Barendrecht in oude ansichten deel 2

Barendrecht in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.G. van de Garde
Gemeente
:   Barendrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3780-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Barendrecht in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

"Als de klokken van herinnering luiden, wordt het Zondag in het hart". Aan deze wijsgerige raad heeft de heer Van de Garde weilicht gedacht to en hij besloot een derde boekwerkje samen te stellen waarin hij in een fotoserie uit vervlogen jaren andermaal de oude gemeenschap Barendrecht voor ons doet herleven.

De tijd knabbelt sterk aan oude gebruiken en moderne inzichten eisen een aanpassing van plaatselijk eeuwenlang gevestigde situaties, want de samenleving verandert, de maatschappij blijft veranderen. In deze overigens begrijpelijke vernieuwingsdrang schuilen toch grote gevaren. Want niet alles wat oud is, is uit de tijd. Gelukkig staan ook in onze gemeente fraaie gebouwen op de monumentenlijst. En omdat het zinvol wordt geacht deze gebouwen voor de toekomst te bewaren, worden ze gekoesterd en waar nodig gerestaureerd. Het is goed om weer door middel van deze oude ansichten en foto's een ogenblik in het

verleden te vertoeven. Anderzijds mogen we ook dankbaar constateren dat vele toestanden uit de wereld van gisteren en eergisteren voltooid verleden tijd zijn. Dat wil niet zeggen dat we ons moeten afwenden van wat was en onze blik aileen naar morgen moeten richten. Vanzelfsprekend liggen gisteren en morgen niet in een Of Of verhouding, doch in een en en relatie. Wie morgen in zijn denken betrekt, weet dat wat ons heden ten dage bezighoudt eens verleden tijd zal zijn en in later jaren dan ook zal worden beoordeeld naar de inzichten van die tijd.

Ik wil graag de samensteiler dankzeggen voor zijn speurwerk en de hoop uitspreken dat dit boekje een zelfde gunstig onthaal zal krijgen als de vorige uitgaven.

de burgemeester van Barendrecht, G. van Hofwegen

INLEIDING

In mijn eerste boekje heb ik reeds een stukje geschiedenis vermeld en daarom wil ik mij nu bezighouden met het dieper ingaan op enkele aspecten van de rijke geschiedenis van Barendrecht en Carnisse. Barendrecht bestond vroeger uit drie ambachten:

Oost- en West-Barendrecht en Carnisse. De drie ambachten telden in 1632 honderd zeventien huizen en in 1732 tweehonderd zesentwintig huizen en een korenmolen. De molenaar was toen verplicht om aan de ambachtsheer twintig gulden te betalen voor het gebruik van de wind.

Het wapen van West-Barendrecht bestond uit zes rode en zes witte vlakken. Op twee van de witte vlakken is een rode vos afgebeeld. Dit wapen is ontdekt op een brandweerstok uit 1777. Het wapen van Carnisse was een zwarte adelaar. Als u nu voor de trap van het gemeentehuis staat, ziet u links het wapen van WestBarendrecht en rechts dat van Carnisse. Het huidige wapen van de gemeente is dus eigenlijk dat van OostBarendrecht. Het wapen bestaat uit een schild met

tien graszoden, zeven boven en drie onder de rode balk waaruit een gouden leeuw klimt. Het is misschien wel interessant om te vernemen hoe de geschiedenis van dit wapen luidt.

Op 22 juni 1058 wordt Dordrecht bedreigd door een leger van negentigduizend man. Floris I regeerde in die tijd over Holland en hij was in oorlog met de bisschoppen van Luik en Keulen. Een van de ridders uit het geslacht Oem raadde Floris I aan het gevecht in het open veld te ontwijken, omdat de overmacht te groot was. Op advies van Oem werden grote putten en kuilen gegraven en deze werden afgedekt met graszoden. De list gelukte en het aantal gesneuvelden was zeer groot. De ridder mocht daarom in zijn wapenschild een zilveren veld voeren met de graszoden. Door het midden van dat veld snijdt een bloedrode balk en daaruit klimt een gouden leeuw zegevierend omhoog onder het devies: Vivo Leo Cespite Tutus. (Ik leef als een leeuw, veilig door de groene zoden.)

1. Op 9 juli 1922 betrok A.I. Rijsdijk met zijn vrouw dit ze1f gebouwde huis aan de Dorpsstraat 120 om er zijn kruideniers- annex sigarenwinkel te gaan beginnen. Ret pand be staat nog steeds en het wordt nu bewoond door de heer en mevrouw Koster.

2. Deze unieke foto van 1924 toont u de tegenwoordige Bethe1kerk in aanbouw. Op de voorgrond ziet u het inmidde1s afgebroken huis, waarin onder andere achtereenvo1gens waren gevestigd: drukkerij Sto1k, viswinke1 Willemstijn en de juweliers- en horlogewinke1 van LA. Verhoek. A.W. Cok, onze gemeentesecretaris, heeft er als 1aatste in gewoond, voordat het werd afgebroken.

3. Deze foto uit 1925 laat u de afgebouwde Bethelkerk zien. Rechts is nog juist het in 1932 afgebroken postkantoor van Van Driel te zien en op de achtergrond staat de in aanbouw zijnde pastorie.

4. De gereformeerde meisjesvereniging "Mirjam" tijdens een uitstapje naar Scheveningen in 1928. Op de eerste rij, van links naar rechts, de dames: N. van de Pas (leidster), mevrouw Van Noorloos, N. Oosterveen (1eidster), R. van Ginhoven (leidster), J. de Klerk, J. Vrijhof Mdr., J. Vrijhof Jdr., S. van Ginhoven (leidster), A. Barendregt, C. den Otter, W. van Drunen, P. Nuis en de heer J. van Noorloos. Tweede rij: de dames G. Stolk, E. Baan, C. Baan, F. den Otter, M. Booy, A. Jongenotter, B. Berkman, J. Barendregt, J. van de Waal, A. de Jong en J. Leenheer. Derde rij: de dames H. van Hengel, G. van Hengel, N. Koedoot, L. P1aisier, B. Jongenotter, J. van der Schoor, M. Huygen, T. de Groot, T. van der Jagt en M. van Drunen. Gehee1 vooraan zien we: Appie van Ginhoven, Marietje van Noor1oos en Arie van Noorloos.

5. Hier ziet u huize "Heuvelsteijn". Tot 1916 werd het bewoond door de familie Dam. Na 1916 was het eigendom van de familie Gulden, terwijl de klompenmakerij er was gevestigd tot 1926. De grate schuur die op het erf stond werd in 1918 afgebroken.

lk ndrechi, Dorp.sslra~-

...? ...~

6. De Dorpsstraat in 1906. Rechts staat het huis van notaris Van Spall, thans nog bewoond door oud-notaris C. van Drimmelen.

7. Ret van 1746 daterende buitenhuis "Waelesteijn", dat van circa 1800 tot 1918 in bezit is geweest van de familie De Raadt. Op de foto zien we het vertrek van notaris B. de Raadt, op 14 juni 1918, naar Dordrecht, in verband met zijn benoeming tot burgemeester van Dordrecht.

8. De gereformeerde knapenvereniging "Samuel" tijdens een uitstapje naar Zandvoort in 1914. De leiders waren C.J. Niemantsverdriet en J. Timmermans. Op de eerste rij van links naar rechts: H. v.d. Pol, W. Roterman, C. Verhoeven, W. Vaandrager, Uyterlinde, P. Berkman en v.d. Ven. Tweede rij: H. Leenheer, J. de Klerk, H. Barendregt, P. Dubbeldam, B. Dubbeldam, Jacob Moerkerken en H. Roterman. Derde rij: A. Barendregt, J. den Otter Jzn., Jac. den Otter Gzn., G. Broere, A. Huygen, Lems, B. Pegels en M. Pot. Vierde rij: P. v.d. Linden, L. Visser, C. Nugteren en H. Witter. Vijfde rij: P. Vermaas, Van Elderen, P. v.d. Jagt, J. Huizer, A. Leenheer, A. den Otter Jaczn., J. v.d. Ent, A. van Dalen, G. Witter, J. Jongenotter en H. Moerkerken. Zesde rij (liggend): A. Vaandrager, H. van Opstal, J. Koedoot, P. v.d. Jagt, A. Koedoot, B. Visser en A. de Klerk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek