Baarland, Driewegen, Ellewoutsdijk en Ovezande in oude ansichten

Baarland, Driewegen, Ellewoutsdijk en Ovezande in oude ansichten

Auteur
:   L.J. Moerland en E.A.M.. Kuiper-Timmerman
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6000-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Baarland, Driewegen, Ellewoutsdijk en Ovezande in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26

De volgende foro's laten het oude huis "Zorgvlied" zien, zoals het was. Dit huis is gebouwd door de familie Van Hattum, die veel voor het dorp betekend heeft. Het verenigingsgebouw, het M.]. van Hattumhuis, is ook door hen geschonken.

Deze familie was ambachtsheer van Ellewoutsdijk, Driewegen, Coudorpe en Everinge. Het huis was in grootse stijl ingericht. Kroonluchters aan het plafond en veel schilderijen met historische afbeeldingen. Het landgoed was van het dorp afgesloten door middel van een hek.

Het in 1904 gebouwde pand is in de oorlogsjaren verwoest. In een van de vleugels van het gebouw gevond zich een toneelzaal met draaitoneel. De rijksveldwachter en de jachtopziener woonden ook in het huis.

27

Wanneer men in Zeeland woont, en zeker aan de oevers van de Ooster- of Westerschelde, dan weet men dat de zee onstuimig tekeer kan gaan. Al vele malen is het gebied dan ook overstroomd. Denk maar aan 1953, toen het water 1800 slachtoffers opeiste en een heleboel materiele schade veroorzaakte.

Ook Ellewoutsdijk ontkwam niet aan deze ramp. Tussen vier uur en vijf uur in de morgen van 1 februari 1953 vielen er twee zware bressen in de dijk van de Elveringepolder, waardoor een drietal polders in de buurt van Ellewoutsdijk helemaal overstroomden. Ook het dorp moest eraan geloven. In Ellewoutsdijk verdronken drie mensen.

Meteen na de ramp is het Deltaplan ten uitvoering gebracht. Op deze foto staan we op 27 februari 1990 aan de Westerschelde bij Ellewoutsdijk en is er een storm van jewelste. Gelukkig heeft men de dijk op Deltahoogte gebracht, zodat er nu van overstroming geen sprake kan zijn.

Ovezande

Ovezande, ontstaan als eiland, is van oorsprong een dijkdorp. Al voor 1300 was de eerste Ovezandse polder bedijkt, namelijk de oude Ovezandepolder gelegen aan de zuidzijde van de Zwake. In het begin van de veertiende eeuw werd het eilandje vergroot door toevoeging van twee nieuwe polders: Onze Vrouwenpolder en Verlorenkostpolder.

Bebouwing was er al voor 1300. Het dorp met kapel werd gebouwd langs de zuidwestelijke zeedijk van de Oud-Ovezande en de Verlorenkostpolder. Door de aanieg van de Zakdijk naar Borsele was Ovezande geen eiland meer. Ook het aanslibbingsproces versnelde door de aanleg van deze dijk. Vervolgens ontstonden de Nieuw Ovezandepolder, de Zakpolder, Blazekop en Onzer Vrouwe Stelle.

Tot slot werd ook de Nieuw Ovezandsepolder bebouwd. In de loop der tijden kwam het dorp door de bedijking steeds verder landinwaarts te liggen. In dit boekje ziet u enkele foro's van het dorp rond 1900.

Tegenwoordig behoort Ovezande tot de gemeente Borsele en telt 1251 inwoners.

28

Gezicht op het dorpsplein van Ovezande. Dit is een foto van een potloodtekening door E. van Drie!st, waarschijnlijk uit de achttiende eeuw.

Links op de voorgrond ziet men de hervormde kerk met daar-

voor het viskot. Dit werd in 1946 afgebroken. De geve!stenen zijnnog terug te vinden in de kerkmuur van de hervormde kerk.

29

De Ovezandseweg gezien vanuit de richting Ovezande. Aan de linkerkant is het postkantoor van Toos Verhagen (volgens het bevolkingsregister: briefgaarder) te zien. Later woonde hier de veearts Verhoef. De veearts werd op zijn beurt opgevolgd door de kapperszaak van Vermeule. Aan dezelfde kant is achteraan de oude gemeenteherberg te zien, waar vroeger het college van schout en schepenen vergaderde.

Aan de rechterkant staat het viskot. Het viskot heeft hier tot 1946 gestaan. Het werd toen afgebroken, omdat een achteruitrijdende vrachtwagen er grate schade aan veroorzaakte. Achter het viskot is de wagenmakerij van Abrahamse te zien.

Op de voorgrond staat de heer Spelier. De foto dateert van 1908.

30

De Hoofdstraat of Schoolstraat rand 1925. Op dit punt komt men vanuit 's Gravenpolder en gaat men in de richting van de dorpsherberg.

Deze straat werd in het verleden enige tijd Schoolstraat genoemd, maar wordt tegenwoordig weer Hoofdstraat genoemd.

Links is eerst het gemeentehuis te zien, dat rand 1900 gebouwd is. Achteraan op de foto is de hervormde school te zien die in de jaren zestig werd gesloopt. Tot 1913 was dit de openbare lagere school. Na de bouw van de katholieke school een eind verderop in de Hoofdstraat, werd dit de hervormde school. De katholieke school werd verbouwd tot dorpshuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek