Assendelft in beeld

Assendelft in beeld

Auteur
:   C. van de Kommer
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4802-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Assendelft in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. In deze "onbewoonbaar verklaarde" woningen hebben vroeger ten minste drie gezinnen gewoond. De woningen verleenden onderdak aan De Jong, Jan Bos en achter woonde Jan Huijgen. De woningen, waarvan een dee! nog bestaat, stonden op het erf van veehouder Kaaijk, Dorpsstraat 469. Ook andere families hebben er gewoond, onder anderen Nijburg, Peetam, Haas, Van Steen, Hein Koning en Klaas Landsman. Later werd een deel van de woningen gebruikt als schapenhok. Aan de linker woning hangt reeds bet bord "onbewoonbaar verklaarde woning". Dit predicaat werd door de gemeenteraad verleend.

60. Een oude foto van het .Jmisje van zessen". Men kwam aan deze benaming doordat er zes gezinnen in deze woningen woonden, onder anderen de Wilde boers, Opoe De J ong en Jan Boon, die zij n leven lang vri j gezel bleef. De woningen vormden een soort hofje. Iedereen kende iedereen en de saamhorigheid was groot. Het werd ook wei Het Weduwenhofje genoemd.

61. Om de vaak minder in de belangstelling staande jaarvergaderingen wat op te vrolijken werd er, en ook nu nog, vaak een "bijprogramma" georganiseerd. Ook vroeger was dit kennelijk gewenst, gezien deze toneelvoorstelling die werd gegeven bij de jaarvergadering van de ANGOB op 2 april 1927 . Links op de voorgrond Trien Berkhout, achter haar Annie Tuijn, dan Gerrit de Vries, Maartje Boet, Jannie en Alie Boet, Geertje Bas, Alie Veenis en ten slotte Alie RoI.

62. We zijn hier de rooms-katholieke kerk al dicht genaderd. Deze is nog juist tussen de bomen zichtbaar. Links is de kruidenierswinkel van Jasper Jak. Achter de winkel woonde de weduwe AI. In de deuropening van de winkel staat Gre Jak en de man met de transportfiets is Jasper Jak zelf. De man met de paardekar is Sombroek, die met touw en borstels ventte. De man met de viskar (rechts) is Jaap Berkhout. De winkel is verschilIende malen verbouwd en biedt nu pIaats aan een supermarkt. De stenen woningen ernaast staan er nog steeds.

63. In tegenstelling tot de rest van de Zaanstreek is het roorns-katholieke deel van de bevolking vrij groot (ongeveer 50%). Het heeft tot gevolg dat er naast de voetbal- en gymnastiekvereniging en vele andere roomskatholieke verenigingen, er ook een rooms-katholieke muziekvereniging kwam. Deze kreeg de naam Cresendo. Afhankelijk van het ledental werd er in een grotere dan wei in een kleinere bezetting gespeeld. Van links naar rechts, bovenste rij: Nor Starn, Jo Jak, Jasper Jak , Willem Kuiper en Tom Mulder. Onderste rij:

Pancratius Heijnen, Bank Hijne, Wilbert Nooij, Dirk Dekker, Hein Betjes en Gerrit Landsman.

64. Een bekend beeld in het dorp, de roorns-katholieke kerk met de St. Jozefscholen. De kerk werd gebouwd in de jaren 1894-1895 en de scholen omstreeks 1922. Deze werden in de jaren daarna aangepast aan de veranderde behoefte. Steeds moest rekening worden gehouden met de geldende voorschriften. Deze hielden onder meer in dat ieder lokaal een aantal rrr' groot moest zijn. Helaas was de beschikbare ruimte vaak te klein, waardoor men de lokalen meer in de hoogte bouwde. Deze waren echter slecht te verwarmen. Rond 1955 vol deed een groot dee I van de lokalen niet meer aan de gestelde eisen. Het zou echtertot 1988 duren voor de scholen konden worden gesloopt.

65. Een blik vanuit de roorns-katholieke kerk in noord-oostelijke richting. De wegsloot loopt dwars over de foto. Reehts onder de twee bruggetjes die leidden naar het winkeltje van de Wildeboers en de Sliksteeg. Links onder een deel van de St. Jozefsehool en de cafe-boerderij van Gaal en dan de kruising van de Dorpsstraat met de Communieatieweg met de ophaalbrug en de daarop volgende sluis, Boven de bomen reehts de boerderij van De Leeuw. De woningen war verderop staan er ook nu nog, al valt het op dat er veel bomen staan.

66. Rechts de boerderij vanDe Leeuw, Dorpsstraat 601. Deze boerderij werd in 1911 gebouwd. De brug rechts onder leidde naar de woning van voorheen de familie Terra. Vroeger stond hier ook de molen De Blijdschap, die laatstelijk ook het eigendom van de familie Terra was. Deze koch ten in 1815 de molen voor de prijs van 6500 gulden. "De Blijdschap" deed de laatste tijd van z'n bestaan zijn naam geen eer aan. De molen raakte in verval, raakte een roede kwijt en de molen werd in januari 1907 gesloopt, waarbij een deel van de schuren gespaard bleef, maar die enkele jaren geleden ook zijn verdwenen.

67. De rooms-katholieke vrouwen hadden voor 1940 en voor een deel ook nog in de Tweede Wereldoorlog een eigen organisatie, de "Graal" geheten. Zij hadden een eigen clubhuis dat stond op de plaats waar nu Dorpsstraat 633 is. Links het woonhuis van de familie Zuidervaart, die er achter een (reeds verdwenen) timmerbedrijf had.

68. In de woning achter de geopende brug woonde Bertus Bos met zijn dochter. Op deze plaats staat nu het kantoor van bouwbedrijf van v.d. Gragt, Dorpsstraat 707. De geopende brug leidde naar het pad van de volkstuintjes. Dat pad en de volkstuintjes zijn er ook nu nog. Links op de foto de woning van de familie Koopman en daarachter de boerderij van de familie Kroon.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek