Axel in oude ansichten deel 1

Axel in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.G. van den Bosse, D.J. Oggel en C. Smies
Gemeente
:   Axel
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4078-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Axel in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Een nog niet zo heel oude foto, genomen omstreeks 1923, van de Nieuwstraat (toen nag Dorpsstraat geheten). Rechts op de foto staat het huidige cafe van de familie Jansen aan het Kerkplein. Links de schoenmakerij en kapperszaak van de voormalige koster-organist P. van de Walle.

KOEWACHT - Zicht Hollandsche greos.

60. Het is weI duidelijk dat deze prentbriefkaart dateert uit de ooriog 1914/18 en dat hij genomen is vanaf het Belgische gedeelte van Koewacht. De Nederlands-Belgische grens is weI duidelijk gemarkeerd! Let u ook eens op de Duitse soldaat op de voorgrond met de Pruisische helm. Aan de andere kant van de grens staan twee Nederlandse militairen.

61. Ret is bij de ouderen nog wel bekend, dat in de mobilisatietijd 1914/18 een drastisch distributie van brood moest worden toegepast. Hierboven een typische foto van de uitde ling van brood aan de Nederlands-Belgische grens te Koewacht. De foto is genomen vana de richting Belgische kerk. De broodwagen op de achtergrond behoorde toe aan bakker IJsebaert.

62. Een oude ansicht van het Dorpsplein, ook weI de Gemeenteplaats genoemd. Het hoge gebouw links is het Iatere gesticht St. Clara. Rechts de woning van de familie E. Dierick. Op de achtergrond ziet u weer het torentje van het oude gemeentehuis.

Koewacht - 6e)'Tleenteplaals

63. Een uit 1920 daterende foto van de Gemeenteplaats t- Koewacht met het voormalige gesticht St. Clara. Dit klooster is in de jaren zestig gesloten; het gebouw is thans ingericht als woon- en winkelhuis. Vergelijkt u deze kaart eens met die op de vorige bladzijde. Naast de gelijkenis zult u zeker ook verschillen zien.

64. De hele buurt is uitgelopen toen deze foto werd genomen. Dit is de Kerkstraat op Belgisch Koewacht. Het kleine gebouw op de achtergrond in het midden van de foto is het eerste gemeentehuis van Nederlands Koewacht, gebouwd in 1907. Let u ook eens op de muts van de baby rechts op de foto.

65. Een zeer oude ansichtkaart. Links ziet u een hondekar als postkoets, staande voor de afspanning. Deze afspanning is thans het hotel .Zelandia". Rechts op de foto weer een gedeelte van Belgisch Koewacht.

66. Het is bekend, dat Nederlands Koewacht ongemerkt overgaat in het Belgische gedeelte van het dorp. Hierboven staat de kerk van de tegenwoordige Belgische parochie Koewacht aan het eind van het straatje, zoals dit er ornstreeks 1914 uitzag. Tot 1914 werd deze kerk door de bewoners van Nederlands en Belgisch Koewacht gezamenlijk gebruikt; zij behoorde tot het bisdom Breda. Tijdens de oorlog 1914/18 was de grens afgesloten, zodat op Nederlands Koewacht een noodkerk in gebruik werd genomen, die in 1922 werd vervangen door het huidige fraaie kerkgebouw. Bij de splitsing der parochie in een Nederlands en een Belgisch deel ging de hier afgebeelde kerk over naar het bisdom Gent.

OVERSLAG Ho andsch gedee Ie Corp'-Jut

67. Natuurlijk brengen we ook een kort bezoek aan een ander, zij het kleiner, grensdorp, namelijk Overslag. Dit is een uit het begin van deze eeuw daterende kaart, waarop een gedeelte van de Dorpsstraat te zien is. Een vermeldenswaardige bijzonderheid is dat de gevels links op de foto op Belgisch grondgebied staan. De straat en de huizen rechts staan op Nederlands gebied. Op de achtergrond de grensovergang.

68. Te Overs lag was aan 't Hoeksken in de buurt van het voormalige gemeentehuis tot het eind van de jaren twintig een tol gevestigd. Elke kar, die deze slagboom wilde passeren, moest vijf cent tol betaJen; voor auto's was het tarief een dubbeltje. In die tijd was dit de enige weg om van de ene zijde van het dorp naar de andere te komen. Op de foto links de toenmalige burgemeester, de heer G. Stevens, de gemeenteveldwachter en - met houten been - de tolgaarder, de heer A. Fermont, die juist een doorlaatbewijs afgeeft aan de man met paard en kar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek