Balk in oude ansichten

Balk in oude ansichten

Auteur
:   K.A. de Groot
Gemeente
:   Gaasterlân-Sleat
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3542-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Balk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. Aan de Harichsterstikke poseert chauffeur Rein v.d. Werf bij de auto van de eerste autoverhuurderij in Friesland, namelijk die van hotel Teernstra. Met deze auto werden ook rij1essen gegeven. Onder anderen Manus Mous haa1de zijn rijbewijs in deze auto en hij werd dan ook reserve-chauffeur in 1920. De vrouwen in de voortuin zijn de dames Pelsma en Venema. Verder zien we Willem Deinema en timmerman Visser.

26. In de jaren 1911 en 1912 werden de woningen aan de Wilhe1minastraat door de Woningstiehting gebouwd, waarvan to en B.H. v.d. Goot nog voorzitter was. Een drieta1 aannemers, namelijk A. v.d. Meer uit Molkwerum en Haarsma en J. Veenstra uit Mirns, bouwde een aanta1 blokjes. Onder de vele werknemers op deze foto bevinden zieh drie Balksters, namelijk links Bertus Spijkerman, zittend met de zaag Sietse Sytsma en reehts opziehter Ties Tysma. Volgens de verhalen was dit een zeer gezonde ploeg; de meesten lustten graag een borreltje!

27. De op deze ansichtkaart staande groep geeft niet de indruk Balksters te zijn. Niets is echter minder waar. Tijdens een optocht rond de Eerste Wereldoorlog liep deze Beierse muziekgroep mee. Vanaf links zien we: Jouke Schaap en zijn vrouw (dochter van Siebe Visser), een Belgische vluchteling met de dochter van "Lukas de Zadelmaker", Rein Bruinsma en Froukje Sonsma en koperslager Age Groenhof en zijn vrouw.

'.

Eigen Haard b j Balk

57. Uitgave van M. Overdiep, Balk.

28. Indien we Balk binnenkomen vanuit de riehting Staveren komen we langs "Eigen Haard", de woningen van de zuivelfabriek. Op de aehtergrond zien we Balk met de toren van de katholieke kerk. Reehts in de Luts zien we een hoog opgeladen praam met takkenbossen. De bossen van Gaasterland leverden deze takkenbossen, die vooral door bakkers werden gebruikt vo or het stoken van de ovens. Vele inwoners van Balk vonden in de wintertijd werk in de bossen, onder andere bij het eeksehillen.

Coop. Zuiv. fabriek, "BARICH" bij B.A.LK.

29. Wij gaan nu even een kijkje nemen bij de cooperatieve zuivelfabriek "Harich", die echter in Balk aan de Gaaikemastraat staat. Deze fabriek werd rand de eeuwwisseling gebouwd en men maakte er boter en kaas. Afvoer van deze pradukten vond plaats per praam naar de beurtschippers, waarvan we eerder prenten lie ten zien. Bauke Schram (anderen zeggen dat het Jouke Gijzen is) heeft zijn wagens volgeladen met de melkbussen die hij terugbrengt naar de boeren. Aan de hoeveelheid bussen is te zien dat het voorjaar is; er is namelijk een grote melkaanvoer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek