Asten in oude ansichten

Asten in oude ansichten

Auteur
:   H.E.F. Berkers
Gemeente
:   Asten
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3329-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Asten in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Interieur van de katholieke kerk van de H. Maria Presentatie uit 1910. Het hoofdaltaar en de communiebank waren het geschenk van de firma A. Bluyssen en Zonen bij het ingebruik nemen van de kerk in 1898. Het 51.Jozefaltaar werd pas in 1903 geplaatst, het orgel in 1909. De kruiswegstaties werden in de peri ode 1910-1912 geschilderd door de schilder F. Knirsch uit Boxtel. In juni 1925 werd begonnen met de beschildering van het priesterkoor door E. Percy uit Venlo. Ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest in juni 1930 van deken H. Meyer werd het gerestaureerde houten triomfkruis, met de beelden van Maria en Johannes boven in het priesterkoor geplaatst.

24

In 1908 had kapelaan Bats een groep flinke misdienaars. U ziet o.a, Hein Mennen. met bel, Louis Coolen. Frans Soeren , Gerrit Cuppens, Willern Hoefnagels, Karel Bosch. Harry Stevens. Piet Bax, Isidoor Mikkers, Leo Donk., Joost Pontenagel, Harrie Coolen, Coen Pontenagel, Frans Mennen. Frans Eijsbouts.

De thesauriersters "schatbewaarsters" of hoofdzelatricen van de H. Kindsheid met hun direkteur deken Moussault. V.J.n.r. mevrouw Ten Haaf-Wintemink, mevrouw Strijbosch-Leenen, mevrouw Bluyssen-Rayrnakers, deken Th. B.Moussault. mejuffrouw A. Hoebens en mevrouw Simons-ScheJlings. Deken Moussault (1861-1927) werd op 27 februari 1905 benoemd te Asten. Ter gelegenheid van zijn zilveren priesterfeest werd hem op 1 juni 1925 een H. Hartmonument aangeboden, dat geplaatst werd in het toenmalige plantsoen.

25

26

De Kindsheid-groep Jezuke en St.-Janneke op de speelplaats van de oude meisjesschool, gebouwd in 1867, in de Kerkstraat. Links is nog precies een raarn te zien van de "bewaarschool ' van zusterke Bertha. Deze twee scholen hebben dienst gedaan tot mei 1931. Op foto links de herderkes o.a. Harry van Eersel , Carel Geven, Jan Arts, Wim Reij en Frans Eijsbouts. Rechts de herderinnekes o.a.: Bernadine de Vent. Drika van den Heuvel, Emmy Eijsbouts, Anneke Geboers, Dora Loomans, Caroline Geven en Annie Slaats. In het midden op wagen St.-Janneke: Andre Remery en Jezuke: een zoon van brouwer Eijsbouts,

Op 1 juni 1906 werd voor de tijd van 29 jaren en 1 1 maanden de Drankbestrijdingsvereeniging "Sr-Paulus" opgericht. welke tot doel had, "het drankmisbruik te bestrijden en daardoor aan de zedelijke en stoffelijke verbetering der maatschappij mede te werken". Zo had "St-Paulus" een zang- en toneelafdeling. welke u hier ziet in de tuin van de pastorie met o.a. Van Brussel, Strijbosch, J. Linden, A. Hoefnagels, L. van Helrnond, Joh. van Stratum, Verdonschot, L. van Bussel, H. Werts, J. Bakker. L. Linden, P. Bakker, A. de Haan, M. Vissers. Jac. Bax en Jan van Stratum, die ook jarenlang penningmeester was.

27

28

De Kerkstraat anna 1920, gezien vanuit de toren del' katholieke kerk, met het fabriekscornplex, dat eens toebehoorde aan achtereenvolgens firma A. Bluyssen en Zonen (1828-1907), de Engelse Maatschappij Lidstone, Castle & Co, de Ned. n.v. Asten Creameries, die hier een oliefabriek vestigde. en tenslotre de Tricotagefabrick van Te Strake en Verkoutercn. In 1935 werd de in 1918 gebouwde hoogbouw vernield door een felle brand. Op de achtergronc1 ziet u de toen pas gebouwde huizen van het St.-Jozcfplein, daarachter de houtzagerij van de firma Cuppens, die ook een mo1en had.

Torenstraat

Asten (N. S.).

Begin Torenstraat, nu Wilhelminastraat. Links winkel van Kobus Janssen. later W. van Hoek. nu drogisterij Franssen. winkel van Ture Eijsbouts. nu B. H. Eijsbouts, woonhuis C. Pontenagel en Jan Eijsbouts. Later is dit gebouw voor verschillende doeleinden gebruikt, o.a. "Alchoholvrij-lokaa!", kookschool en bibliotheek. Kinderen op foto v.l.n.r. Sien en Sjaak van Hoek. Siena Zcegers, Toon van Hoek. Janske en Anna Zeegers en rnejuffrouw Eijsbouts.

29

30

Aan het begin van de Torenstraat stond in 1900 het statige huis van dokter H. Hoyng. Daarvoor woonde er dokter Panhuizen en daarna dokter J. B. Verhoeven (1874-1934). Nu is er garage Van Hoek en het woonhuis van de familie W. Berkers. Rechts het woonhuis van Wout Kusters. De groep rnensen zijn pelgrims. die ter bedevaart gaan naar Omrnel.

O. ja! gelijk een eik de stormen k.an trotseren En in del' eeuwen rij zijn groenend loover spreidt; Zoo staat gi], grij:e Starn! na z.est ig jaar beheeren, Nag heden groen gekruind, in Asten's heerlijkheid,

Een couplet uit het feestlied ter geJegenheid van het diamanten feest in 1904, van de oudste burgemeest er van Nederland, de heer Godefridus Marcelus Frencken. Geboren op 16 januari 1818 als zoon van de toenmalige burgerneester J. G. Frencken en beedigd op 26-jarige leeftijd 15 februari I 844. Hij was gehuwd met Anna C. Goossens, afkornstig uit Meijel. Zijn drie jubileums, 1869 zilveren. 1894 gouden, 1904 diamanten, waren de grootste en luisterrijkste feesten voor Asten en verre omgeving. Op I augustus 1904 nam hij 6ntslag en werd opgevolgd door J. Zwitsar.

32

Op 10, lien 12 april 1894 waren er feestelijkheden ter gelegenheid van het gouden jubileum van burgemeester G. M. Frencken met o.a. optocht, raadszitting, oplaten van luchtballons, algemene illurninatie. schitterend vuurwerk, matinee en volksvermakelijkheden. U ziet hier een gedeelte van de "plechtige optocht", gehouden op II april om 2 uur, gardes d'honneur, gilde St.v.loris en St.-Catbarina. een huifkar waarmee de jubilaris in 1844 Asten werd hinnengehaald, handboogschutterij St,Sebastiaan, de Batavieren en Weltevreden. De toto is gemaakt in de Torenstraat voor het Missiehuis. Geheellinks ziet u nog een gedeelte van de oude kerk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek