Assendelft in beeld

Assendelft in beeld

Auteur
:   C. van de Kommer
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4802-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Assendelft in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Dit is de boerderij van de familie e.G.J. Veenboer, Dorpsstraat 835. Toentertijd waren vrijwel aile boeren in Assendelft vaarboeren. Dat wil zeggen dat zij hun landerijen vrijwel uitsluitend via het water konden bereiken. De dorpssloot was daarbij heel belangrijk. Deze was weliswaar vrij smal, maar de plat, zeals op deze foto, was daarop gebouwd. Om de plat in een dergelijk smal slootje te kunnen "bomen" vergde wei een zekere mate van behendigheid. Na de ruilverkaveling slonk het aantal boerenbedrijven, Ook deze boerderij moest eraan geloven en is thans een woonhuis in de stijI van de vroegere boerderij.

70. Dit is de boerderij van de gebroeders AI, bijgenaamd de pekelboeren, Dorpsstraat 739. Links op de voorgrond een van de gcbroeders bij het reeds eerder genoemde melkschuitje. Duidelijk is te zien hoe het schuitje geboomd werd en niet geroeid. Het vergde weI een bepaalde techniek om met zo'n schuitje te kunnen varen. Het boerenbedrijfheeft een stroomversnelling doorgemaakt a1s gevolgvan onder andere de ruilverkaveling. Daardoor is deze boerderij omgebouwd tot een ruime woonplaats.

71. Een foto van de "Kromme Heid" nabij de Noorderweg. Rechts staat de woning van Dirk Vierbergen, Dorpsstraat 825. De woning is omstreeks 1980 verbrand en daarna verder gesloopt. In de Dorpsstraat zijn ook verschillende woningen vcrdwenen waarvoor nieuwe woningen zijn verschenen. De iepebomen zijn in de oorlogsjaren ten offer gevallen aan het gebrek aan brandstoffen. Na het dempen van de wegsloot en het reconstrueren van de Dorpsstraat zijn er vele nieuwe bornen geplant.

72. Rechts op de foto die omstreeks 1925 gemaakt is vindt u het huis van Snijders, Dorpsstraat 854. Het huisje heeft vele bestemmingen gehad. Het is een winkeltje geweest waar van alles verkocht werd, het was eens een toevluchtsoord voor mensen zonder een vaste woon- of verblijfplaats en kreeg waarschijnlijk daardoor de bijnaam van "het huis met de luis aan de ketting", Op het land rechts op de voorgrond staat nu het betonboringsbedrijf van De Jong. Op het land daarachter staan nu vier dubbele woonhuizen en in de woning rechts op de foto woont de familie Nijman, ook nu nog.

IJsfabriek

Assendelft

.,-

73. Ja u leest het goed. Dit is de ijsfabriek van de Zaanlandse IJsfabriek, nu de ijzerfabriek van Luyt en Co. Hier werd vroeger ijs gemaakt ten behoeve van vissers, slagers enzovoort. Voor de fabriek staat nog zo'n wit geschilderde wagen waarmee het ijs naar de klanten gebracht werd. De Dorpsstraat was nog niet geasfalteerd. De foto is gemaakt omstreeks 1915.

74. Op 2 maart 1929 werd de buurt- en speeltuinvereniging "Stationsbuurt" opgericht. De opening yond plaats op 29 juni 1929 met onder andere een voetbalwedstrijd. Ret voetbalveld Jag achter de speeltuin. Werkers van het eerste UUT waren onder anderen lac. Aafjes, G. Schoen, Jan Neelen, Jac. Reek en Charmanto De speeltuin lag aan de oostkant van de Dorpsstraat, waar nu garage Veenis staat. De kinderen die in de speeltuin wilden zijn, moesten de Dorpsstraat oversteken want de oostkant was nog nauwelijks bebouwd. Aanvankelijk was dit geen groot bezwaar, maar met het toenemende verkeer vormde dit wei een probleem. Doordeze en andere oorzaken is de speeltuinvereniging omstreeks 1965 opgeheven. Ret bijbehorende speeltuingebouwtje heeft nog dienst gedaan als kleuterschooltje. Op de achtergrond de linoleumfabriek , ,Zuid".

75. Een toto uit de Noord van Assendelft, gemaakt omstreeks 1925. Bovenaan links Jaap Klooster, die in 1943 jammerlijk verongelukte bij een poging te ontsnappen aan tewerkstelling in Duitsland. Daarnaast Dirk Koomen en Gerrit Maater. De kleine kinderen zijn van links naar rechts, Trien Klooster, Gerrit van Veenendaal, C. v.d. Kommer, de schrijver van dit boekje, en ene Moerkamp.

76. De Lange Heid in de Noord van het dorp. Waar de naam "Heid" betrekking op heeft zal wei duister blijven. Onze oud-burgemeester Jan de Boer heb ik wei eens horen vertellen dat het woord afkomstig moest zijn van de heide die hier gegroeid moet hebben. Links het kantoortje van Klooster. Daarachter woonde mijn grootvader Kees Plas, de kolenboer. Nadat hier later een dubbel woonhuis was neergezet (No. 1064-1066) werd het hout van de vroegere waning gebruikt voor het bouwen van de kolenschuren. De boerderij erachter was van Wolff en later van Cornelisse. De boerderij in de verte was van vrachtrijder Kamen. De sJootJinks op de foto liep tussen het restaurant van Jantje en wat nu de Krententuin heet. Rechts het pand dat op 2 februari 1928 door brand verwoest werd. Hier woonden onder anderen Broerse, Nijman en Heijmering.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek