Axel in oude ansichten deel 1

Axel in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.G. van den Bosse, D.J. Oggel en C. Smies
Gemeente
:   Axel
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4078-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Axel in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Als we het over het onderwijs hebben, willen we graag enkele onderwijzers 1aten zien. Omstreeks 1880 bestond het personeel van de open bare school te Axel, van links naar rechts, uit de heren C.P. Minjon, A. Wisse, hoofd der school H. van Wijngaarden, M.L. van Vessem en H.H. Verbruggen.

20. Wat zijn onderwijzers zander leerlingen? Daarom een foto van een klas leerlingen van de open bare lagere school, genomen omstreeks het jaar 1920. Het hoofd der school was toen de heer D.A. van Haute.

_ AXEL - Statlonstr ?? t

21. Na het uitstapje naar .Jiet onderwijs", waartoe de foto van de rijksnormaalschool ons aanleiding gaf, keren we nog even terug naar de hoek Kerkdreef - Noordstraat - Stationsstraat. Er is in vergelijking met ansichtkaart nummer 9, daterend van 1895, wel iets veranderd! Bovenstaande foto, genomen in 1928, toont links de kruidenierszaak van de firma De Blaay en rechts het autobedrijf van de firma Esselbrugge, reeds uitgerust met een benzinepomp. Links is de ingang van de Prins Hendrikstraat te zien.

7xeJ, Nieuwend:;~

22. Als we de spoorweg aan het eind van de Stationsstraat passeren, komen we aan het begin van de Nieuwendijk. Links, waar u het witte paaltje ziet, is nu een benzinestation. Vermeldenswaard is, dat op het paaltje aan de andere kant geschilderd was: "Let op de tram". De tramlijn liep achter de woningen rechts en kruiste de rijweg waar nu cafe "Benelux" staat. Daardoor kon plotseling een tram vanachter de huizen verschijnen om dwars de straat over te steken. Een situatie, die in de tegenwoordige tijd moeilijk denkbaar is!

23. Als we de Nieuwendijk in noordelijke richting volgen, komen we ongeveer 5 kilometer verder te Zoutespui aan. Daar was in 1893 reeds een school gesticht. Een groep schoolkinderen is op deze kaart, die uit 1910 dateert, te zien. Jonge kinderen die nog de Axelse klederdracht dragen, zal men in de huidige tijd tevergeefs zoeken. Op de achtergrond staat de vrachtwagen van Dirk de Blaay, die met paard en wagen een dageIijkse beurtdienst Axel-Terneuzen vice versa onderhield.

24. Hier zien we in de Nieuwstraat een groep kinderen bij de eerste Axelse kleuterschool van de heer Jacob van Hoeve. Een kleuterschool, toen nog "bewaar-" of .frobelschool" genoemd, die is voortgekomen uit partikulier initiatief. Het is kennelijk feest in Axel. Wanneer er daartoe aanleiding was, konden de Axelaars feesten! Oak de jeugd liet zich nooit onbetuigd.

25. Hierboven een kijkje op de Markt, op het moment dat in 1913 de onafhankelijkheidsfeesten werden gevierd.

26. Hoe zou een feest mogelijk zijn zonder een behoorlijke fanfare of harmonie? De op deze foto afgebeelde harmonie "Concordia", onder leiding van de dirigent J. Blansaart, heeft aan de Axelse festiviteiten meermalen de nodige luister bijgezet! Jammer genoeg moest deze vereniging wegens gebrek aan werkende leden in 1971 worden ontbonden na een vijfentachtigjarig bestaan.

,

27. Muziek en zang Jiggen in hetzelfde culturele vlak. Ook hier zwaaide de heer Blansaart de dirigeerstok. Wat van "Concordia" moest worden gezegd, moet ook van de zangvereniging "Orelio" worden verrneld: ontbonden wegens gebrek aan belangstelling.

28. Naast vreugdevolle momenten be1eefde Axel in de mobilisatietijd 1914/18 ook spannende dagen. In de nacht van woensdag 7 op donderdag 8 november 1917, zo Jezen we in "De Gcschicdenis van Axel" van dr. J. Wesseling, vloog ecn Engelse bommenwerper in drie wijde kringen om het terrein van de gasfabriek en van de spoorwegen en liet om kwart voor vier een bom bij de gasfabrick vallen , Tengevolge daarvan raakten twee vrouwen gewond en er werd ernstige schade aan de gasfabriek en aan enige huizen in de omgeving aangebracht. Op de foto ziet u het water uit de gashouder stromen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek