Barchem in oude ansichten deel 1

Barchem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Somer
Gemeente
:   Lochem
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4081-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Barchem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

BARCHEM ? Koepel 01' den Kalenberg.

20. De Lochemse- en de Kaleberg zijn door de jaren he en geliefde wandelgebieden geweest. Barchern en Lochern hebben er rnede hun bekendheid als toeristenoord aan te danken. In vroeger dagen deed men ook al wat voor de gasten die in de hotels van Barchern of Lochern logeerden. Deze reeds lang verdwenen koepel op de Kaleberg - de berg, die het dichtst bij Barchern ligt ~ noodde om even uit te rusten van een lange wandeling. De koepel was uit dennestarnrnen opgetrokken en was eigendorn van het "Verfraaiingsgezelschap Lochem", Vrijende paartjes rnaakten er 's avonds ook wei eens gebruik van en de schooljeugd speelde er graag in, wanneer ze op weg was van school naar huis. De koepel stond ongeveer op de plek waar in Barchern nu het rijwielpad langs de Lochernseweg begint.

Barchem. Cafe Kluwers

21. Cafe Kluwers aan de Schoneveldsdijk te Barchem is al geruime tijd geleden opgeheven. Het was tevens een kruidenierswinkel, maar ook die bestaat niet meer. Het huis staat er echter nog wel, met uitzondering van de danszaal, die inmiddels is afgebroken. Op het bord links staat vermeld: Cafe Kluvers, koloniale waren, tabak, sigaren, vergunning. De familie Kluwers en zeer waarschijnlijk enkele klanten koesteren zich heerlijk in het zonnetje. De Schoneveldsdijk is, in vergelijking met toen, weinig van karakter veranderd. Het is altijd nog een leuke weg om te fietsen of - niet te hard - met de auto te rijden.

Weg naar de "Dollehoed" - Barehem

22. Hoe rustiek en landelijk de Loehemseweg in Barehem vroeger was, geeft deze foto duidelijk aan. Zij is van Barehem in de riehting Loehem genomen. Het huis dat u ziet, was eertijds het laatste huis van het dorp. Een eindje verderop begonnen de bossen al. Dat is nu wei iets veranderd, hoewel (gelukkig) nog niet kan worden gezegd dat de Loehemseweg dieht bebouwd is. In het huis is nu het hulppostkantoor gevestigd plus een winkel van ChI. Dijkstra, die ook de PTT-belangen behartigt. Overigens wordt onder de foto de weg niet aangeduid als Loehemseweg, maar als Weg naar "De Dolle Hoed", dat destijds een zeer bekend hotel en uitspanning was.

Borculosche weg - Barchem.

23. Vergeleken bij alle vorige foto's ziet u hierboven een heel nieuw aspekt van Barchem, namelijk de Borculoseweg, met links weer de kerktoren en daarvoor hotel Meilink. Twee hotels voor een betrekkelijk klein dorp als Barchem bewijzen wel, dat het allang in trek is als toeristendorp. Bovendien heeft de accommodatie van zowel hotel Bosch als hotel Meilink door de jaren heen veel vergaderingen en bijeenkomsten aangetrokken en zo is het eigenlijk nog. De Borculoseweg is op deze foto nog maar een smalle grintweg. Meer ruimte wordt ingenomen door het goederenemplacement van de G.O.S.M. Hotel Meilink was vroeger namelijk tevens een station van de G.O.S.M. en er konden goederen afgegeven worden om per tram te worden vervoerd.

24. Van Willem Jan Ribbers is ook deze unieke schaatsfoto. Deze foto is uniek, omdat het tegenwoordig onmogelijk is om op zulk een uitgestrekte vlakte in de directe omgeving van Barchem te schaatsen. De foto werd ongeveer veertig jaar geleden gemaakt op "De Goorhorst" aan de Maandagsdijk, Hier werd op ondergelopen land geschaatst. Nu loopt hier geen land meer onder water, omdat de waterhuishouding in de loop der jaren veel is verbeterd. De personen op Friese doorlopers en kunstschaatsen zijn, van links naar rechts: de dames Dieperink, Warnshuis en Ribbers en de heren Groot Wassink, Ribbers en Wildschut.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek