Baarland, Driewegen, Ellewoutsdijk en Ovezande in oude ansichten

Baarland, Driewegen, Ellewoutsdijk en Ovezande in oude ansichten

Auteur
:   L.J. Moerland en E.A.M.. Kuiper-Timmerman
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6000-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Baarland, Driewegen, Ellewoutsdijk en Ovezande in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6

Op zaterdag 26 rnei 1956 werd het wijkgebouw van her Groene Kruis geopend. De opening werd verricht door de SecretarisGeneraal van de Nederlandse Vereniging van Het Groene Kruis, dr. G.H.C. Cath. Deze opende het gebouw met behulp van een schaar, die hem werd aangeboden door mejuffrouw c.w Schout, de hoofdleidster van de kleuterschool. In het gebouw was tevens een badhuis gevestigd.

Het medisch centrum werd gebouwd met gelden van het Zwitserse volk, die deze inzamelden voor de slachtoffers van de watersnoodramp.

Het wijkgebouw bestond uit een woonhuis voor de wijkzuster, een wachtkamer, een spreekkamer voor de dokter en een boxenkamer. Deze vormde samen met de wachtkamer een ruimte waar cursussen gegeven konden worden.

Verder bestond het gebouw uit een magazijn, een spoelhok, een opslagruimte en een badhuis met zes douchecellen.

7

Met ingang van 1 januari 1959 werden de op Zuid-Beveland gelegen polders en waterschappen opgeheven en gingen over in het waterschap "De brede watering van Zuid Beveland".

Op deze foto ziet u personeel en bestuur van de opgeheven polder, staand, van links naar rechts: A. de Ionge, A.P. ]ongepier, A.A. de Mol, P.]. de Mol, C.]. de Mol en M.]. Allemekinders, gezworene.

Zittend, van links naar rechts: waterbouwkundig ambtenaar P.]. Israel, P.M.C. van Nieuwenhuyzen, gezworene, dijkgraafD.]. Dees, K. Zeevaart en ontvanger-griffier mevrouw L.G. Nieuwehuize-van Iwaarden.

Driewegen

Omstreeks 1300 werd de Driewegenpolder ingedijkt. Deze indijking yond plaats vanuit Coudorpe. De nieuwe polder werd eerst Coudorpepolder genoemd en later omgedoopt in Driewegenpolder.

Het dorp Driewegen ontstond door bewoning langs drie "wegen": namelijk de Smitsweg, de Zandweg (deze heet thans Paulushoekseweg) en de Dorpstraat. Wellicht kwam er nog een stukje Grindweg bij. De eerste bewoners kwamen waarschijnlijk uit Coudorpe, omdat men daar geregeld te kampen had met dijkdoorbraken. Dit dorp lag ten zuiden van Driewegen en bestond reeds langer. De parochiekerk van deze plaats was oorspronkelijk ook bestemd voor de inwoners van Driewegen en was gewijd aan Sint Maarten. Bind veertiende eeuw werd in Driewegen een kapel gebouwd, die bediend werd vanuit Coudorpe.

Door de toenemende bewoning nam het aanzien van Driewegen steeds meer toe en in de vijftiende en begin zestiende eeuw werden de rollen langzaamaan omgedraaid. Driewegen werd steeds belangrijker. Coudorpe raakte ontvolkt door de constante dreiging van het water. De bevolking begon naar Driewegen te trekken.

In 1679 werd daar dan ook een nieuwe kerk gebouwd. De bevolking van het dorp leefde overwegend van de landbouw. In de achttiende eeuw bezat het dorp twee veren, een op Ellewoutsdijk en een op Vlissingen. Er werd ook naar Terneuzen en Hoofdplaat gevaren. In de loop van de vorige eeuw zijn de veren opgeheven.

Thans behoort het dorp Driewegen tot de gemeente Borsele. Het telt nu 545 inwoners.

8

Op deze afbeelding ziet u de restanten van het dorp Coudorpe bij Driewegen. De restanten van dit dorp werden in de achttiende eeuw gesloopt. De tekening is van A. Schoenmaker, gewassen in sepia, en dateert van de achttiende eeuw. Mogelijk is de prent vlak voor de sloop van de bouwvallen van kerk en toren gemaakt.

De geschiedenis van Coudorpe gaat al terug tot de twaalfde

eeuw. Toen waren het met name de Norbertijnen, die in dit gebied de bedijkingen uitvoerden.

Driewegen is van veellater datum. Pas in de zestiende eeuw ontwikkelde zich hier een dorp, met een kapel. Het verdwijnen van Coudorpe hield verband met de overstroming van de Coudorpse polder in de zeventiende eeuw Het dorp bleek in de tijd daarna niet meer te redden.

9

De gemeenteherberg van Driewegen omstreeks 1918. Hier kwam in vroeger tijd het college van schout en schepenen bijeen om recht te spreken. AIle besturen van het dorp vergaderden overigens in deze lokaliteit.

Voor de herberg poseren de bewoner Abraham Markusse en zijn vrouw Dirkje Priester in Noordbevelandse klederdracht. Daarnaast ziet u voor het gemeentelijke "plakkebord" Adriaan de Korte, eigenaar van het belendende cafe. Zijn vrouw Cornelia Looy staat verderop. Het "plakkebord" was de plaats waar de gemeente haar afkondigingen ophing.

-

-

-

- -"

10

De Dorpsstraat van Driewegen in 1910. Deze straat is al zeer oud en was oorspronkelijk een zandweg. In 1610 kreeg de straat een kasseienverharding. Dit in tegenstelling tot de andere straten, die pas in de vorige eeuw verhard werden.

We kijken vanuit de richting van de hervormde kerk in de Dorpsstraat van Driewegen. De person en, die op de foto pose-

ren zijn de volgende: Tannetje Nijsse en Johanna de Waal, Marien Nijsse met stok, mevrouw Neeltje de Bue-Paauwe met haar kinderen en Kootje J Barbier uit Goes. Deze kwam wekelijks met zijn hondekar naar Driewegen met kaas en droge vis voor de winkeliers.

Van dit straatbeeld is tegenwoordig niet veel meer over.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek