Assendelft in beeld

Assendelft in beeld

Auteur
:   C. van de Kommer
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4802-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Assendelft in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Hier een foto van het Assendelfts Symphonie Orkest. Dit trad vaak op in het "Huis Assernburg". Op de aehterste rij: met de banjo E. Zindel-Veenis, J. Lieshout, D. de Graaf, daarvoorP. Winter, met de bas P. van Harlingen en met de aeeordeon Cees Timmerman. Op de middelste rij: M. Boekel, R. van Leeuwen-Broerse, J. Nieuwenhuizen-Kopper, J. Bak-IJff, Tr. Dieterrnan-Kleijn, Cees Veenis, Kees de Graaf, Kees Smit, In. Boekel, In. Smit, Kl. Smit en Jn. Jongejans Wz. Voorsterij: G. Tabernal-vanHam, Uut Bak-Jongejans, In. Veenis Cz., Annie Drijsten-Kleijn, M. Nol-Veenis en lb. Koomen Cz.

50. Deze unieke foto is genomen vanaf het erf van Jaap Kleijn. Tussen de bomen links nog een klein stukje van de vroegere cooperatie. Dan wat onduidelijk de boerderij van Vrouwe en dan cafe De Zon, het latere ANGOB-zaaltje van Schoone. Daarnaast de winkel van de drogisterij Kopper en rechts de woningen en de winkel waarin Corver zijn boekhandel had. Ret erf van Kleijn werd in oktober gebruikt als kermisterrein. Ret erf was vooral bij regenachtig weer 'drassig', waardoor het schoeisel van de dames er niet mooier op werd. Soms werd er dan riet op gestrooid. Ook werd het terrein gebruikt voor houtverkopingen. Nu staat op dit terrein de brandweerkantine.

-, #4

51. Waar nu de winkel van v.d. Laan is gevestigd, was vroeger de winkel van Wout Poel, Dorpsstraat 414. Geheel rechts staat Poel, die in 1920 de winkel overnam van zijn vader. Daarnaast zijn vrouw Neeltje PoelWaal, die uit Wormer kwam. Daarnaast Gre Y ntema - Petra en het winkelmeisj e J annie Bakker uit Krommenie. Het volgende meisje is niet bekend. Dan Jan Smit, die vele jaren bij Poel heeft gewerkt en een geboren Amsterdammer was. De meest linkse man is een loopjongen die uit de kop van Noord-Holland kwam. Geheel links ziet u nog de wagen waarmee Poel niet aileen door het dorp reed, maar ook de buitengebieden bediende.

52. Cafe De Zon was een kroegje van de ergste soort en daardoor is het best te verklaren waarom de geheelonthoudersvereniging in Assendelft zo sterk wortel heeft geschoten. Het achterste gedeelte was een weefschuur die later ook werd gebruikt als repetitieruimte voor onder andere de toneelvereniging Kunst en Vriendschap. In 1918 kocht het echtpaar Boet-Veenis het pand, In 1929 werd het voorste gedeelte gesloopt. Later tuinde Boet op de landerijen op de voorgrond. Nu staat hier de RABObank.

53. In deze grote boerderij woonde voor 1916 Dirk v.d. Laan, Dorpsstraat 481. In 1921 kochten de gebroeders Hijne de boerderij van Gerrit Kroon, die er een bakkerij in had. De boerderij had de naam "De Kleine Veearts", Het lag in de bedoeling de boerderij meteen te slopen. Dit werd echter vertraagd, waardoor het tot 1926 duurde voordat de boerderij kon worden gesloopt. Uit dit jaartal stamt ook de foto. De pannen zijn reeds van het dak gehaald en liggen voor de boerderij opgestapeld. Het bruggetje rechts leidde naar de boerderij van Wilbert Nooij. De boerderij was zeer groot en door de schaarse petroleumverlichting leek het wei een spookhuis. Achter was de stal, met daarnaast het woonhuis van Coba Hijne-Peekel. De gehele ruimte werd verwarmd door slechts een kachel. Na de sloop werd er een dub bel woonhuis gebouwd.

54. Assendelft was, en is nog, een waterrijk gebied en het behoeft dan ook geen verwondering te wekken dat de vele landerijen slechts per boot bereikt konden worden. Nieuwbouw en onderhoud vonden plaats op twee schuitenmakerijen. Op de foto de schuitenmakerij van Cor Steijn, Dorpsstraat 417. Rechts ligt een melkschuitje , waarvan de bouw en de grootte specifiek Assendelfts waren. Nergens anders is deze vorm terug te vinden. Zij werden niet geroeid zoals vele andere bootjes, maar werden geboomd vanaf de walk ant. Ais er een sloot moest worden overgestoken stapte de boer op het "achter-doffie" en stapte weer aan land zodra dat weer mogelijk was. Vanaf links Cor Steijn, zijn vrouw Pietertje Steijn-Sikkes en hun dochter Aagje Steijn.

55. Het bekende cafe van de familie Boon, Dorpsstraat 452. Dit cafe heeft vele verbouwingen ondergaan. Links stond het tabakswinkeltje van Toon Jak en later van Volgert Ris. Aan de noordzijde was het winkeltje van Kees Nagel, die ereen eierhandeltje dreef en er ook woonde. Dat was in de periode van voor 1930, want daarna werd het winkeltje gebruikt en omgebouwd tot garage en opslag voor de elektricien Boon. Daarna werd ook het cafe verbouwd en werd het een slijterij annex cafe en ook nog een winkel met elektriciteitsartikelen. Naderhand is ook deze tweedelige winkel verdwenen.

56. Dit was het bekende winkeltje in tabaksartikelen van IJs Koomen, Dorpsstraat 438. De toenmalige bevolking van Assendelft, en zeker het mannelijke deel, moet uit stevige rakers en of pruimers hebben bestaan gezien de talloze tabakswinkeltjes die er in het dorp waren. De winkel, die intussen is omgebouwd tot een woning, staat er nog. Werkloze bouwvakkers moesten hier dagelijks komen "stempelen" wilden zij voor de bescheiden uitkering in aanmerking komen. Dit was in de vooroorlogse periode. Later moesten de werklozen gaan "stempelen" in het gebouwtje van de hervormde kerk achter het raadhuis.

57. Dit dubbele woonhuis werd onder anderen aan de voorkant bewoond door P.M. Levering en aan de achterkant door Niek Kerssens. Deze laatste had achter de woningzijn stal (gedeeltelijk zichtbaar). Deze stal is verbouwd tot de expositieruimte van Kef. De woningen zijn gesloopt en zijn nu het parkeerterrein van Kef. Geheellinks nog een stukje van de woning van Jan Huijgen. De woningen en de stal hadden de bijnaam 'Het slot' .

58. Waar nu de autohandel van Vredenburg is, stond vroeger de turfschuur van onder anderen Jantje Kerssens en Gouwe de Jong. Turf was in het verleden een belangrijke brandstof. Een gloeiende turf werd in een "test" gcdaan. Ecn test is een soort stenen komfoor waarin de gloeiende turf lang warmte kon verschaffen aan koudc handen of voetcn. In de kachei kon het warmte en vuur vasthouden van's avonds tot de volgende morgen. Toen de turf vervangen werd door andere brandstoffen, krceg de schuur cen andere bestemming en werd gebruikt door Co de Jong voor het opslaan van vodden. Een soortgelijke schuur stond er aan de Communicatieweg-Oost.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek