Barneveld en de Barnevelders in oude ansichten

Barneveld en de Barnevelders in oude ansichten

Auteur
:   J. Luytjes
Gemeente
:   Barneveld
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5647-9
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Barneveld en de Barnevelders in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

45. Gezicht op de stoornrneelfabriek van de gebroeders Knottenbelt vanaf de rnolen "De Twee Gebroeders". Deze opnarne rnoet nog van voor de eeuwwisseling zijn.

46. De Wilhelminastraat in 1929. Rechts op de achtergrond de Stoommee!fabriek van de gebroeders Knottenbelt. Duidelijk zichtbaar is ook weer het spoorlijntje , dwars over de straat, die de wagons tot aan de fabriek bracht.

47. Het Julianaplein met een feestelijk versierde muziektent. De beslotenheid van het Julianaplein leende zich bij uitstek voor muziekuitvoeringen, waarvoor dan ook grote belangstelling bestond, zoals op deze foto is te zien. Onbekend is welk muziekgezelschap hier een uitvoering gaf, maar het zou best eens de Arbeidersmuziekvereniging "Volharding" (zie foto 48) kunnen zijn geweest.

48. EEN STRIJDBARE MUZIEKVERENIGING

De Arbeidersmuziekvereniging " Volharding" werd op 11 oktober 1928 opgericht. Doelstelling: "het bevorderen van het muziekleven in de arbeidersbeweging, deelnemen aan 1 mei-feesten en medewerking verlenen aan landelijke demonstraties van vakbeweging en van de S.D.A.P." Dirigent was A.J. van Kolfschoten. Een gedegen verhandeling over het leven van de muziekvereniging tot aan de fusie met "Kunst Veredelt" onder de naam "De Harmonie" op 5 maart 1952 is door Gerjan Crebolder beschreven in zijn boekje ,,100 jaar Harmonie", samengesteld ter gelegenheid van het eeuwfeest van de plaatselijke fanfaremuziekbeoefening op 1 juni 1979.

De foto werd gemaakt voor Huize "Benno".

Achterste rij van links naar rechts: Maas vande Koekelt, Gerrit Rozendaal, Kees Berkhof, Daan Kuiper, Frits Wijmar, Gerard Kap, Henk Burgering, Henk van Veldhuizen en Bart van de Brink.

Middelste rij: Wim Dijkhorst, Douwe de Vries, Bart van Droffelaar, Hannes Schukelaar, Willem van Veldhuizen, Marinus van de Hudding, Gaart Kap, Willem van Ruler, Jurrie van de Beek, Rinus Konstapel, Ge van Veldhuizen (met vaandel) en J .S. van de Brink. Zittend: Evert Kuiper, Gerrit Koesveld, Geurt van Veldhuizen, dirigent Arie van Kolfschoten, Piet Burgering, Thijs van Rooy en Hartger van de Koekelt.

49. Hoewel de rooms-katholieke bevolkingsgroep in Barneveld relatiefklein is, heeft deze een boeiende historie. Pastoor L.A. Hoogeboom heeft daar in zijn boek "Rondom twee torens" heel interessante dingen over verteld. Op 1 september 1907, ten tijde van pastoor J.c.P. Bos werd de eerste R.K.-school- de St. Antoniusschool- in gebruik genomen. Wij hebben voor dit boekje de foto van de St. Antoniusschool uitgekozen waar de meeste leerlingen op staan afgebeeld. Blijkens de lei is de opname in 1921 gemaakt. Voor de duidelijkheid hebben we de gezichten van een nummer voorzien.

1. Gerard Nieuwstad, 2. Jan Grotenhuis Rzn., 3. Drikus Grotenhuis Pzn., 4. Cees Bakker,S. Greet Nieuwstad, 6. Betsie Grotenhuis, 7. Truus Meulenkamp, 8. Hanna Wijngaards, 9. Joop Hoefsrnit, 10. Leo Bogers, 11. Gerard Tolboom, 12. Henny van Lunzen, 13. Jan Wijngaards, 14. Jan Weimer, 15. Theo Grotenhuis, 16. Jan Suter, 17. Adriaan Bakker, 18. Marie Schavenmaker, 19. Meester Thannhauser, 20. Juffrouw Hamers, 21. Dina v.d. Beld, 22. Riek Nieuwstad, 23. Annie Thannhauser, 24. Zus Suter, 25. Rieka Peters, 26. Corrie Meulenkamp, 27. Veronica Grotenhuis, 28. Gerard Peters, 29. Gerrit Weimer, 30. Bep Suter, 31. Brand Zwanenburg, 32. Thea Thannhauser, 33. Piet Hoefsmit, 34. Adriana Wijngaards, 35. Nicolaas Wijngaards, 36. Chris van Roon, 37. Aag Bakker, 38. Piet Grotenhuis, 39. Kaatje Wijngaards, 40. Wim Suter, 41. Gerrit van Lunzen, 42. Jo Grotenhuis, 43. dit meisje is helaas onbekend gebleven, 44. Bernard Grotenhuis, 45. Mien Suter, 46. Henk Schavenmaker, 47. Koos Bakker, 48. Mathieu Wijngaards, 49. Mientj e Suter, 50. Betje Suter, 51. Nellie Tolboom.

50. De post Barneveld van het Vrijwillige Landstormkorps Luchtwachtdienst (mobilisatie 1939/1940) had zijn onderkomen op de zolder van het Gemeentehuis. Er waren drie ploegen, die elk acht uur dienst hadden. Na de spannende meidagen van 1940 kreeg de groep de status "krijgsgevangenen", maar kon na twee weken weer veilig naar huis terugkeren. Boven van links naar rechts: Wim Jansen, Wim Hooijer, Herman van de Berkt, Leen Veerman, Hendrik van de Hesseweg, Arend van de Fliert (Nzn.), Jan Evers, Henk van de Brink en Lambertus Hoitink. Midden: Jan Koot, Wim van Veldhuizen, Johannes Hoogers (ploegcommandant), Andries Duifhuis (postcommandant), Jan Romeijn (ploegcommandant), Tinus van Schoonhoven (ploegcommandant), Sane de Boer en Piet van Maaren. Onder: Jan Duifhuis, Kees van Veldhuizen, Aris van Veldhuizen, Gerrit van Surksum, Arend van de Fliert (Azn.) en Herman Knoop.

51. Kegelclub , .Alle Negen" viert hier zijn 121h-jarig bestaan. De prijzenkast is trots in het midden geplaatst. Waarschijnlijk schrijven we het jaar 1932. Voor de zijvleugel van hotel "Hofvan Gelderland" in de Amersfoortsestraat hebben de jubilerende clubleden zich opgesteld.Staande van links naar rechts: A.J. (Jan) Bredenoord, hotelhouder van "Hof van Gelderland", J .H. Deijlius, winkelier en fotograaf, die in het "Hoge Huis" aan de Jan van Schaffelaarstraat zijn bedrijf uitoefende , gemeenteambtenaar Tent, H.B. (Herman) Wille mars van de kledingzaak, gemeenteambtenaar Bas Plaizier; zittend van links naar rechts bakker J. Heineman, Jaap Broekhuis van de melkfabriek in Terschuur , gemeentebode W. Bakker, W.G. van Zwieten van de melkfabriek "De Hollander", dan een clublid waarvan we de naam helaas niet hebben weten te achterhalen en ten slotte Joh. ("baas") Buys, rentmeester van De Schaffelaar.

52. In 1930 werd door de Europese Mode Academie een knipcursus voor Barneveld en de omliggende dorpen georganiseerd. De gegadigden werd verteld dat de drie maanden durende cursus een opleiding gaf die leidde tot een volledige bevoegdheid in knippen en naaien. Kennelijk werkte dat lokaas, want er was zo veel belangstelling dat de cursisten in twee groepen moesten worden verdeeld, wilde docente mejuffrouw Schilderspel de zaak kunnen overzien. Op 28 juni 1930 verzamelden beide groepen zich voor hotel "Hof van Gelderland" voor deze foto. Daar zal de curs us ook wel hebben plaatsgevonden. Weerspiegeld in het raam zien we de "Westerveldsstichting" .

Achterste rij, van links naar rechts: W. v.d. Brink (Voorthuizen), Alie Akkies, Maasje van het Schut, niet bekend, Mina Bloemendaal (Wessel), Greet Pater, Heintje Woldersen (Putten) en Grietje Kap.

Middelste rij: Jo Klomp (Holl. Spoor), Annie van de Kamp (Voorthuizen), Annie van Surksum (Voorthuizen), Jet van Oosterom (Voorthuizen), niet bekend (logeerde tijdelijk in Voorthuizen), Grietje van Ee (Kootwijkerbroek), The van Manen (Terschuur), Marie van der Wiel (Kootwijkerbroek, later Voorthuizen), Maartje Lijbers (K'broek), Hennie van Kattenbroek (K'broek), Marie v.d. Beld en Grietje Keizer (K'broek).

Zittend: Maartje Mulder, Wil Kijzer , Hermina van Middendorp, Lena v.d. Hoef', Wille mien of Annernarie , dochtertje van hotelhouder Bredenoord, docente mejuffrouw Schilderspel, niet bekend, Wille mien van Beek (Lunteren) en Hendrike Marietta van de Fliert.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek