Balk in oude ansichten

Balk in oude ansichten

Auteur
:   K.A. de Groot
Gemeente
:   Gaasterlân-Sleat
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3542-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Balk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. We zien hier weer de Luts, doch nu bij het 't Saal (rechts). De skutsjes liggen afgemeerd, terwijl verschillende inwoners proberen een visje te verschalken. Op deze foto zien we ook enkele Belgische vluchtelingen, die in de Eerste Wereldoorlog in Balk verbleven. De vrouw geheel rechts is Nieske Visser. Aan 't Saal stonden veel oude, kleine steegwoningen, waarin een groot aantal gezinnen woonde.

cArogeengasjabriek. - J3alk.

31. Reeds rond 1900 was in Balk een arogeengasfabriek gevestigd. Het arogeengas werd aangevoerd in fusten en via een leidingsysteern van loden pijpen naar de woningen gevoerd. Helaas moest de gasleverantie in de Eerste Wereldoorlog worden gestaakt, wegens gebrek aan aanvoer. De eigenaren van de gasfabriek, Jan Dolle en Hendrik Koelstra, moesten de fabriek opheffen en de loden pijpen werden opgegraven en verkocht om toch nog enige opbrengst te hebben, De directeur van de gasfabriek was Van Zanten. Op de foto zien we Joh. Bakker achter de onderhoudskar.

32. Reeds in 1895 werd de "Harmonie Balk" opgericht. Ter ge1egenheid van het tienjarig bestaan werd deze foto gemaakt, waarop we zien staan, van links naar rechts: Harm Wagenmakers, Roelof v.d. Goot, Hinne B. Huitema, Joh. Wagenmakers, Piet Sto1man, Liekle Stolman, Cornelis 1. Cannegieter (dirigent), Ties Tijsma, Jouke Boersma, Hendrik Doele en Sikke Doe1e. Zittend: Willem Meijer, Dirk de Vries, Joh. Bleeker, Jac. de Vries, Hielke Bleeker en Frans Nieuwenhuis. De harmonie was een ware familieaangelegenheid, gezien het aantal broers dat lid was.

33. In 1930, bij het vijfendertigjarig bestaan, nam de harmonie deel aan een eoneours in Rijs. Van de vorige foto zien we nog C.J. Cannegieter (zittend links), voorheen dirigent en thans ere-voorzitter. Naast hem zitten de juryleden J. Paardekoper, H. Sehuitemaker en H. Maas. Staand, van links naar reehts: de leden Lieuwe Brameijer, J. Wagenmakers, Germen Cannegieter, Hylke Tijsma, Abr. Visser (dirigent), Hessel Dolle, Trienes Bosma, Jaap Mous en Germen Hettinga.

34. Plaatsen we nog een derde foto uit het rijke verleden van de Harmonie, dan zien we dat in 1939 toch weer vele nieuwe mensen lid zijn geworden. Aan het concours in Molkwerum namen deel, op de bovenste rij, van links naar rechts: Lieuwe Brameijer, Joh. Wagenmakers, Harry Muller, Alfons Dolle, Feike Veldman, Jan Kooistra, Tj. Kuipers, Wiebren Pelsma en Piet Pelsma. Middelste rij: Siemon Tamminga, Hessel Dolle, Jelle Nijdam (directeur), Jan Fopma, Jan Wagenmakers en Trienes Bosma. Onderste rij: Joh. Koopmans, Jac. Mous, Piet Wagenaar, Erich Muller en Imke Wagenmakers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek