Axel in oude ansichten deel 1

Axel in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.G. van den Bosse, D.J. Oggel en C. Smies
Gemeente
:   Axel
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4078-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Axel in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Op deze foto ziet u een beeld van de schade, die aan de huizen langs de Buitenweg werd aangebracht bij de bominslag van 7(8 november 1917.

30. Na de eerste wereldoorlog kwamen andere donkere wolken de hemel boven ZeeuwsVlaanderen verduisteren. Men sprak over inlijving van dit gebied bij Belgie! Allerwegen werden in Zeeuws-Vlaanderen anti-annexatiecomite's in het leven geroepen om de banden met Nederland vast te houden. Er werd gezongen: "Wij worden nimmer Belgen, wij blijven Nederland trouw! " (wijze: ,,'t Is Plicht, dat ied're jongen").Op de foto ziet u het Axelse anti-annexatiecomite.

31. De ontwikkelde activiteiten hadden succes! Zeeuws-Vlaanderen bleef, om met het Zeeuws-Vlaarnse volkslied te spreken, "ons eigen landje, maar deel van Nederland! " Daarom werden spontaan overal anti-annexatiefeesten gecrganiseerd met erebogen, greenslingers en veel vlaggen.

32. De koninklijke familie heeft meermalen een bezoek aan Axel gebracht. In dit verband worden de bezoeken van koningin Wilhelmina op 13 september 1916 (tijdens de mobilisatie als gevolg van de eerste wereldoorlog), op 16 september 1921 en op 8 augustus 1924 genoemd. Laatstgenoemd bezoek (zie foto) is speciaal verrneldenswaard omdat prinses Juliana officieel in de Axelse klederdracht verscheen. Mevrouw Van de Wege-de Kraker viel de eer te beurt prinses Juliana keurig in de Axelse boerendracht te kleden,

R. K. K.rk

0.<1_. Terllel!%

33. Bij onze rondwandeling door Axel hebben we nog maar enkele straten bezocht. U weet de oorzaak: het is namelijk de bedoeling aIleen die delen van Axel te bezoeken, die in de loop der jaren sterk veranderd zijn. Wat denkt u bijvoorbeeld van dit gedeelte van de Walstraat, daterend uit I920? De katholieke kerk is nog dezelfde, maar de tegenwoordige katholieke lagere school staat er nog niet, terwijl evenmin iets te bekennen valt van de Evertsenstraat. Rechts op de achtergrond zijn nog juist de wieken van de toen nog volle dig in tact zijnde molen aan het eind van de Molenstraat te zien.

34. Via de Walstraat bereiken we weer ons uitgangspunt, de Markt. Zo op het eerste gezicht lijken de gebouwen nog niet vee! veranderd, maar ais u goed oplet, wit u weI degeIijk verschil zien! Ook de bestrating is gewijzigd.

35. Op de Markt teruggekomen, kijken we opnieuw even achterom. En nu zien we het, op de vorige bladzijde bedoelde, verschil! Let u eens op de ingang van de tegenwoordige Nassaustraat, vroeger het Verloren Hoekje genoemd. De wouingen, midden op de foto (omstreeks 1915), zijn inmiddels gesloopt.

36. Een gedeelte van Axel dat we nog niet hebben bezocht, maar dat zeker tot de oudste gedeelten van Axel mag worden gerekend, is de Oosterstraat, vroeger genoemd de Slijkdreef. Hier zien we het begin van de straat vanaf de Kerkdreef. Rechts, waar nog juist een raam te zien is, staat nu een modern bankgebouw. Daarnaast bevindt zich het groenekruisgebouw. De woningen met pakhuis links op de prentbriefkaart zijn reeds geruime tijd geleden gesloopt. Dit straatbeeld dateert van omstreeks 1920.

37. De beelden van de Oosterstraat zouden niet compleet zijn, als daaraan een foto van een vanouds bekende slagerij ontbrak! Dit beeld is kenmerkend voor de situatie uit de jaren rond 1930.

(3oslerslraal.

Jxel

38. We wandelen verder de Oosterstraat in, richting Oude Wijk, in de volksmond de Oudestad genoemd. Deze prentbriefkaart geeft een beeld van de straat omstreeks 1895. Ongeveer waar de beide vrouwen staan, begint nu de Julianastraat; aan de andere kant, bij het hoge gebouw achter de twee meisjes met de witte schortjes, is de Slijkstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek