Baarland, Driewegen, Ellewoutsdijk en Ovezande in oude ansichten

Baarland, Driewegen, Ellewoutsdijk en Ovezande in oude ansichten

Auteur
:   L.J. Moerland en E.A.M.. Kuiper-Timmerman
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6000-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Baarland, Driewegen, Ellewoutsdijk en Ovezande in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21

De hervormde kerk van Ellewoutsdijk. Op deze foto zien we de kerk, die in 1944 verwoest werd. De kerk op de vorige foto is er voor in de plaats gekomen.

In het begin was er in Ellewoutsdijk nag geen sprake van een kerk. Het allereerste begin was een houten kapel, die in 1216 werd genoemd. Volgens de monumentenlijst uit 1920 be staat de kerk uit een schip uit de tweede helft van de vijftiende eeuw en een westtoren uit het begin van dezelfde eeuw. Het schip had vier traveeen en zijbeuken met ingangspoortjes in de noord- en zuidbeuk.

Van buiten is de kerk gepleisterd. In de loop van de eeuwen zijn er restauraties aan de kerk uitgevoerd en wel in 1608 en 1824. In 1943 kwam de laatste restauratie van de kerk gereed. Een jaar later in 1944 werd het gebouw verwoest.

Aan deze kerk is nag een legende verbonden. Een zekere pater [oannes Agnus kwam op bezoek in Elfsdijk tijdens een zware storm. De veerman durfde hem niet over te zetten. Johannes stapte op zijn kledingstuk en liep zo over de zee. In een processie werd hij naar de kerk gebracht. Volgens de overlevering waren zijn voetstappen permanent te zien, oak bij sneeuwval. In 1572, met de verwoesting van het koor van de kerk, zou dit wonder verdwenen zijn.

22

Hier zien we dan nog een beeld van de volledig verwoeste kerktoren van Ellewoutsdijk bij het geallieerde bombardement van 1944.

23

Op deze foto zien we het Fort te Ellewoutsdijk in 1988. Na 1830 vreesde men voor sehending van territoriale reehten op de Sehelde door Frankrijk en Engeland tijdens de Belgisehe opstand. Om dit tegen te gaan besloot men om een reeks fortifieaties langs de Westersehelde te bouwen. Ford Ellewoutsdijk vormde daar een onderdeel van.

Op 30 mei 1834 werd toestemming verleend tot de bouw van het fort te Ellewoutsdijk en op 10 maart 1835 begon men met de bouw. Deze werd voltooid op 30 juni 1839. De totale bouwkosten van het fort bedroegen J 1.519.480,-.

Bet fort heeft de gehele negentiende eeuw en een gedeelte van de twintigste dienst gedaan. Eehter in juli 1974 kwam het bericht dat het fort op de nominatie stond om gesloopt te worden. In 1981 koeht de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten het fort aan en werd het opengesteld voor het publiek. Met de reeente dijkverzwaring kwam het aehter de dijk te liggen en verdween de omringende graeht. In 1988 werden er nog restauraties uitgevoerd.

24

In de jaren dertig liep de zogenaamde Ringspoorlijn door ZuidBeveland. Ook Ellewoutsdijk lag aan deze lijn.

Op de hier afgebeelde foto uit 1925 ziet men het station voor de bouw van het nog bestaande stationsgebouw. De foto is genomen door een lid van de familie Van Hattum. Duidelijk zijn de bouwmaterialen nog zichtbaar, die gebruikt werden voor de bouw van het stationsgebouw.

De spoorlijn werd in 1938 opgeheven. De concurrentie van autobusbedrijven was te sterk geworden.

25

Ellewoutsdijk had en heeft een getijdehaventje. Hier zien we het haventje omstreeks 1910.

Zoals men ziet is het een drukte van belang. Op de kades ziet men de suikerbieten liggen, die door de boeren uit de omgeving aangevoerd werden om met schepen naar de suikerfabrieken getransporteerd te worden. Op de voorgrond een paviljoentjalk met een deklast suikerbieten. Op de achtergrond ziet men een zogenaamde visserman, de hengst EWD. (Ellewoutsdijk) 2. Het haventje he eft zijn functie allange tijd verloren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek