenpolderdijk. Het toestel bleef intact, maar een ander toestel dat eens polshoogte kwam nemen raakte in moeilijkheden en sloeg, toen hij ook op de dijk wilde landen, over de kop en werd geheel vernield. Beide toestellen werden gedemonteerd afgevoerd. Dat de vliegenier juist in de omgeving van de Veenpolderdijk was, was niet zo verwonderlijk want zijn geliefde woonde aan de Veenpolderdijk. De schooljeugd was zo geinteresseerd in het gebeuren dat de onderwijzers die dag voor een leeg lokaal stonden. Op de foto staan onder anderen Guurtje Koomen en Gre van 't Veer-Valkoog.

32. Aan de Veenpolderdijk was toen ook het voormalige zwembad gevestigd. Het was een buitenbad in de Zuider Delft. Alhoewel het water er niet bijzonder diep was. was er toch een duiktoren. Deze toren werd door vrijwilligers opgebouwd. De badmeesters waren onder anderen L. Oostveen en G. de Vries, bijgenaamd De Kloek. Vele bekenden zult u er nog wei in herkennen.

33. Aan toneelverenigingen is erin Assendelft nooit gebrek geweest. Hier de toneelvereniging "Eensgezindheid" in 1936, met van links naar rechts: Klaas Smit, Klaas Nooij, mevrouw Nooij-Boekel, mevrouw KleijnDunnebier, mevrouw Bak-IJff, mevrouw De Boer-Schipper, mevrouw Meenderik-Koeman, mevrouw Kroesse-Snijders, Nel Mooij en Bram Noe. Zittend: Dirk Kranenburg, mevrouw Veenis-Crok, mevrouw Van't Veer, Kees de Boer en Cor Schoone, die later wethouder zou worden van de gemeente Assendelft.

34. Dit is de voormalige boerderij van Piet Jongejans. Deze stond noordelijk van garage Metz, Dorpsstraat 243. In de loop van dit boekje zult u veel dezelfde achternamen tegenkomen, soms met een achtervoegsel Klz. (Klaaszoon) ofJaapsdochter (Jdr.) ofiets dergelijks. Veel Assendelvers hadden, om toch te weten wie men bedoelde, een bijnaam, zoals er ook enkele in dit boekje staan. Veel personen zijn familie van elkaar. Soms in de vorm van achterneven en -nichten en soms nog verder. Dat is niet zo vreernd, want het dorp was vroeger een vrij gesloten gemeenschap met weinig contacten daarbuiten en dus trouwde men ook met een dorpsgenoot.

35. Vroeger had Assendelft, zoals in vele andere gemeenten, een bovennet. Uiteraard moesten er soms herstellingswerkzaamheden aan dit net worden verrieht. Reeds rond 1913 had Assendelft zo'n net met een eigen elektriciteitscentrale. In de paal, even poserende voor de fotograaf, zijn Willem van Ham en Henk Wobbe, die later zijn beroep zal vinden in de textiel. Beiden hebben klimijzers aan hun voeten. Er waren omstreeks die tijd verkiezingen in aantocht, want op de paal is een biljet geplakt met de oproep te kiezen voor de R.K. Staatspartij.

36. Geheel reehts de winkel van Klaas Bakker, bijgenaamd Klaas Lammerepoot, die er samen met zijn moeder een kruidenierswinkeltje dreef. Ret witte gebouw in het midden op de foto aehter de bomen is de voorrnalige elektriciteitseentrale. Het is een oude foto van omstreeks 1912, want de palen voor het bovengrondse elektrieiteitsnet ontbreken nog. De vele bruggen in de Dorpsstraat, en dat waren er vele tientallen, waren toen nog voorzien van houten pilaren met mooie punten. De dorpsjeugd wilde weI voor de fotograaf poseren en er was er zelfs een die een fiets met handrem had.

37. De garage van Dunnebier in de tweede kerkbuurt is wei bij iedereen in Assendelft bekend. Minder bekend is het feit dat Dunnebiers voorouders begonnen zijn als rijwielherstellers met de verkoop van rijwielen in het pand Dorpsstraat 296. Achter dit pand stond het kerkje van de gereformeerden. Later kwam hier de coop Eendracht Maakt Macht. De opening van de rijwielzaak vond plaats in 1903.

38. Vroeger stond er op de Zuidelijke hoek van de Genieweg de woning waar Saartje en Hendrikje woonden. Ret pand stond ver naar voren, zodat het weinige verkeer dat van de Genieweg kwam vrijwel niets kon zien van een eventuele fietser of paardewagen die op de Dorpsstraat reed in noordelijke richting. Ret pand is dan ook gesloopt en er voor in de plaats kwam de sigarenwinkel van Jongejans. De winkel werd voor een deel gebouwd met het hout dat van het slooppand overbleef. Omstreeks 1970 is de sigarenwinkel verbouwd tot woonhuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek