COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Asten in oude ansichten

Asten in oude ansichten

Auteur
:   H.E.F. Berkers
Gemeente
:   Asten
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3329-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Asten in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

"Adr. Wouters, Timmerman en Wagenmaker, fabriceert WANMOLENS vanaf f 24,- tot .f 32,-. Zuivering 50 tot 100 vat per uur. Probeer de welbekende accuraat afgewerkte VOETPLOEGEN vanaf .f J 0,- tot .f 16,-. Alles volgens de nieuwste constructie. Levering een maand op proef". Aldus een advertentie uit 1896. Links de wanmolen, rechts de voetploeg. Het bedrijf was gevestigd aan de in gang van de Stegen. V.I.n.r. Jan Verleisdonk, de grondlegger van de waterleiding in Asten, mevrouw Wouters-Welten en Janus Wouters.

63

64

De rnolen van Gitzels stond in de Logtenstraat. nabij het tegenwoordige woonhuis van de familie Van Seccelen. Het was een windrnolen, annex sroornmalerij. In 1919 werd hij overgenomen door de familie M. van Roij, die hem in 1929 weer verkocht. Daarna zijn er nog twee andere eigenaars geweest. Maar door de opkomst van de Boerenbond was het gedaan met deze molen en raakte hij in verval.

De "binnenstraat" omstreeks 1905, nu Burgerneestcr Frenckenstraat, met links de kazerne van de Kon. Marechaussee en de waterpomp. Nu staat hier de Boerenleenbank. Rechts de winkel en werkplaats van de schildcrsfamilie Berkers, met geheel rechts in "kie!" Antoon Berkel's sr.. Bij pomp Thij Gellings, Anna. Mina en Piet Verdonschot, Jan, Bets, Anna. Thieu en Toon Berkers. In de deuropening Hub. Berkers. Op de achtergrond leerlooierij en schoenmakerij van Nard Hoefnagels.

65

ASC

66

In 1907 werd het voormalige fabriekscomplex van de firma A. Bluyssen en Zonen gekocht door de Engelse Maatschappij "Lidstone. Castle & Co Ltd" uit Louden, onder directie van G. Sengers. Toen na enkele jaren die Engelse maatschappij failliet ging, richtte de heer G. Sengers een nieuwe, Nederlandse N.Y. op onder de naam "Asten Creameries", die de fabriek overnam en enige tijd met succes exploiteerde. De bestaande onderneming werd uitgebreid met een oliefabriek van grote capaciteit, maar v66rdat deze in gebruik genomen werd, failleerde deze in 1920. De margarinefabriek werd overgenomen door de Coop. Zuivelfabriek "Oude Molen". Nu is hier gevestigd Verwarmingsindustrie Pleging, Handelsonderneming Agee en in het rechtse gedeelte de kantoren van Klokkengieterij Eijsbouts.

De toneelvereniging van het Gezelschap "eensgezindheid", opgericht 25 januari 1874 en bestaande uit het person eel van de fabrieken van A. Bluyssen en Zonen. Foto gemaakt ter gelegenheid van het 2S-jarig bestaan in 1899. De toneelspelers zijn o.a. Grardje van Goch, Jan Meeuws, Willem Coolen, Knaapen, Piet Bosch, Bernard Janssen, Bert Mennen, Hannes Mennen, Jan Boerkamps, Jop van de Heijden, Bert Bex, Piet van der Heijden, Toon Feijen, Harry Michielsen en Graard van der Heijden.

67

68

In het najaar van 1913 werden de Onafhankelijkheidsfeesten gehouden. Ook de Wolfsberg feestte mee en maakte een zeer fraaie ereboog, voorstel1ende een wolf op een berg. Foto gemaakt ter hoogte van het begin van de Bergweg. U ziet o.a. op foto Driek Welten, Toon en Thijs Strijbosch, Bert Hurkrnans, Johan van Stratum, Frans van de Eerebeernd, Tinus van Oosterhout en Harry Boerkamps.

Asten had eind vorige eeuw veel cafe's. AIleen in de Wolfs berg waren er al 17. Een ervan was het cafe van J. Hoefnagels, die daarbij ook nog schoen- en laarzenmaker was. Foto omstreeks 1895. Met fiets Marcellus van der Heijden, 3e van links met bolhoed Willem Coolen. Voor deuropening eigenaar Jan Hoefnagels, geheel rechts Willem Hoefnagels. In dit cafe was ook de handboogschutterij "Sr-Sebastiaan' gevestigd. Thans staat op deze plaats het woonhuis van A. Hoefnagels in de Waardjesweg.

69

70

Tussen 1850 en 1860 werd door de gebroeders Bluyssen, een complex (60 it 70 ha) heide en woeste grand aangekocht, aan de zandweg die van Voordeldonk door "het Gevlogt" naar de weg Asten-dorp naar Meijel liep. Er werden o.a. woonhuis, stallen, schaapskooi en schuren gebouwd. Zo ontstond de pachtboerderij "Bluyssens Brock". Met een uitgebreide veestapel, rij- en werkpaarden, koeicn, rnoalen, ossen en schapen. Hier werd voor het eerst in Asten een dorsmachine met paardentractie gebruikt. Voor de families Bluyssen was het een prachtig ontspanningsoord en een goed jachtterrein. Thans woont hier links de familie Van Bussel-de Boer, rechts de familie Kanters.

"De schilderachtigste rume van Oost-Noord Brabant, is die van het voormalige kasteel van Asten", schreef H. N. Ouwerling lJ1 1920. Het kasteel dateert uit het eerste kwart der dertiende eeuw en behoorde tot de Heerlijkheid Asten, met als heer: Albert, Heer van Cuijk. 1221. Het is in de loop van 1938 herbouwd. Foto omstreeks 1908.

. l;u;"r;e Kcsieel ./Isfer:

72

Deze foto geeft een gezicht op een deel van de oude kasteelhoeve en de hoofdpoort vanaf het binnenplein. Dit gedeelte is thans nog te zien, maar zoals op deze foto uit 1897 ziet het er thans niet meer uit. Het kasteel werd in 1836 verkocht voor f56390,- aan dokter Gulje uit Oirschot. Sedert het in 1944 verwoest werd door een brand, gesticht door terugtrekkende Duitse soldaten, is er niets meer aan gedaan. Het behoort thans aan de familie Van Hovell tot Westerflier.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek