Bakel en Milheeze in oude ansichten deel 1

Bakel en Milheeze in oude ansichten deel 1

Auteur
:   L.G.E.H. v.d. Kerkhof
Gemeente
:   Gemert-Bakel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0227-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bakel en Milheeze in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De belangstelling voor onze gemeente van nu heeft mij ertoe gebracht om foto's en ansichten van onze gemeente van "toen" te gaan verzamelen. De fantastische schoonheid van onze gemeente die ik proefde uit de eerste prenten van vroeger jaren die ik in mijn bezit kreeg, hebben mij gestimuleerd door te gaan met het verzamelen van foto's en ander historisch materiaal van onze kerkdorpen. Hoewel het gemeentearchief niet overvloeit van oude ansichten en foto's bleek mij al snel dat dit niet betekende dat onze kerkdorpen niet de beschikking zouden hebben over een "archief in beeld". Het fotomateriaal dat u in dit album verzameld aantreft, berustte bij vele van mijn mede-inwoners, wijd en zijd verspreid. Zelfs van ver buiten onze gemeente hebben bereidwillige enthousiasten mij aan prenten geholpen. Ik wil hierbij nadrukkelijk stellen dat datgene wat ik mij tenslotte tot taak stelde, te weten dit album uit te brengen, nooit gelukt zou zijn als ik niet op de spontane medewerking van vele van onze inwoners had kunnen rekenen. Ik wil op deze manier dan ook iedereen die mij bij het verzamelen van deze gegevens geholpen heeft hartelijk dank zeggen. Zonder hen zou mijn inspanning zonder vrucht gebleven zijn. Ik hoop dat het resultaat van veel arbeid en medewerking u na het kennis nemen van dit boekje tevreden zal stellen. Wellicht zullen dierbare herinneringen voor velen van ons hiermee weer tot leven komen.

Van wat u in dit boekje aantreft zijn de foto's en ansichten het allerbelangrijkste. De teksten die u erbij aantreft dienen slechts om de beelden iets meer richting te geven. Ik heb gepoogd om door middel van prenten van circa 1880 tot 1940, met u een rondwandeling te maken door onze drie kerkdorpen. We beginnen in Bakel waarvan de oudste historische gegevens bekend zijn.

Bakel moet ongeveer een halve eeuw voor Christus al bestaan hebben. Onderzoekingen hebben dit aangetoond, mede op basis van de aangetroffen hoge akkerlanden (Hilakker, Molenakker, Velgakker), ook wel streepvelden genoemd. De streepvelden lagen dan rondom de dorpskern (kerk). Ongeveer in 714 bouwde Herelaef, een Angelsaksische Frank, een houten kerk te Bakel. Deze kerk moet ongeveer op de plaats van de huidige kerk gestaan hebben. In 721 schonk Herelaef deze kerk aan de beschermheilige van het kerkdorp Bakel, de missionaris Willibrordus. In de daarop volgende eeuwen waren de bewoners van Bakel en Milheeze erg afhankelijk van de heerlijkheden Helmond en Deurne. In 1505 verkreeg de heer van Deurne Bakel (het centrum wel te verstaan) als heerlijkheid.

Vanaf 1453 reeds was Milheeze als heerlijkheid in handen van de families Pels, Van Eick, Van Beveren, Van Broeckhoven, Van Stralen, Musch en Wesselman. In de daarop volgende periode wisselden de Bakelse en Milheezer bezittingen vaak van eigenaar. Eigendom en gebruik der gronden rondom beide heerlijkheden waren voortdurend onderwerp van hevige twisten waarbij onder andere Gemert, Helmond en Venray waren betrokken. De Vredepeel heeft zijn naam ontleend aan de daar geplaatste vredepaal die in 1678 de twisten over het gebruik der gronden moest beëindigen.

Van de huidige Bakelse kerk moet de toren het oudste gedeelte zijn. Waarschijnlijk is deze gebouwd tussen 1457 en 1500. De kapel van Milheeze, ter ere van St. Antonius gebouwd, wordt al genoemd in een testament uit 1490 van Jan van Cortenbach, toenmalig heer van Helmond. Na lange tijd met Deurne samen één parochie te hebben gevormd, werd Bakel in 1651 een zelfstandige parochie. Milheeze werd dat in 1845 toen monseigneur Van Dubbelden P. Schut jens als eerste pastoor aanstelde. Zonder verder al te diep op de geschiedenis van Bakel en Milheeze te willen ingaan, kan zonder meer gesteld worden dat beide kerkdorpen een rijke historie hebben. Door veel vechten met naburige gemeenschappen en door harde strijd met de natuur en de elementen hebben onze voorvaderen Bakel en Milheeze kunnen maken tot wat het nu is. Twee Peeldorpen die nog veel schoons in zich hebben, voldoende om nu nog zuinig op te zijn om

zodoende ook voor ons- nageslacht nog fraaie bewijzen uit de rijke historie te bewaren.

Het kerkdorp Rips, waar we na Bakel en Milheeze belanden, is nog jong van historie, maar daardoor niet minder aantrekkelijk. De naam Rips is ontleend aan het beekje de Rips. Rips is ontstaan rond 1900 door de ontginning van duizenden hectaren woeste Peelgrond. Van heinde en verre trok dit, behalve peelwerkers, boeren aan die in de Rips hun geluk beproefden. Door de behoefte aan mijnhout werden reeds in 1894 duizend hectaren heidegrond bebost voor de heren Ledeboer, Van Ogtrop, Roelvink en voor de mijn Laura. Doordat de behoefte aan mijnhout thans voorbij is, mogen wij nog zeer lang de gerechtvaardigde hoop hebben om de Ripse bossen, resultaat van de genoemde aanplant, in al hun schoonheid te bewaren. In 1921/22 werd in Rips een kerk gebouwd. Vandaar ook dat in 1971 het vijftigjarig bestaan van dit typische derde kerkdorp gevierd kon worden.

Bij het samenstellen van dit album heb ik nuttig en dankbaar gebruik gemaakt van de verzamelingen en aantekeningen van de kerkarchieven, de gegevens van H. Ouwerling, het boekje "Tussen Peel en Aa" van pater H. Nooyen en mondelinge informatie van vele inwoners van onze gemeente.

1. De eerste foto van Bakel toont de Helmondseweg. Bij het prachtige en rustig gelegen cafeetje van Jan Reinders zien we de volgende mensen: van links naar rechts Katrien Reinders, molenaar Piet Adriaans, opa Verbruggen (schoonvader van meester De Vries), Anneke Reinders, Jan Reinders (eigenaar en machinist van de boterfabriek), kleermaker Hannes Reinders, postbode Nart van de Eikhof en tegen de muur Trui Reinders. In het huisje dat rechts nog net zichtbaar is, woonden de gezusters Van den Eijnden. Het was vroeger de ambtswoning van burgemeester P. Nooyen. Aan de overkant woonde Adriaans. Daarna komt de Gemertseweg en vervolgens de pastorie met een rijtje arbeiderswoningen.

2. Deze opname dateert van 1937 en geeft de optocht op Willibrorddag weer. Aan dit festijn werd veel zorg besteed. Over belangstelling had men dan ook niet te klagen.

3. Deze molen van Bakel is een standaard- of korenmolen. Op het windvaantje staat 1752, maar volgens andere gegevens dateert hij van 1632. De laatste eigenaren waren Van de Boom, Coppens en vanaf 1893 Adriaans. Merkwaardig is de wijzerplaat van deze molen die op de foto helaas niet zichtbaar is; deze staat op half elf. De schutterij gebruikte deze molen voor het jaarlijkse kleiduifschieten. De molenaar was meestal koning van de schutterij. Deze traditie ging over van vader op zoon, tot enkele jaren geleden.

4. Deze ansichtkaart geeft een mooi vergezicht op het landelijke Bakel. De korenmolen en de kerk springen er als trotse monumenten uit.

5. Een aardig plaatje van de Helmondseweg rond de eeuwwisseling. Zoals in die tijd gebruikelijk was, liep de gehele dorpsbevolking te hoop om door de fotograaf vereeuwigd te worden.

6. Een van de mooiste gedeelten van Bakel is de Gemertseweg. Velen zullen zich kunnen herinneren dat deze weg er zo heeft uitgezien. Het verkeer was veel minder intensief zodat kinderen toen nog veilig aan en op de weg konden spelen.

7. Deze ansicht, die iets verder op de Gemertseweg is genomen laat ons het parochiehuis zien met de kerktoren op de achtergrond. In het midden bevindt zich de pastorie. Dan volgt de bakkerij en de kruidenierswinkel van de familie Adriaans en daarnaast staat het huis van molenaar Piet Adriaans, een broer van de bakker.

8. Op de Esp vinden we de "Commandeurs of Espesche Hoeve". Deze hoeve was in bezit van de commandeur van Gemert. De commanderij van Gemert was een onderafdeling van een Duitse ridderorde die in de tijd van de kruistochten is ontstaan. De leden ervan werden grootgrondbezitters en maakten van Gemert zelf een "vrije heerlijkheid". De Fransen hebben hier een eind aan gemaakt. Nadat de hoeve een tijd als pachthoeve in gebruik was geweest, heeft Hannus Kanters haar in 1911 gekocht van de familie Scheidius. Op de foto staat de familie Kanters op het proefveld voor bieten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek