Balk in oude ansichten

Balk in oude ansichten

Auteur
:   K.A. de Groot
Gemeente
:   Gaasterlân-Sleat
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3542-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Balk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Ret prachtige oude raadhuis werd reeds in 1615 gebouwd, doch moest in 1912 geheel worden hersteld. Ret raadhuis heeft een trapgevel aan de voor- en achterzijde, waartussen een zadeldak met opengewerkt torentje. Dit torentje werd in 1793 gebouwd. In 1974 werd dit raadhuis wederom geheel gerestaureerd en in oude staat teruggebracht. De burgerzaa1, waarin vroeger de rechtspraak werd gepleegd, werd wederom in ere hersteld. In 1916 werd de houten brug over de Luts vervangen door een ijzeren.

, -Balk

.

W:jckelerz:Jc8

6. Om de hoek bij het raadhuis komen we thans aan de Wyckelerzijde of te wel de Raadhuisstraat. Bij het raadhuis hebben onder anderen Hendrik Haantjes, Ties Tysma en Hinne Huitema even tijd voor een praatje en om te poseren voor de fotograaf. In de Luts ligt een vrachtpraam. Veel vervoer geschiedde per praam, onder andere de kaas van de zuivelfabriek, afvoer van vuilnis enzovoort. 's Woensdags kwam onder andere het bloernenscheepje van Jongstra uit Heeg naar Balk om daar bloemen te verkopen. Jongstra had zijn vaste ligplaats bij een van zijn beste klan ten.

7. Gaan we verder de Wyckelerzijde in, dan zien we de Ossebrug, een houten voetbrug die in 1930 werd vervangen door een ijzeren ophaa1brug. De tweede woning was in vroeger dagen de pastorie van de Rooms-Katholieke Kerk. Voor het derde pand staan mevrouw Kanninga en Jelle Siemonsma en maken even een buurpraatje. Op de voorgrond kijkt een van de jongens van Wortman belangstellend naar de fotograaf.

Wijcke£erzijde,

!Jitg,.,.e 11. Overdiep, Balk.

8. Indien we nog een prent bekijken van de Wyckelerzijde, dan valt direct de Balkster Bierhandel van Minne Jeltes Overdiep op. Minne Jeltes Overdiep had in die tijd ook reeds een boekhandel, waarin men naast papierwaren ook nog rookartikelen en enige kruidenierswaren verkocht. Vele ansichtkaarten van oud-Balk komen uit deze boekhandel, die later werd voortgezet door Overdieps kinderen Aaf en Gijs. Ret derde pand na de bierhandel is herb erg "De Rustende Jager".

9. Reeds van ver zien we de ranke spits van de rooms-katholieke kerk. Voor de kerk staat nog een tweetal woningen dat in 1912 is afgebroken, doch waarin toen de winkels van Haantjes en Van Dijk (Singer) waren gevestigd. Dat vroeger ook de wal het schip moest keren, blijkt weI uit de stevige walbeschoeiing van de Luts, die echter in 1912 werd vervangen door een stenen wal. Visser Jan Douwes Reekers heeft zijn boot afgemeerd na zijn dagelijkse vistocht op het Slotermeer en het Zwin.

R. C. toren te Salk

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek