Asten in oude ansichten

Asten in oude ansichten

Auteur
:   H.E.F. Berkers
Gemeente
:   Asten
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3329-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Asten in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

In 19 IO werd de Wielerclub "De' Rijzende Hoop" opgericht. Foto gemaakt in 1912 voor het clubhuis cafe Frans van Eijk op Vosselen. Met sjerp de bcstuursleden Piet van de Kruis, Piet Gerritsen. Fried van Eijk, Willern van Golstein Brouwers en Dorus Stevens. Gehccl links de hoornhlazer Van der Heijden, die de groep bij het uittrekken aankondigde. In het midden sprinter Janus van Eijk. 2e van rechts de "korniek " Hannes van Doorne.

43

44

Een gezellig onderonsjc op de "Acnterste Diesdonk " omstrecks 1908, waar bij o.a, aanwezig waren: de familie Eijsbouts-Jacobs, familie Berkvcns-Eijsbouts, Jan van Aalst. Anna van Aalst. op hct paard rechts "Y. van Goistein Brouwers. In 1859 stonden er op de Diesdonk vol gens het aardrijkskundig woordenboek van A. van der Aa, 23 huizen met 100 bewoners. De Diesdonk is verder nog bekend omdat er in 1447 door "Jan de Smet" een klok gegoten is van 1530 kg. die bestemd was voor de kerk te Asten. De parochianen moesten volgens oude verhalen bijdragen leveren in de vorm van ijzer. koper. zilver en vooral veel goud. Dit laatste was besternd om de klok "een schone klank " te gevcn!

Familie B1uyssen 1893 aan de achterzijde van het woonhuis van Jan Bluyssen- Van den Dries aan de Molenstraat, thans woont hier de heer Rijsdijk. V.l.n.r.: Tinus Martens, huisknecht; Nelleke, dienstbode; onbekend; Mevr. C. Bluyssen-Van den Reuvel; haar dochter Pauline; Jan B1uyssen, Johans oudste zoon; Mevr. J. Bluyssen-Van den Dries; Johan Bluyssen; meisje Verberne; Mevr. M. Bluyssen-Rayrnakers: Jan Bluyssen, Antoons won; Antoon Bluyssen; Marie Bluyssen, Antoons-dochter ; meisje Verberne; Jan Bluyssen-Van den Dries; Anna Bluyssen, Antoons dochter en Adriana Bluyssen.

45

46

De Molenstraat omstreeks 1900, met links een gedeelte van de winkel van Fr. Hoebcns, thans drogisterij Vaalman. Dit gebouw was eind vorige eeuw nog in gebruik als kantongerecht en kantoor van de rijksontvanger. In het huis hierop volgend was in 1845 de kostsehool van Frans Hoebens Sf. gevestigd. Daarna de kuiperij van Van Zeeland, farnilie W. Coolon en H. van Goch, nu boekhandel Hub. Berkel's. Rechts aehter de grote tuin hct statige huis van notaris Rovers wiens zoon onder de naam Hollidee enkcle rake schetscn sehreef over Asten en zijn bewoners. Later is elit pand verkocht voor f 6000,- aan de hervormde kerk en lang in gebruik geweest als dornineespastorie. Thans woninginrichting Van der Loo.

In dit pand op de hoek Molenstraat-Koningsplcin was de smederij van Brozie Bakens gevestigd. Thans staat hier het nieuwe pand van textielhandel Van Tilburg. Geheel links Willem van Gorp, zijn vrouw M, van Gorp-Van Oosterhout en de drie kinderen Tinus, Paula en Jans. Met de fiets staat de knecht Thijs Bolderdijk. De man bij de hoefstal is Willem Ceelen en de jongen naast hem is Jan Gitzels. De man bij het paard is boer Gerritsen.

47

j-i",tel Gitzels, -p_ ten

U ziet hier hotel Gitzels, waarvan de eerste steen op 6 augustus 1883 werd gelegd. Links ziet u de postkoets met "Bertje de Post", die eerst twee later vier maal per dag post en passagiers meenam naar het station in Deurne. Foto van omstreeks [900. De heer Gitzels had bij zijn hotel oak een stalhouderij, met verhuur van rijtuigen. Later, toen de familie Van Roij de eigenaar was, verhuurde men er auto's.

48

Een kijkje vanaf de hoek Molenstraat-Marktplein richting Ornmel. Links achterecnvolgens: woningen van Driekske Maas en Driek Wijnands, later Graad van Lierop, bakkerij Van den Eijnden, nu cafe P. de Wit en het woonhuis van notaris Hockers. Het hoge huis op de achtergrond is het woonhuis van Nardje Hoefnagels. Daarnaast bakkerij Van Bussel, thans Vege-winkel Van Busse!. Achter kiosk, hotel Sengers. Vooraan rechts het cafe van Jac. Knaapen. (Foto uit 1902).

49

50

De bouwvakkers vierden elk jaar op 19 maart het St.-Jozeffeest. Foto omstreeks het einde der vorige eeuw. gemaakt bij het cafe Van Bussel op de Markt. U ziet o.a. Frans Brouwers, Tinus Houben, Brozie Bakens, Johan Meulendijks. Janus van Deursen. Frans Scheepers, Fried Verleisdonk, Piet van Bussel en zijn vrouw Jana, Frans Smits. Ties van Deursen, Toon van Bussel, Mina Peeters. Piet Janssen. Toon Michiels. Bert Eijsbouts, Bert Ceelen, Janus Hoefnagels. Piet Verhagen. Jan Boerkarnps. Ties Verhagen. Thieu Aarts en Tinus van Bussel,

Bet Marktplein omstreeks 1910 vanaf riehting Tramstraat. Op de aehtergrond het oude raadhuis, daarnaast drukkerij P. J. Sehriks. Reehts cafe en wmkel in koloniale waren en drank van r .?. liet van Deursen. Aehter dit pand is een van de grootste overdekte beugelbanen van Asten geweest. Daar werden ook de eerste dansavonden gehouden. Vroeger is hier een bierbrouwerij van de familie Berkel's geweest. Thans is het pand verbouwd en is er drogisterij R. Berkers gevestigd. Op de Ioto met een wit mutske mevrouw Drika van Deursen-Hoefnagels,

51

~-~~:..~.: -=-

-

Asten .

. " I ? ~ .?

52

De Tramstraat (Stationstraat. nu Prins Bernhardstraat) met gezicht op het Marktplein in 1903. Links het statige woonhuis van P. N. Leenen. handel in steenkolen. sigaren en tabak : voor het huis helemaal links zoon Theodoor. Rechts de woningen van Cee! Driessen en Donckhuizen, de winkel van Jac. Bax, thans bloemenmagazijn P. van der Loo. Yervolgens voor haar woning Bet Kusters, woonhuis van Chris Joppe en van Deursen. Tweede van links is Frans Eijsbouts, naast hem staat Antoon Leenen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek