Barchem in oude ansichten deel 1

Barchem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Somer
Gemeente
:   Lochem
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4081-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Barchem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Barchern heeft ook al tientallen jaren een gemengde zangvereniging. De naam ervan is "Concordia". Er is een tijd geweest waarin de vereniging tevens een flink kinderkoor had, maar dat bestaat niet meer. Deze foto van "Concordia" dateert van de jaren dertig. Op de bovenste rij treft u aan: de heren Semmelink, Kamperman, Hietland, Boom, Wentink, Van Lent en Wassink. Op de tweede rij: de dames Lubberding, Welbergen, Bannink, Florijn, Jipke (achternaam onbekend), Ten Broeke, Weustman, Visschers, een onbekende en Ten Broeke. Op de derde rij: de dames Warnshuis, Bats, Klein Leunk en Bruil en de heren Both uit Borculo (dirigent), Wilterdink, Ter Horst en Bel. Op de onderste rij ten slotte de dames Trekop en Bruil. In 1974 heeft "Concordia" het veertigjarig bestaan gevierd.

E?ARCHEM, - Ruurlosche weg.

11. De Ruurloseweg in Barchem is in de loop der jaren erg van karakter veranderd, maar de beide woningen rechts staan er nog altijd, hoewel ook daaraan het een en ander is verbouwd. Bij het huis op de voorgrond staat een bord met het opschrift: E.A. Wennink, pension, bier en limonades. De heer Wennink dreef een bakkerij, een winkel en een klein cafe. Hij bezorgde bovendien melk. In zijn cafe is de muziekvereniging "Crescendo" opgericht en de volksfeestcommissie vergaderde er regelmatig. care en bakkerij zijn verdwenen, maar de winkel bestaat nog. Het pand is nu eigendom van de familie W.J. Wibbers. Het huis op de achtergrond is nu pension Bolt. Vroeger woonde er meester Ter Haar in.

Ruurlosche weg - Barchem.

12. Ook dit is een foto van de Ruurloseweg. Ze is eehter van een andere kant genomen dan de vorige. Sommigen zullen missehien een beetje moeite hebben met het herkennen van deze afbeelding. Ingewijden hebben ons met stelligheid verzekerd, dat het reclamebord reehts dat van hotel Meilink was. Het huis reehts was van bakker Derk ten Broeke en voordien van Bart Kerkhoven, die ook het bakkersbedrijf uitoefende. Op de aehtergrond is de tol duidelijk te zien. Deze tol werd in 1920 of daaromtrent opgeheven, tegelijk met die van de Loehemseweg. Opvallend is het diehte bladerdak van de bomen, die toen langs de Ruurloseweg stonden.

Ruurlosche weg, .oarchelll

".

13. Hier ziet u een gedeelte van de Ruurloseweg dat is gefotografeerd vanuit de riehting Ruurlo. Links staat een onbekende dame. Zij is vermoedelijk een gast van hotel Boseh of van hotel Meilink. Reehts staat E.A. Wennink met zijn geit, een in die dagen zeer nuttig huisdier. Tegenover de heer Wennink bevindt zich zijn winkel. In het huis reehts woonde Allard, de smid. De Ruurloseweg was toen een stuk smaller en er zaten ook wat meer boehten in, die later, bij de reeonstruetie van de weg, min of meer zijn reeht getrokken. De lantaarnpaal uit die dagen (reehts van de dame) is thans zeer gewild. Men betaalt er hoge prijzen voor, zelfs voor geiiniteerde!

14. Het melken van koeien is altijd een kunst geweest, die moest worden geleerd. Vroeger leerden de ouders het aan hun kinderen en die gaven de kunst weer door aan hun kinderen, maar die kennis was niet altijd voldoende. Vandaar dat in de jaren twintig en dertig overal melkeursussen werden georganiseerd, waarbij vooral aandaeht werd besteed aan hygienisch melken. Op deze foto ziet u een aantal deelnemers aan zo'n melkeursus. De heren zijn, van links naar reehts: de examinatoren Reudink, Menkveld en Weustenenk. De eursisten Esselink, B. Tiessink, Wentink, Oltvoort, Haytink, Dijkman en de voormelkers R. Tiessink en Kok. In het gras zitten de dames Broekgaarden, De Keizer, Dondertman, Bruil, Mogezomp, Weernink en Tiessink.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek