Axel in oude ansichten deel 1

Axel in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.G. van den Bosse, D.J. Oggel en C. Smies
Gemeente
:   Axel
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4078-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Axel in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Vervolgens gaan we linksaf de Korte Noordstraat in, met op de achtergrond een gedeelte van de Kerkdreef (links) en van de Stationsstraat (rechts). De Prins Hendrikstraat was er toen nog niet. De plaats waar deze nu begint, is nog als partikulier terrein afgesloten door middel van een hek. Op deze foto is weI heel duidelijk het verschil tussen vroeger, omstreeks 1895, en thans te onderscheiden.

AXEL

Kort. Noordstraat

10. Als we, in afwijking van hetgeen we bij de vorige foto vermeldden, niet linksaf maar rechtdoor waren gegaan, waren we in de Molenstraat gekomen. Deze foto, die omstreeks de eeuwwisseling is genomen, toont op de achtergrond de stadskorenmolen nog in zijn volle luister met wieken en omloop, gebouwd rand 1750. Nu staat de molen er nog, maar de kap en de wieken zijn eraf', terwijl de omloop eveneens verdwenen is.

11. Evenwijdig aan de Noordstraat loopt de Kerkdreef. De huizen op de voorgrond zijn reeds lang verdwenen. Aan het ontbreken van de rails kunnen we zien, dat de tram toen nog niet door Axel reed. De tramlijn kwam in 1916 in gebruik. Overigens zijn deze rails alweer geruime tijd geleden opgeruimd. De kerk, zoals deze op de foto gedeeltelijk zichtbaar is, is de huidige gereformeerde kerk (vrijgemaakt); zij werd op 7 maart 1918 in gebruik genomen als gevolg van de samensmelting van de gereformeerde kerken A. en B.

12. Deze foto toont de oorspronkelijke gereformeerde kerk A. aan de Kerkdreef (tevoren de christelijke gereformeerde kerk), zoals deze er stond v66r de uitbreiding (zie vorige foto). Dit kerkgebouw werd gebruikt van 1841 tot 1899.

XEl. - Itct'Urccf

13. De Kerkdreef na de aanleg van de tramlijn, dus na 1916. Op de voorgrond rechts de zijgeveI van de voormalige openbare school.

AXEL STATlO.┬ĚST?AAT

14. Vanuit de Kerkdreef komen we, in noordelijke richting wandelend, in de Stationsstraat. De foto is omstreeks 1923 genomen. Ret tweede gebouw links op de foto toont ons de christelijke lagere landbouwsehool, tevoren de gereformeerde kerk B., daarna beursgebouw. De school moest in 1961 worden opgeheven als gevolg van een te gering leerlingenaantal. Zij is inrniddels gesloopt, terwijl daarvoor een moderne open bare bibliotheek en leeszaal in de plaats gekomen is. Op de achtergrond het gebouw van de voormalige rijksnorrnaalschool.

15. Een interieurfoto van het voormalige beursgebouw. Ongetwijfeld een beeld van de levendige vlashandel, die toen in Axel werd gedreven. Achter de bestuurstafel in het midden de heer F. Dekker sr., gefJankeerd door de heren A.P. de Ruyter en H. Zegers.

l'rXEL - St.tIOnstra.t

16. lets verder in de Stationsstraat zien we, rechts op de foto (op de hoek van de Nieuwstraat, thans Bastionstraat geheten),de winkel "Magazijn Transvaal". De linkerzijde van de straat is aanzienlijk veranderd. De voortuintjes en de hekjes zijn weg en vervangen door brede trottoirs. Op de achtergrond (achter de kar) ziet u de normaalschool.

17. Een ansichtkaart, uitgegeven omstreeks 1900, toont ons de normaalschool op de voorgrond, Duidelijk is te zien, dat het hier weI een typisch oud beeld van het tweede gedeelte van de Stationsstraat, toen nog Stationsweg geheten, betreft.

18. De normaalschool aan de Stationsstraat. Zo te zien bestaat er veel belangstelling voor de fotograaf! Bij besluit van de minister van binnenlandse zaken van 29 september 1882 werden namelijk rijksnorrnaallessen te Axel "gevestigd", Tot directeur en onderwijzer werd benoemd de heer H. van Wijngaarden, hoofd der openbare school, Ais bijzonderheid kan worden vermeld, dat zich voor de cursus 1889/90 dertien nieuwe leerlingen hadden aangemeld, namelijk acht jongens en vijf meisjes.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek