Balk in oude ansichten

Balk in oude ansichten

Auteur
:   K.A. de Groot
Gemeente
:   Gaasterlân-Sleat
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3542-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Balk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Harichsterzijde, Balk.

10. De Harichsterzijde (Van Swinderenstraat) is altijd de straat geweest waar de neringen waren gevestigd. "Coiffeur" Banning poseert hier voor de fotograaf. Op onze rondgang laten we ons door hem scheren, nadat we door de jongste bediende, Bauke Boersma, zijn ingezeept. De kosten bedragen vijf cent. De gebruikelijke kreet van Banning: "Haar of geen haar, scheren zal ik", komt uiteraard weer naar voren. Rechts op de voorgrond is Bram van Dijk even van zijn fiets gestapt.

.r BALK

Harichster Zijde

-0

II. Even voorbij kapper Banning komen we bij de hoedenwinkel van de dames Nieuwenhuis. In het huis met de schoorsteen woonde burgemeester Gaaikema. Deze burgemeester "regeerde" met harde hand en de jeugd had dan ook een heilig respect voor zijn rechte wandelstok met zilveren knop. Burgemeester Gaaikema controleerde vele zaken zelf, zoals het sluiten van de herbergen om tien uur. Had men de Lutswal weI schoongemaakt? Waren de stoepen weI gewied?

bilg. II. Q,enliep. aalk. No. 6"i'S4 Haric9sterzijde. BkLK.

12. Tegenover de Ossebrug beyond zich de wagenmakerij van Willem en Hendrik Kuiper. De opslag en het herstel von den op de rijweg en de Lutswal plaats, hetgeen in die tijd geen enkel bezwaar opleverde. Was er een wagen of een rijtuig te koop, dan spijkerde de wagenmaker enkele houtkrullen aan de wagen. In plaats van het bordje "te koop" was dat het teken dat er handel was.

BALK

Harlchster zijde

13. Op de voorgrond zien we de woning van de bovenmeester van de christelijke school. Het schooltje is achter deze woning gelegen. Voor een speelterrein had men geen plaats, dus speelde men zonder gevaar op de rijweg, waar zich ook na schooltijd de vechtpartijen met leerlingen van de staatsschool afspeelden. In het pand naast dat van de bovenmeester was de koperslagerij van He1linga. Dit pand en het ernaast liggende pand werden later opgeofferd voor de vestiging van kledingzaak Steegenga. In het pand met de prachtige trapgevel woonde dominee Bootsma, nu is daar bakkerij "De Koorenaar".

14. Gaan we nu naar de Luts, voorbij het raadhuis, in de riehting van het Slotermeer. De scheepvaart betekende veel voor Balk. Boterkopers voerden hun boter af per sehip naar Amsterdam en stoomboten voeren in beurtdienst naar Sneek en Leeuwarden (onder andere van Brouwer en De Groot). Ze vervoerden behalve de goederen en het vee ook passagiers. De skutsjes (zeilboten) voerden veelal turf aan, onder andere uit de veenkolonien en Delfstrahuizen. Balkster turfsehippers waren onder anderen de Pierma's en de Lyklarna's.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek