Barchem in oude ansichten deel 1

Barchem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Somer
Gemeente
:   Lochem
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4081-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Barchem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Een van de oudste vererugmgen in Barchem, zo niet DE oudste, is de muziekvereniging "Crescendo", Deze foto is meer dan veertig jaar geleden gemaakt. Op de bovenste rij ziet u, van links naar rechts: de heren Rouwenhorst, Bel, Jolink, Bruinsma, Groot Bleumink, Tiessink en Nijenhuis. Op de tweede rij: de heren Veldink, Damhaar, Nijenhuis, Langenbarg, Everink, Ten Broeke, Arendsen, Raedt, Jansen, Groothaar en Bluemink. Op de derde rij: de heren Leussink, Bosman, Lenselink (een der oprichters), dirigent Bluemink, Warnshuis, Bouwmeester en Bosman. Op de vierde rij: de heren Mulders, Nijenhuis, Dieperink, Bouwmeester en Brocker. "Crescendo" heeft in de loop der jaren talrijke festiviteiten in Barchem opgeluisterd. De vereniging is nog altijd springlevend, geeft regelmatig uitvoeringen en zet aile feestelijke gebeurtenissen extra luister bij.

Lochemscheweg te Barchem . 7

6. Deze foto toont de voorzijde van de hervorrnde kerk in haar volle glorie. De prachtige bornen die het voorrnalige tolhuis overschaduwden, zijn voor een deel verdwenen, zodat dit plaatje nogal kaal aandoet, rnede doordat bij het betrekkelijk nieuwe huis (links) nog geen beplanting is aangebracht. Bovendien werd de foto in de winter gernaakt. Het bedoelde, vrij nieuwe huis is pension Meijer. Het was vroeger tevens hulppostkantoor en telefoonkantoor. Behalve dat de heer Meijer en zijn Engelse vrouw tijdens de zornerrnaanden pensiongasten herbergden, hielden ze ook een flink aantal varkens. Er werd zelfs gesproken van een varkensrnesterij, iets dat thans in een dorp als Barchern onbestaanbaar is.

BARCHEM.

~

7. Een karakteristieke opname van het centrum van Barchem. Links ziet u de inmiddels verdwenen dorpspomp, die voor gemeenschappelijk gebruik was bestemd. De pomp is later bij de openbare lagere school terechtgekomen, maar zij wordt nu ook daar niet meer gebruikt, want Barchem heeft aljaren leidingwater. In het midden staat de handwijzer van de A.N.W.B. Barchem was ook toen al een toeristendorp. Daarop wijst eveneens het reeds verbouwde hotel Bosch, dat in weinig meer aan het oude cafe met winkel herinnert. Tegenover hotel Bosch (rechts op de kaart dus) vindt u bakkerij Deesker (nu Jansen) in oude toestand en links daarvan de nog bestaande houtzagerij van Bannink.

gezicht in lJarchem.

8. Barchem heeft natuurlijk zijn dorpsschool. Dit is een oude afbeelding ervan met een mime spee1plaats aan de Ruurloseweg. De school is sedertdien enige malen verbouwd en zij herinnert in bijna niets meer aan het gebouw dat er ruim vijftig jaar geleden stond. Naast de school ziet u het huisje van de familie Bosch. Deze familie dreef ook het hotel. Het huis wordt nu nog bewoond door mevrouw M. Bosch-de Graaff. Het hotel, dat op deze foto nauwelijks zichtbaar is, wordt nu geexploiteerd door de heer Hogevonder. Helemaal op de achtergrond is nog het tolhuis aan de Lochemseweg te onderscheiden. Het is intussen allang afgebroken.

9. Dit is een foto van de reeds geruime tijd geleden afgebroken pastorie van de Nederlands Hervormde Gemeente van Barchem. Het was een vrij plomp gebouw met een heel grote tuin, zowel aan de voorals aan de achterzijde, Naar men ons heeft medegedeeld, was dit niet de oudste pastorie van Barchem. Op dezelfde plek moet namelijk eerder een ander huis hebben gestaan dat als pastorie heeft dienst gedaan. Op het onderhavige terrein zijn nu moderne woningen verrezen. De man die bij de rechter hoek van het huis staat, is vermoedelijk dominee Cannegieter, die geruime tijd predikant in het dorp Barchem is geweest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek