Avenhorn, Grosthuizen en Scharwoude in grootmoeders tijd

Avenhorn, Grosthuizen en Scharwoude in grootmoeders tijd

Auteur
:   D. Schuijtemaker
Gemeente
:   Wester-Koggenland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5474-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Avenhorn, Grosthuizen en Scharwoude in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Na twee deeltjes "Avenhorn, Grosthuizen en Scharwoude in oude ansichten" werd mij gevraagd een derde deeltje sam en te stellen. Het eerste maakte ik in 1972, het tweede in 1981 en nu is het 1992. Weerwerdertien jaar geschiedenis gemaakt. Weer veranderde de samenstelling van de bevolking, weer veranderde het aanzien van de dorpen. Veel aardige oude plekjes verdwenen en ervoor in de plaats kwamen historieloze bungalows en heel deane, uit sierbestrating oprijzende, in grijze of witte breuksteen gemetselde, wat "poenige" huizen; het dak vaak voorzien van wolfseinden en heel vee! witte verf of witte kunststof. We spreken bijna van een "coniferenziekte" als we naar de groenvoorziening rond deze nieuwbouw kijken ...

Waarom dan de vraag naar nog meer oude afbeeldingen van onze dorpen? Weer zal dit deeltje evenals de beide voorgangers rap uitverkocht zijn.

De Avenhorners, de Grosthuizers en de Scharwouders zi jn voor een heel groot dee! de kinderen en kleinkinderen van families die hier allang wonen. Zij delen in de geschiedenis van hun dorp; zij zijn er de levende dragers van. Mensen die korter onze dorpsgenoten zijn, willen weten hoe het er vroeger uitzag. Vee! moois werd onnodig gesloopt; door overmacht (brand) raakten we mooie dingen kwijt. Het verkeer vroeg om aanpassingen: verbreding, asfaltering, trottoirs, remmende obstakels, verkeersborden, abri's en stoplichten.

Gelukkig wordt er ook gewaakt over het uiterlijk van onze omgeving. Deskundige hulp is er genoeg te krijgen. Het Historisch Genootschap "Oud West-Friesland" staat met zijn Commissie voor landelijk schoon al het langst op de bres. lets jonger is de , ,Stichting Noordhollandse Welstand" en later vormde zich de "Boerderijenstichting Noord-Holland".

Er zijn gelukkig bestemmingsplannen die aangeven waar industriebebouwing is toegestaan en waar slechts een agrarische ontwikkeling mag plaatshebben, waar wei aangesloten mag worden gebouwd en waar het open groene landschap niet aan het oog mag worden onttrokken. Er zijn plannen en ook geld voor stads- en dorpsvernieuwing.

Onze gemeente Wester-Koogland voert sinds tien jaar een stolpenbeleid en aile Noordhollandse gemeenten hebben vanaf nu een Monumentencommissie. Er zijn rijksmonumenten, provinciale monumenten en beeldbepalende panden. Er zijn mogelijkheden grotere of kleinere subsidies, aanmoedigingsbedragen of

"schouderklopjes" te verwerven. We mogen heel gelukkig zijn met al deze regelgeving, die ons zowel de (nodige) beperkingen als mogelijkheden biedt.

In onze dorpen bestaan drie uitgebreide collecties van oude ansichten en toto's waaruit geput kon worden om dit derde deeltje te vullen. Ik hoop dat u enige mooie momenten zult beleven aan nog eens 39 oude ansichten van Avenhorn, Grosthuizen en Scharwoude.

D. Schuijtemaker

1. De hervormde kerk van Avenhorn gefotografeerd voor de restauratie van 1914. De voorgevel - hier geheel in de klimop - de eerste travee en de toren werden toen vernieuwd.

~+ ~

..,.~.

2. Het interieur van de hervarmde kerk van Avenhorn voor de restauratie van 1914. Na de restauratie van de jaren 1980-1985 werden het doophek, de preekstoel en de herenbank links, opgeslagen. De bijbels, voetenbankjes en het psalmbordje werden met het 17e-eeuwse avondmaalservies in langdurige bruikleen afgestaan aan het Westfries Museum te Hoorn.

We zien de smeedijzeren armaturen voor de petroleumlampen.

3. We kijken in 1939 het West in en de fotograaf stond tegenover de huidige zuurkoolfabriek. Het huis links was net gebouwd voor het jonge echtpaar De Haan-Bot. De erfbeplanting is nog heel pril.

Het betonnen loopbruggetje op de voorgrond leidde naar de voordeur van het houten huis van de familie Mantel-Koster. Veel van dergelijke bruggen en hekken werden tussen 1920 en 1930 gemaakt door Pieter Ooms, de metselaar, de vader van de latere wegenbouwer Jan Ooms Pz.

Het ijzerwerk aan deze bruggen en hekken was werk van de toen pas begonnen smid Henk N. Visser. Tussen 1980 en 1990 raakten ze allemaal "op".

4. De brug bij het notarishuis in 1926. Grietje Schot- Veerman staat links met haar fiets en de Vissia'tjes, Riek en Willempje, staan er met hun geruite manteltjes bij Jan Blakborn. Hij was bakkersknecht bij Jaap Smit.

Rechts is de huidige zuurkoolfabriek, toen de boerderij van Cor Spaans en zijn vrouw en drie kinderen. In 1933 kwam Jacob Akkerman er boeren.

De boerderij had lange tijd een dubbele bewoning (toegevoegde zij-ingang). Beide gezinnen beschikten over een kamer.

5. Naar Het Haag; en vrouw Jongewaard van de Walingsdijk gaat met haar viskar juist het West in. Het is 1920. De akerboom (eik) geeft de plaats aan waar we de Walingsdijk op gaan.

We kijken tegen het in 1930 gesloopte wolwinkeltje annex tapperijtje van Volkert Visser aan. Voor een ruimere toegang tot de Walingsdijk werd dit huisje omstreeks 1930 gesloopt en de eik werd geveld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek