Assendelft in beeld

Assendelft in beeld

Auteur
:   C. van de Kommer
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4802-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Assendelft in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. De schaatsliefhebbers beschikken nu in de winter over een prachtige ijsbaan achter de Rabobank, als het tenminste wil vriezen. Vroeger waren er meer ijsbanen, voornamelijk op de sloten. Zo was er een op de Zuider-Delft en een op de Nauernaschevaart nabij Nauerna. Er was er ook een op het onder water gezette land van Steijn achter de Genieweg. Min of meer beschut tegen de noordenwind lag de baan zuidelijk van de bebouwing van de Genieweg. Ret was er altijd zeer gezellig en het was een ontmoetingsplaats voor jong en oud.

40. Hier nog zo'n oud plaatje van voor de tweede kerkbuurt. Links het gesloopte koetshuis van dokter Bon, Dorpsstraat 324. In het huis met de mooie makelaar op het dak woonde vrachtrijder De Vries. Karakteristiek voor die tijd zijn de nog hoge bruggen. Deze waren zo hoog omdat de vele hooipramen onder de bruggen door moesten kunnen om zo hun boerderijen te bereiken. Later zijn de bruggen lager geworden, hetzij uitneembaar, hetzij draaibaar. Rechts de woning van C. Hos.

41. De woning rechts op de foto is Dorpsstraat 337. In deze woning woonde de verloskundige juffrouw Hendriks, bij vele Assendelvers wei bekend als Ootje Hendriks. Naast haar woonde de schoenmaker en badmeester Oostveen. In het lange huis rechts woonde onder anderen Cees Hos de potteboer en later de groenteboer Goenze. Achter hebben diverse mensen gewoond maar later werd het een vergaderlokaal dat werd gebruikt door veelal .Jinkse" organisaties en daardoor de bijnaam "Het Kremlin" kreeg. Dit pand werd gesloopt om plaats te maken voor de woning van oud-burgemeester Jan de Boer, nu Hijne.

42. Deze foto uit 1922 geeft een beeld van de "Zuid" even voor de tweede kerkbuurt. Het is niet de eerste motorspuit van Assendelft die hier haar mogelijkheden laat zien, maar de eerste motorspuitvan Zaandam die hier de Assendelvers moet overtuigen van de grote mogelijkheden voor die tijd. Deze motorspuit is nog steeds het pronkstuk van de Zaandamse brandweer.

43. De speeltuinvereniging "Kindervreugd" uit de "Zuid" betekende voor de kinderen van school "Zuid" niet aileen vermaak in de speeltuin nabij de school, maar oak vrijetijdsbesteding in allerlei vormen, van het kweken van planten tot het opluisteren van vele gebeurtenissen in het dorpse leven. Rechts mevrouw Dijkstra. Het is een beetje moeilijk om de kinderen in volgorde bij hun naam te noemen, maar u zult ze wei herkennen.

44.Dominerend in de tweede kerkbuurt is de hervormde kerk. Deze kerk werd gebouwd op de plaats waar eerder twee andere kerken hebben gestaan. In de 14de eeuw werd er een grote kruiskerk gebouwd, waarvan er verschilIende afbeeldingen bestaan. In 1850 werd besloten dit kerkgebouw wegens bouwvalligheid te slopen. Dat was jammer, want daarmee verdween ook de graftombe van de heren van Assendelft. De volgende kerk brandde op 17 juni 1893 door blikseminslag geheel af. De grafsteen van Pietcr Saenredam werd daarbij beschadigd. De eerstesteeniegging voor de derde kerk yond plaats op 29 maart 1894 door burgemeester K. Cz. de Boer. Terug naar de foto: achter de kerk (links op de foto) woonde Jan Houwcrtjes. Voor de kerk de timmerfabriek van Kroesen en de lagerc school van meester Van Dalen.

45. Wij blijven nog even bij de mooie hervormde kerk en wei met een interieurfoto. Hoewel bij de brand van de vorige kerk ook het orgel verloren was gegaan, is het oorspronkelijke orgel aan de hand van bestaande tekeningen precies gelijk herbouwd door de firma Bakker en Timmingate te Leeuwarden. In de jaren zestig verminderde in de gemeente niet aIleen het aantal inwoners, maar ook de financiele draagkracht. Om meer mogelijkheden te krijgen werd het orgel gedraaid en het schip van de kerk werd verhuurd aan de orgelbouwer Flentrop.

46. 't Huis Assumburg voor de verbouwing in het jaar 1913. Het pand is al heel oud. Het werd in 1819 gebouwd en mogelijk zelfs nog eerder. Het diende vaak als onderkomen voor de heren van Assendelft die er jachtpartijen hielden in de bossen en landerijen van Assendelft. Achter de man en de meisjes ziet u de raampjes van de kelder waarin de wijnen werden bewaard. Onder de 'Uitspanning' de deuren van de waag waar op de vrijdagse markt de boeren uit de omgeving hun waren te koop aanboden. Het cafe werd toentertijd gedreven door Jan Kleijn, bijgenaamd Jan Zout, omdat hij het zout leverde dat nodig was bij de bereiding van kaas. Na de Eerste Wereldoorlog is de markt geleidelijk aan verdwenen.

47. De schooljeugd die in de omgeving van de tweede kerkbuurt woonde staat zich hier te verdringen om op de foto te komen voor de ijzerwinkel van Aldert Noe. Dit grote pand werd in 1949 verbouwd tot "Ons Tehuis", een tehuis voor bejaarde inwoners van Assendelft. De gelden die nodig waren voor de aankoop van het pand en de kosten van de verbouwing werden letterlijk met dubbeltjes en kwartjes bijeen gebracht en wekelijks als een soort donatie opgehaald door een aantal vrijwilligers. Het pand bleef "Ons Tehuis" tot 1971, waarna het werd verbouwd, om dienst te doen als buurthuis onder de naam A 3. Links nog een deel van de pastorie en daarachter een deel van het weeshuis dat achter de kerk stond.

48. Op de eerste zondag in oktober wordt er kermis gehouden in Assendelft, die dan duurt tot de donderdag daaropvolgend. Het meeste vermaak vindt ook nu nog plaats in de cafes. Die kunnen in die dagen dan ook wat extra personeel gebruiken. Deze foto werd genomen tijdens de kermis van 1919. De mannen met de pet op zijn muzikanten die optraden in het bekende cafe De Hoop. Verder van links naar rechts een onbekende, de dame in het wit is mevrouw Kleijn-Boekel, dan G. Kleijn en de dame met de hoed is P. Boekel-Sikkes. De twee dames met een schort voor zijn cafebedienden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek