Baarn in oude ansichten deel 2

Baarn in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Fred J. Lammers
Gemeente
:   Baarn
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3146-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Baarn in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

"Tussen Hilversum en Amersfoort, in het hartje van Nederland, waar het schilderachtige Gooiland eindigt en het niet minder pittoresque Eemland de verbinding vormt met de in natuurschoon afwisselende Veluwe en de mooie Gelderse Vallei, ligt een tuindorp, om zijn heerlijke schoonheid door velen gezocht en terecht door allen die het kennen als om strijd geprezen. Het is het vorstelijke Baarn, met zijn pikant geurende dennenbossen, zijn schaduwrijke beuken- en eikenlanen, ziin heide- en weidelandschappen, ziin zilveren riviergezichten, zijn oude buitenplaatsen en moderne villa's en zijn keurig aangelegde en verzorgde tuinen en parken. Bijna geen plaat s in Nederland kan op zo aristocratische schoonheid en voornaamheid bogen als Baarn ... "

In deze verheven stiil werd in het jaar 1920, in een folder, het wonen in Baarn aangeprezen. Als de Baarnse V.V.V. het thans op dezelfde manier lOU aanpakken om reclame te maken voor Baarn zou dat stellig de lachlust opwekken. Hoeveel er echter sinds 1920 ook in Baam is veranderd, een feit is dat het nog steeds een bijzonder aantrekkelijk dorp is. De meeste kwaliteiten in de boven aangehaalde folder, over Baarn vermeld, gaan nog steeds op.

De villa's, die in 1920 "modern" werden genoernd, zijn dat nu niet meer. Diverse van die villa's zijn inmiddels zelfs al verdwenen om plaats te maken voor comfortabele bungalows. Ook riante flats - waarvan de hoogte gelukkig beperkt bleef - kwamen in de plaats van villa's.

Mensen die het Baarn van vroeger goed hebben gekend en na lange tijd in ons dorp terugkeren staan weI eens verbijsterd te kijken over de vele veranderingen die zich sindsdien hebben voorgedaan. Sommige oude Baarnse hoekjes zijn niet meer terug te vinden. Kijken deze "kenners van de oude tijd" echter verder rond dan moeten zij in de regel weI toegeven dat Baarn nog altijd aantrekkelijk is. In de Baarnse bossen kun je rustig wandelen, vooral als je de moeite neemt voor een fikse tocht. Weilanden en heidevelden zijn er ook nog steeds in de directe omgeving. Zelfs zandverstuivingen ontbreken niet.

Tot de gedeelten van Baarn die heel sterk zijn gewijzigd behoort het dorpscentrum met de winkelstraten. Ret is een levendig geheel geworden. Dat Baam een ingeslapen middenstand heeft kan stellig niet meer worden beweerd. Ondanks de aanpassing van de winkels aan hedendaagse eisen zijn ze gezellig

gebleven, in vele gevallen juist gezellig geworden. Dat verklaart dat tal van mensen van buiten Baarn het dorp hebben ontdekt.

Alles is uiteraard massaler geworden. Dat kon niet uitblijven, omdat het aantal inwoners sinds de jaren twintig meer dan verdubbeld is en nu rond de vijfentwintigduizend schommelt. Het Baarn van vroeger was anders, gemoedelijker; een stelling die voor de meeste Nederlandse gemeenten opgaat als men de situatie van nu met die van toen vergelijkt. Het past in deze tijd, waarin velen hunker en naar hetgeen eens was, dat herinneringen ophalen aan de jaren die lang vervlogen lijken, maar toch nauwelijks een jaar of zestig achter ons liggen, zo in trek is. Daartoe behoort met name plaatjes kijken. Gelukkig is er dank zij de fotografie veel vastgelegd van hetgeen is verdwenen. Aan de hand van die oude prenten kunnen we ons nu een vrij duidelijk beeld vormen van die tijd.

In dit tweede deel van "Baarn in oude ansichten" is, evenals in het eerste deeltje, een selectie gemaakt uit de oude prentbriefkaarten, aangevuld met foto's van het dorp Baarn in de tijd van onze grootouders. Baarn is een gemeente waar vrij kort na de opening van het station het toerisme op gang kwam. De bloeitijd op

dat gebied lag in het eerste kwart van de eeuw, toen de vakantiegangers - vele deftige Amsterdamse families namen maanden achtereen hun intrek in het dorp - een van de belangrijkste bronnen van inkomsten vormden voor de inwoners van Baarn.

In die tijd kwam ook de prentbriefkaartenindustrie tot grote bloei. Talrijk waren de opnamen die van Baarns mooie puntjes werden gemaakt. Helaas is de waarde die deze prentbriefkaarten later zouden krijgen voor degenen die zich willen verdiepen in de geschiedenis van Baarn to en onvoldoende begrepen. Vele fotokaarten gingen en gaan nag verloren bij zolderopruimingen en verhuizingen. Gelukkig komt er oak het nodige in particuliere verzamelingen terecht. De kaarten die in dit boekje zijn afgedrukt zijn afkomstig uit de verzamelingen van wijlen de heer Freek Smit, mejuffrouw Marjanne Bongers en mijn collectie. Verder kregen we de beschikking over enige foto's uit de archieven van mejuffrouw A.A. van Benthem en de "Christelijke Oratorium Vereniging". Aan de hand van deze oude foto's neem ik u mee voor een wandeling door het Baarn van vroeger.

,.

Soestdyk

1. Wandelen in Baarn is nog steeds aantrekkelijk. In het begin van deze eeuw moet het helemaal een genoegen zijn geweest. Op de aan de tuin van paleis Soestdijk grenzende Praamgracht, waar wij onze wandeling deze keer beginnen, zag het er toen zo uit. Auto's waren nog middelen van vervoer die de aandacht trokken. Na de eerste wereldoorlog veranderde dit beeld snel. Enige jaren geleden werd de Praamgracht belangrijk verbreed. Het van 1832 daterende huisje, behorende bij paleis Soestdijk, (links op de foto zichtbaar) moest wijken voor het verkeer, maar het werd voor ruim een ton in de directe omgeving herbouwd.

Soesidijk

3(otel .,Jrier" 3AARN, j,s.t~m poatrner x.

TU de o5-;;=r~s.m-=!·8 wee'!" :s.:,~gze.:-:;.erhs.::::i

v r ij korne n, :3 net :ie beste -:'~:i we rna :re.~8e:1 enz. te laten naz .en, das r r:1e:1 n u v a ; .. ee:, .. e z o r-g v u ldiger behe.nie:i:1g o·.re:,,~:.:.igj ks~ z~::. can in het drukke schoon mas kseiaoen.

Wilt U u w e J":1!?~!'!?33en e n z. c us ee::86.egeIlk e n goe::i o~3'em9.aK~ z ie n, z en d t U ze rn'ij da n riu, en ik geef ::5.::: "Jerzeker::1g . z e tot v c.le tevre:ienhei::i z u .t ter'..lgO:l~·I'e.:lge:1.

Steeds z:.: 1: voor-ha nc e n de nreu w et,e :::'e88:::8 over trekken en tij ken .

. Mij be~eefi voor Uwe gewaarc ee r-c e ore ere e.9.:1bevele:lj, hoogsch te n d

DEd. Dw. dri.

H. A. CRAMER.

Behangerij, Stoffeerder:j, Beddenfabriek Complete Meubeleering

L:it;:. H. J. den Boer. Fete Adr, Boer

2. De Praamgracht kruist de rijksweg Amersfoort-Amsterdam. Ret eens beroemde hotel "Trier" (links op de foto) heeft plaats moeten maken voor de riante Oranjeflat. Een ondernemende Baarnse zakenman gebruikte deze prent in het najaar van 1901 om reclame te maken voor zijn "beddenfabriek".

Cits:. A. R. Oerlemen , Bau r-u

Pestkanleer )oestdijk .x-~ J ..A /. . ...d /

~ .~ . .:..

3. Schuin tegenover paleis Soestdijk staan enige dienstwoningen. Daarin is ook een hulppostkantoortje te vinden, waar het vooral op hoogtijdagen op Soestdijk bijzonder druk is. Bij het postkantoortje staat de enige groene brievenbus die Nederland rijk is. De bus dateert van de periode dat koningin Emma op Soestdijk woonde. Zij wilde niet tegen een rode brievenbus aankijken, omdat zij rood een schreeuwende kleur yond in de naaste omgeving van haar woning.

Soestdijk.

Postkantoor.

4. Nog een opname van de paleiswoningen tegenover Soestdijk, maar nu van opzij. De woningen zijn in de loop der jaren zo in het groen komen te staan dat de zijkant thans nauwelijks meer zichtbaar is.

5. Wij maken even een uitstapje naar het paleis zelf. Ten tijde van koningin-moeder Emma zag de Leuvenzaal er zo uit. Deze zaal behoort tot de officiele vertrekken van Soestdijk. De koninklijke familie maakt er alleen gebruik van tijdens ontvangsten. De Leuvenzaal grenst aan de Waterloozaal, waar het beroemde schilderij "De Slag bij Waterloo" van Pieneman hangt. Om op de Leuvenzaal terug te komen; naast de schoorsteenspiegel hangen de portretten van Anna Paulowna in bruidsgewaad en haar man, de latere koning Willem II. Deze portretten bevinden zich nog steeds op Soestdijk.

Paleis Soestdijk

i.ccvenzaa

Paleis Soe stcrjk

P,cntcntarCrl

l:.il~. II. J. den Boer, foto Adr. Boer.

6. Een groot deel van paleis Soestdijk leek ten tijde van de koningin-moeder op een museum. Deze prentengalerij maakte er deel van uit. De galerij voert naar de zogenaamde Kanonnenkamer, ook weI aangeduid als de FrederikHendrikkamer. Het was in dit gedeelte van Soestdijk dat koningin Anna Paulowna, de vrouw van koning Willem II, haar appartemen ten had.

Baarn. Koningslaan.

7. Staande op het hoofdbordes van Soestdijk heeft men via de Koningslaan het uitzicht op de gedenknaald, in 1818 opgericht ter ere van prins Willem Frederik George Lodewijk van Oranje voor zijn optreden in de slag bij Waterloo in juni 1815. De naam Koningslaan ontstond ten tijde van de koning-stadhouder Willem III, de Oranje die in 1674 Soestdijk kocht van de Amsterdamse burgemeestersfamilie De Graeff. Terecht wordt deze laan in een van de vorige eeuw daterend, in een zeer beperkte oplage gedrukt, boekje over Soestdijk beschreven ais "een prachtige dreve".

'JJe tol.

V ~'1 /-ichld,': li1tbois,~ Co Amst erd am,

8. Aan tolhuizen had Baarn vroeger geen gebrek. In Lage Vuursche was er met name een te vinden, even voorbij de bebouwde kom bij de afslag naar Pijnenburg. Ret tolhuisje staat er nog, al doet het natuurlijk niet meer als zodanig dienst.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek